20 MART  -  MARCH 20

Tarihte Bugn  -  Today in History

1915
anakkalenin cehennemi andıran savaşlarında her zaman askerleri ile beraber 
siperlerde olan Mustafa Kemal


1932 - Atatrk'n, ankaya'da, Habeşistan Elisi Babjeranda Zellake Ajoudou'nun gven mektubunu kabul ve Eli'nin sylevine cevap konuşması.


1930 - Yeni ıkan Belediye Kanunu ile kadınlar ilk defa belediye seimlerine katıldı.


1926 - Başbakan İsmet Paşa'nın, İzmir'den Atatrk'e telgrafı: "Gney sahillerinde pek istifadeli bir seyahatten sonra İzmir'e geldim. ..Her yerde halkımızın Cumhuriyete bağlılık ve Cumhurbaşkanlarına sevgi ve saygı hislerinin taşkın ve pek derin derecede bulunduğunu sonsuz sevin ve iftiharla arz ederim."

Atatrk'n, ismet Paşa'nın 20 Mart 1926 tarihli telgrafına cevabı: "Seyahatiniz esnasında, vatandaşlarımızın Cumhuriyet ve naiz şahsım hakkındaki tezahrlerinden pek duygulandım."


1925 - Atatrk'n, Anadolu seyahatine ıkmak zere bir "Halkı Aydınlatma Heyeti" oluşturan İstanbul Darlfnunu ğrenci Birliği'nin telgrafına cevabı: "...Memleketin aydın genliğinin, taassup ve gericiliğe karşı mcadelesindeki yksek vazifesini idrak ile girişim sahasına gemesi takdire değerdir!"


1923 - Atatrk'n, Ltife Hanım'la beraber Konya'ya gelişi, Hkmet Konağı'ndan halka sylevi: "...Egemenliğine doğrudan doğruya sahip olmanın değerini pek iyi anlayan millet, bu kutsal egemenliğine karşı baş gsterecek her tehlikeyi boğacaktır!"

Atatrk'n, Konya Hkmet Binası'nda esnaf ve tccarlar tarafından şerefine tertiplenen ziyafette konuşması: "...Bugn iin dşndğm yegne şey kapitlsyonlardır. Maddeten, gerekten, kanla kaldırılmış olan kapitlsyonların bir daha dirilmemek zere yokluğa gmlmesini temin etmektir. Ticaretimizin de, sanayiimizin de, iktisadiyatımızın da gelişme ve ykselmesi ancak buna bağlıdır."

Atatrk'n, Konya Trkocağı'ndagenlere seslenişi: "...Bilirsiniz ki, milliyet teorisini, milliyet lksn zp dağıtmaya alışan teorilerin dnya zerinde uygulanma kabiliyeti bulunamamıştır. nk tarih, olaylar, hdiseler ve gzlemler insanlar ve milletler arasında hep milliyetin hkim olduğunu gstermiştir ve milliyet ilkesi aleyhindeki byk lde eylemsel tecrbelere rağmen yine milliyet hissinin ldrlemediği ve yine kuvvetle yaşadığı grlmektedir." [Kocatrk]


1922 - Vahdettin ile grşen Ankara hkmetinin hariciye vekili Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk), padişahtan Ankara'daki millet meclisini tanımasını istedi.

Akşehir'de, Mdafaa-i Hukuk Heyeti, Ali İhsan (Sabis) ve Fahrettin (Altay) Paşaların Atatrk' ziyareti

Fransız Mareşali Lyautey'in, Atatrk'n 23 Aralık 1921 tarihli mektubuna cevabı.


1920 - İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

1920 (19-20) - Atatrk'n, Bandırma'da 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa'ya telgrafı: "...Mmknse İngilizlerden birka rehin subay almamız lzımdır." [Kocatrk]


1920 - Ottoman parliament is dissolved.


1918 - Trk Kadını Dershanesi aıldı. Dershanede yabancı dil, Trke ve mzik dersleri ile konferanslar verildi.


1916 - Atatrk'n, beraberindekilerle yeni Halep arşısında biraz dolaşması.


1916 - ANZAC Corps land in France.
With Gallipoli behind them the bulk of Australia's forces were now sent to France where the terrible fighting on the Western Front awaited.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com