13 MART  -  MARCH 13

Tarihte Bugn  -  Today in History


- 13 Mart 1899 -
Atatrk'n Kara Harp Okulu'na ğrenci olarak girişinin yıl dnm


Harp Okulu ğrencisi Mustafa Kemal1915 anakkale Savaşı


1938 - Atatrk'n, ankaya'da zel hekimi Prof. Dr. Neşet mer İrdelp'i kabul ve grşmesi.


1937 - Atatrk'n, I. ekirdeksiz zm Mill Kongresi'nin saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: "İhracat rnlerimiz arasında nemli bir yeri olan kuru zmn standart tiplerini tespit iin toplanan kongrenin yksek hislerini bildiren telgrafı byk memnuniyetle aldım. Teşekkr eder, değerli alışmanızda verimli başarılar dilerim."


1930 - Atatrk'n, Antalya'dan Ankara'ya dnş.


1926 - Atatrk'n, Falih Rıfkı (Atay) ve Mahmut (Soydan) Beylere anlattığı hayatına dair hatıraların kısaltılmış şeklinin Milliyet gazetesinde yayımlanması: "...Byklk odur ki, hi kimseye iltifat etmeyeceksin, hi kimseyi aldatmayacaksın, memleket iin gerek lk neyse onu grecek, o hedefe yryeceksin! Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan evirmeye alışacaktır. İşte sen bunda mukavemeti yok eden olacaksın. Kendini byk değil, kk, zayıf, vasıtasız, hi telkki ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Ondan sonra sana byksn derlerse, bunu diyenlere de gleceksin!"

Atatrk'n, ankaya'da Arnavutluk Elisi Rauf Bey'in gven mektubunu kabul ve Eli'nin sylevine cevap konuşması.


1923 - Mustafa Kemal, Konya, Adana, Mersin ve Tarsus'u iine alan bir yurt gezisine ıktı.

Atatrk'n, Latife Hanımla beraber Adana'ya gitmek zere trenle Ankara'dan hareketi.


1922 - Atatrk'n, rahatsızlığı sebebiyle gn yatakta istirahatle geirmesi.


1919 - Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'in, Cercle d'Orient'da Atatrk'e ğle yemeği vermesi (Bu yemekte Bahriye Nazırı Avni Paşa da bulunmuştur). [Kocatrk]

Kazım Karabekir Erzurum'daki 9.Ordu Komutanlığı'na atandı.


1917 - Atatrk'n, 2. Ordu birliklerine yazısı: "...Allah'ın yardımı ve beni seven kalplerin sevgi ve gvenine dayanarak başarılı olacağımıza tam bir inanla 2. Ordu'nun emir ve komutasını zerime aldım. Sayın komutan ve btn kahraman silh arkadaşlarımı saygı ve samimiyetle selmlarım."

Atatrk'n, 2. Ordu blgesindeki vali ve mutasarrıflarla Diyarbakır Posta ve Telgraf Başmdrlğ'ne yazısı: "Allah'ın izniyle Diyarbakır'a gelerek 2. Ordu'nun emir ve komutasını zerime aldım. teden beri olduğu gibi ordunun başarısına ait olan yardımlarınızın devamını temenni ile en samimi saygılarımı tekrar ederim." [Kocatrk]


1916 - 13 Mart 1916 Anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı ita kılınmıştır.


1915 - Atatrk'n, 19. Tmen birliklerine yazısı: "ilk fırsat ıktığında, btn subay arkadaşlarımın en byk taltiflere hak kazanacak kahramanlıklar gstereceklerine inanıyorum."


1915 - Dardanelles: Abortive attempt to sweep mines from Dardanelles channel.

Commodore Roger Keyes attempts another night-time minesweeping operation with the British battleship Canopus.


1914 - Atatrk'n, Sofya'dan Madam Corinne'e Fransızca mektubu: "Yarbaylığa ykselişim mnasebetiyle yolladığımız ok sevimli tebrikler beni derinden derine duygulandırdı. Son zamanlarda Sofya, Belgrad ve Petinya ataşemiliterliklerine atanmam zerine son derece meşguldm." [Kocatrk]


1899 - Atatrk'n Kara Harp Okulu'na ğrenci olarak girişi (13 Mart 1899). Mustafa Kemal'in Harbiye'ye adımını attığı ilk gn.  

Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek, İstanbul'da Harp Okuluna girişi.
Atatrk'n okul numarası: 1283.

Atatrk'n, İstanbul'da Harp Okulu'nun piyade sınıfına yazılışı. 
Gen Mustafa Kemal, Manastır Asker İdadsi'ni bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek Harp Okulu'na girdi ve 3 senelik başarılı bir ğrenimden sonra bu okulu bitirerek Harp Akademisi'ne devam etti.
[Kocatrk]


1899 - Mustafa Kemal enters infantry class of War College in Istanbul.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com