2 MART  -  MARCH 2

Tarihte Bugn  -  Today in History

anakkale Savaşı


1936 - Atatrk'n, saat 13.30'da motorla Yalova'ya hareketi, akşam saat 20.00'de Dolmabahe Sarayı'na dnş.


1935 - Atatrk'n, akşamzeri otomobille şehir iinde ve Keiren yresinde bir gezinti yaptıktan sonra Marmara Kşk'ne gelişi, bir sre dinlenişini  takiben ankaya'ya dnş.


1933 - TBMM'de Trk Parasını Koruma Kanunu kabul edildi.

Atatrk'n gece ankaya'da film izlemesi.


1931 - Atatrk'n, Konya'dan Afyon'a gelişi, şehirde ziyaret ve incelemeleri, akşam Ankara'ya hareketi.


1927 - Takrir-i Skn Kanunu 2 yıl daha uzatıldı.


1925 - Fethi (Okyar) Bey'in, Başbakanlıktan istifası.

Atatrk'n, Cumhuriyet Halk Partisi Yrtme Kurulu toplantısında konuşması: "...Milletin elinden tutmaya lzum vardır, inkılbı, başlayan tamamlayacaktır!"


1924 - Hilafetin/Şeriye ve Evkaf Vesaletlerinin ilgası-Tedrisatın tevhidi tekliflerinin kabul.


1922 - Atatrk'n, Afganistan'ın bağımsızlığa kavuşmasının 4. yıldnm mnasebetiyle Afgan Eliliği'nde yapılan trende Eli Ahmet Han'ın sylevine cevap konuşması.


1921  (21 Şubat-2 Mart) - Londra Konferansı devam ediyor (Sevr Antlaşmasından bazı tavizler verip, antlaşmayı onaylatmak amacıyla dzenlenmiş).

Atatrk'n, Byk Millet Meclisi'nin ikinci toplantı yılına başlaması nedeniyle Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine genelgesi: "..İkinci mill yılda, vatanın kurtuluşunun sağlanmış olması iin orduyla beraber her sınıftan btn ahali ve memurların aynı fedakrlık hissi ile dolu olarak vatan vazifelerine devam etmelerini temenni eder ve bu bildirinin btn ilgililere ulaştırılmasını rica ederim. İnşallah Byk Meclis, pek uzak olmayan bir zamanda btn memleketin kurtuluşunu tebrik ve mjdelemekle mutlu olacaktır." [Kocatrk]


1921  ( 21 February-2 March) - London conference on revision of treaty of Svres.  


1920 - Atatrk'n, Cemiyet-i Ahmediye hakkında Kzım Karabekir'e telgrafı: "...Ahmediye teşkiltını yapanların yeni bir Derviş Vahdet faciası doğurmak istediklerine şphe yoktur."

1920 (1-2)  - Mustafa Kemal Paşa'nın, I. Kolordu Komutanlığına, İngilizlere silah teslim edilmemesi ve silah depolarının i blgelere taşınmasına ilişkin telgrafı. [Kocatrk]


1919 - Nusaybin'den dnen Ali İhsan Paşa'nın (Sabis) Haydarpaşa istasyonunda İngilizler tarafından tutuklanması.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com