24 MART  -  MARCH 24

Tarihte Bugn  -  Today in History

Atatrk Time Dergisinin kapak sayfasında (24 Mart 1923)

Atatrk selected for the cover of Time Magazine (March 24, 1923)


1938 - Devlet tarafından Cumhurbaşkanı iin satın alınan Savarona yatına, İngiltere'nin Southampton limanında bayrak ekme merasimi. Trende Londra Bykelimiz Fethi Okyar da hazır bulunmuş, yat teslim alınışını takiben Hamburg'da inşa edildiği fabrikada bakımdan geirilip bazı değişiklikler yapıldıktan sonra 22.5.1938 gn buradan hareketle 1.6.1938'de İstanbul'a gelmiştir. [Kocatrk]

Atatrk'n, ankaya'da Başbakan Cell Bayar'ı kabul.


1934 - Atatrk'n, ankaya'da Danimarka Elisi Axel Noergaard'ın gven mektubunu kabul.

Atatrk'n, akşamzeri Dışişleri Bakanı Tevfik Rşt (Araş) ve Bolu Milletvekili İsmail Hakkı (Uzmay) Beylerin evlerine uğrayışı, akşam ankaya'ya dnş.


1933 - Atatrk'n, gece ankaya'da film izlemesi.


1931 - Mustafa Kemal Paşa Trk Ocaklarını CHP ile birleştirme kararı hakkında deme verdi.

Atatrk'n, Trkocakları'nı Cumhuriyet Halk Partisi ile birleştirme kararı hakkında demeci: "...Kurtuluş tarihinden beri ilm sahada halkılık ve milliyetilik ilkelerini yaymaya sadakatle ve imanla alışan ve bu yolda memnuniyeti gerektiren hizmetleri gemiş olan Trkocaklarının, aynı esasları siyas ve pratik sahada gerekleştiren partimle btn manasıyla tek vcut olarak alışmalarını mnasip grdm. Bu kararım ise, mill kuruluş hakkında duyduğum itimat ve gvenin ifadesidir!"


1930 - Atatrk'n, Ankara'ya gelen Macar Dışişleri Bakanı Walko'yu kabul  


1927 - Eski Erzurum Belediye Başkanı ve Manisa milletvekili Nafiz (Dumlu) Bey tarafından, Erzurumluların saygı ve bağlılıklarını sunmak zere Atatrk şerefine bir balo verilmesi.


1926 - Atatrk'n, yeni Polonya Elisi Bader'in gven mektubunu kabul ve Eli'nin sylevine cevap konuşması.


1923 - Atatrk 24 Mart 1923 (ve 21 Şubat 1927)'de Time Dergisi'ne kapak oldu.

Atatrk'n, Ltife Hanım'la beraber Ktahya'ya gelişi ve Ktahya Lisesi'nde şerefine verilen ayda ğretmenlere seslenişi: "...Memleketimizi, toplumumuzu gerek hedefine, saadet hedefine ulaştırmak iin iki orduya ihtiya vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran kltr ordusu!" [Kocatrk]

Atatrk'n, Ltife Hanımla beraber gece Ktahya'dan Ankara'ya hareketi.


1923 - Mustafa Kemal Pasha is selected for the cover of Time Magazine's March 24, 1923 issue
(he is selected once again for the cover of Time Magazine and appears on the February 21, 1927 issue).


1922 - Akşehir'de bulunan Mustafa Kemal, ateşkes nerilerini olumlu buldu. Ancak buna karşı sunulacak tezlerin ve nerilerin gl olmasını istedi.

İtilaf Devletlerinin Paris'teki toplantılarında ateşkes sorunu grşld. Lord Curzon ile Fransız Poincare arasında grş ayrılıkları ortaya ıktı.

Mustafa Kemal Paşa'nın cepheden vekiller heyeti başkanlığına direktifi: "Mtareke teklifini iyi telakki etmek lazımdır. Biz, yalnız onların teklif ettiği şartları kabul edemeyeceğimizden, mukabik şartları ne sreceğiz."  

Dışişleri Bakan Vekili Cell (Bayar) Bey'in, İtilf Devletleri'nin mtareke teklifi notasını Akşehir'de bulunan Atatrk'e bildirmesi. [Kocatrk]

Atatrk'n, cepheden, Vekiller Heyeti Başkanlığı'na direktifi: "Mtareke teklifini iyi karşılamak lzımdır. Biz yalnız, onların teklif ettiği şartları kabul edemeyeceğimizden karşı şartları ne sreceğiz."

Cemal Paşa'nın, Paris'ten Atatrk'e mektubu: "Sizi temin ederim ki, Enver gerek Anadolu'nun zararını ve gerek Rusya ile Anadolu arasındaki ilişkilerin bozulmasını gerektirecek hareketlerde bulunmak istedike ona şiddetle karşı koyarak onunla katiyen işbirliği yapmayacağım. Btn kudret ve kuvvetimle onun hareketlerine mni olacağım! Son sz: Btn ruhumla ve varlığımla sizinle beraber alışmaktan başka bir fikrim yok!" [Kocatrk]


1921 - İkinci İnn Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)


1920 - Atatrk'n, İstanbul'un işgali zerine Anadolu'ya kaan milletvekillerini İngilizlerin izlemesi zerine Bandırma'da 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa'ya telgrafı: "İngilizler, milletvekillerinin İzmit zerinden Anadolu'ya kamakta olduklarını haber almışlardır. Verilen bilgiye nazaran bundan sonra İzmit zerinden kaış imknsız gsterilmektedir. ...nlemlere girişilmiştir." [Kocatrk]


1919 - İngilizlerin Urfa'yı işgali.


1918 - Ruşen Eşref (naydın) Bey'in, Atatrk'le Anafartalar savaşları zerine uzun mlakatına başlaması (Atatrk'n, o zaman annesi ve kız kardeşi ile oturmakta olduğu Akaretler'deki evinde gerekleşen bu grşme, 24 Mart 1918 gn başlamış, iki gnlk bir aradan sonra 27 ve 28 Mart gnleri de devam etmiştir. Bu grşme, aynı yıl Yeni Mecmua'nın anakkale Zaferi iin hazırlanan fevkalde sayısında "Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mlakat" başlığı altında yayımlanmıştır. [Kocatrk]


1916 - Atatrk'n Reslayn (Ceylanpınar)'dan otomobille saat 15.00'de Mardin'e gelişi. 


1915 - anakkale cephesinin nem kazanması zerine, Genelkurmay Başkanlığı'nca Gelibolu'da 5. Ordu'nun kurulması kararı ve komutanlığına Mareşal Liman von Sanders'in atanması.

Alman General Liman Von Sanders 5. Ordu Komutanligi'na getirildi (Alman ordusunda general olarak grev yapan Liman von Sanders'e Osmanlı ordusunda mareşal rtbesi verilmiştir). Bu ordunun ihtiyatini olusturacak 19. Tmenin komutanligina ise Kurmay Yarbay Mustafa Kemal getirildi.

Liman von Sanders 24 Mart 1915te grev alır, 31 Martta grev blgesine gider. Yanında Kolordu Komutanı Esat Paşa, 9. Tmen Komutanı Albay Halil Sami ve 19. Tmen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal olmak zere Kabatepe ve Alıtepeden muharebe sahasını grr.

Atatrk'n, 25 Şubat 1915 tarihinden beri stlendiği Maydos Blgesi Komutanlığfnı Albay Halil Sami Bey'e devrederek 19. Tmen Komutanlığı'na dnş.


1915 - Liman von Sanders is appointed to command Turkish Fifth Army on Gallipoli.


1913 - Edirne falls to the Bulgarians.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com