5 MART  -  MARCH 5

Tarihte Bugün  -  Today in History

Çanakkale Savaşı
www.anitkabir.tsk.tr


1932 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.


1931 - TBMM'de seçim kararı alındı.


1930 - Atatürk'ün,   İzmir'den  Antalya  yönüne hareketi.


1925 - Atatürk'ün, öğleden sonra Millî Savunma Bakanı Recep (Peker) Bey'i ziyareti, daha sonra onunla birlikte içişleri Bakanı Cemil (Uybadın) Bey'i makamında ziyareti.


1924 - Yeni çıkan yasa gereği İstanbul'da medreselere el konuldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından TBMM’nin 3 Mart 1924’te kabul ettiği 431 sayılı kanunla, Osmanlı Hanedanı’nın 144 üyesi sınırdışı edildi. Sirkeci İstasyonu’ndan 5 Mart akşamı kalkan Simplon Ekspresi’ndeki yolcular, dönüşü olmayan bir yola çıkmıştı.


1923 - Mecliste bir konuşma yapan Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey, Lozan'da alınan kararlarla birlikte hükümeti de şiddetle eleştirdi.


1922 - Atatürk'ün, annesi Zübeyde Hanım'a mektubu: "...Benim mektup yazmak hususundaki tembelliğimi eskiden beri bilirsiniz. Sağlığım çok iyidir, işler, Allaha şükür fevkalâde memnuniyet verici bir halde seyrediyor. Buraya gelmekte acele etmeye lüzum yoktur, inşallah yakında ben oraya geleceğim."


1921 - Koçkiri Ayaklanması. 
İmranlı'da Koçkiri Aşireti'ne bağlı kişiler kasabayı bastı. Köyleri işgal etti.

Atatürk'ün, Çankaya'da Sovyet Elçisi Budu Medivani'nin güven mektubunu kabulü.


1920 - Londra Konferansı'nda Lloyd George, Maraş'ın Türklerin eline geçmesinden sonra İstanbul'un işgal edilmesini önerdi.

Kuvayı Milliye birlikleri, Fransızlara karşı saldırıya geçti. Urfa bölgesinde Kuvay-i Milliye'nin Fransız Kuvvetlerine taarruzu ve şiddetli çarpışmalar.


1920 -  At the London Conference, Lloyd George proposes the occupation of Istanbul.

The Kuvayı Milliye (Nationalist Forces led by Ataturk during the War of Independence) launch an attack against French forces in Urfa. (note variations of spelling: Kuvayi Milliye, Kuvay-i Milliye, Kuva-yı Milliye)


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com