14 MART  -  MARCH 14

Tarihte Bugn  -  Today in History

1915 anakkale
Anafartalar Grubu Komutanı Kur. Alb. Mustafa Kemal ve emrindeki subaylar


1933 - Atatrk'n, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'e greve başlaması nedeniyle tebrik telgrafı.

Atatrk'n, ğleden sonra otomobille şehirde bir gezinti yapması.


1932 - Atatrk'n, akşamst Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelişi, bir sre kaldıktan sonra ankaya'ya dnş.


1926 - Atatrk'n, Falih Rıfkı (Atay) ve Mahmut (Soydan) Beylere anlattığı hayatına ait hatıraların ilk tefrikasının Hkimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanması: "Ben harbin mttefiklerimiz iin iyi netice vereceğine inanmıyordum. Fakat olupbittiden sonra bulunduğum cephelerde harbi başarıya ulaştırmaya alıştım. Başka cephelerde ise sanki aksine msabaka vardı."


1925 - T.B.M.M.'de 9 Şubat'ta vurulan Kars mebusu Halit Paşa ld (tartıştığı Afyon mebusu Ali Bey etinkaya tarafından T.B.M.M.'de vuruldu).

Atatrk'n, Belika Elisi Baron Jean de Villenfagne'nin gven mektubunu kabul ve Eli'nin sylevine cevap konuşması.


1923 - Atatrk'n, trenle Konya'dan geişi ve istasyonda karşılanışını takiben Adana'ya hareketi.


1922 - Atatrk'n, saat 11.00'de trenle Bolvadin'den Akşehir'e hareketi, ay istasyonunda trende Ali İhsan Paşa ile grşmesi, saat 14.20'de Akşehir'e gelişi.


1921 - Kokiri Ayaklanması byd. İsyanı bastırmak iin grevlendirilen Nurettin Paşa, fesat ıkaranların şiddetle cezalandırılacağını bildirdi.

Doğu Cephesi'nde milli kuvvetlerin Ahılkelek'i ele geirmesi.

Atatrk'n, "Seferberlik ve cephe zamları hakkındaki kanun" mnasebetiyle Trkiye Byk Millet Meclisi'nde konuşması: "...Umum Kararghtan başlayarak ta sngsn dşmana yneltmiş erlere kadar cephe zammı vermek lzımdır."


1919 - Atatrk'n, Hukuk-u Beşer gazetesinde ordu kumandanlarını sulayan bir yazı yayımlanması sebebiyle Harbiye Nezareti'ne yazısı: "...Vatan ve millet iin temiz ve masum duygularla ve her trl mahrumiyet ve mşkilt iinde namus vazifesini hakkıyla yapan Osmanlı ordularını haydut ve aynı mahrumiyet ve mşkilta maruz ve yegne dayanağı namus ve haysiyetinden ibaret olan adı geen ordular komutanlarını sefil ve haydutbaşılıkla nitelemek ve teşhir etmek ne byk ahlksızlık ve ne sefil vicdansızlıktır. Osmanlı ordularını, onun namuslu komutanlarını bu suretle teşhir edebilmek kabiliyeti, ancak vatan ve milletin kşn ve yok olmasını arzu eden bir alakta bulunabilir."


1916 - Atatrk'n, beraberinde Kurmay Başkanı İzzettin (alışlar) Bey olmak zere, Harbiye Nezareti'nde Doğu cephesindeki yeni greviyle ilgili temaslarda bulunması, daha sonra Akaretler'deki evine gelişi.


1915 - Atatrk'n, 19. Tmen Kurmay Başkanlığı'na atanan Binbaşı İzzettin (alışlar) Bey'e, Edirne'den gelişini beklediğini bildiren telgrafı.


1914 - Osmanlı-Sırbistan İstanbul Barış Antlaşması.
Osmanl
ı Devleti'nin, Balkan Savaşı sonunda Sırbistan'la İstanbul Antlaşması'nı imzalaması
.


1909 - Kamil Paşa kabinesi dşrld.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com