10 MART  -  MARCH 10
Tarihte Bugn  -  Today in History

anakkale Savaşı


1938 - Atatrk'n, akşamzeri Gazi Orman iftliği'ne, daha sonra Anadolu   Kulb'ne  gidişi,  akşam  ankaya'ya dnş.


1937 - Atatrk'n, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.


1936 - Atatrk'n, akşam trenle İstanbul'dan Ankara'ya hareketi.


1935 - Atatrk'n, akşamzeri otomobille Gazi Orman iftliği'ne, oradan da Anadolu Kulb'ne gelişi, ge saatlerde ankaya'ya dnş.


1934 - Yahya Kemal (Beyatlı)'in, Yozgat milletvekilliğine seilmesi nedeniyle Atatrk'e teşekkr telgrafı: "Trk milletinin byk ve engin şerefli başkanının yksek yakınlığı eseri olarak bu defa Yozgat milletvekilliğine seilmem sebebiyle kalbim minnetle doludur. Ondokuz seneden beri dehasının yıldızı arkasından gittiğim byk başkanımızın yakınlığı hayatımın yegne değeridir. Derin teşekkr ve saygılarımı arz ederim, efendim."


1933 - Atatrk'n, akşamzeri otomobille Gazi Orman iftliği'ne kadar bir gezinti yapması, geceyi ankaya'da film izleyerek geirmesi.


1931 - Recep Bey (Peker) Cumhuriyet Halk Fırkası genel sekreterliğine getirildi.

Savua Otelinde kalan Troki İstanbulda kiralık ev aradığını ilan etti. 

İstanbulda yayımlanan Bıldırcın, Pili ve apkın Kız mecmuaları hakkında mstehcen yayın davası aıldı. 


1922 - Atatrk'n, sabah Aziziye'den hareketle Hsrevpaşa'da ileri karakol (emniyet hattı) mevzilerine gelişi, araziyi tetkiki, saat 15.00'te buradan hareketle saat 17.00'de tekrar Aziziye'ye dnş; akşam İsmet, Yakup Şevki ve Selhattin Adil Paşalarla yemek yemesi.


1921 - Kokiri ayaklanmasından sonra Elazığ, Zara, Erzincan ve Divriği'de sıkıynetim ilan edildi.


1920 - Londra'da biraraya gelen İtilaf Devletlerinin dışişleri bakanları İstanbul'un geici olarak işgal edilmesine karar verdi.

  5. Balıkesir Kongresi toplandı.

Londra'da İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanlarının Yunan Başbakanı Venizelos'un da katılmasıyla bir toplantı yaparak İstanbul'un işgaline resmen karar vermeleri.


1919 - İstanbul'da İngilizlerin isteği ile bazı tanınmış kişilerin tutuklanması.


1916 - Atatrk'n komuta ettiği 16. Kolordu'nun kararghının -Başkomutanlık Vekleti'nce- Diyarbakır'a nakledilme kararı ve Atatrk'n doğu cephesinde aynı isimle kurulan bir kolorduya komutan atanması (Başkomutan Vekili Enver Paşa, bugn Atatrk'e telgraf ekerek 16. Kolordu kararghının Reslayn [Ceylanpınar] zerinden hemen Diyarbakır'a hareket etmesini istemiştir).


1915 - Dardanelles: Night attack in the Turkish Straits led by Commodore Roger Keyes and the battleship Canopus.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com