6 MART  -  MARCH 6
Tarihte Bugn  -  Today in History
 

6 Mart 1930
Isparta'da ğle yemeği yerken


6 Mart 1921
T.B.M.M. Başkanı Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye malzeme gtren halkla


1938 - Atatrk'e, ankaya'da Prof. Dr. Neşet mer İrdelp, Prof. Dr. Akil Muhtar zden, Dr. Hsamettin Kural, Dr. Ziya Naki Yaltırım ve Dr. Asım Arar'dan oluşan bir hekim grubu tarafından muayene ve konsltasyon yapılması.

Atatrk'n, akşam, Yeni Sinema'da ses sanatkrı Melek Tokgz ve saz arkadaşlarının konserini izlemesi.


1937 - Atatrk'n, gece Gardenbar'ı  şereflendirmesi.


1936 - Atatrk'n, akşamzeri Sakarya motoruyla, beraberinde Başbakan İsmet İnn ve Ekonomi Bakanı Cell Bayar olmak zere Boğaz'da ve Moda Koyu'nda bir gezinti yapması, akşam Dolmabahe Sarayı'na dnş.


1935 - Atatrk'n, ankaya'da Sovyet Bykelisi Karahan'ı kabul.


1930 - Atatrk'n, ğleye doğru Isparta'ya gelişi ve yemekten sonra Burdur'a hareketi.

Atatrk'n, ğleden sonra Burdur'a gelişi ve Antalya'ya hareketi.

Atatrk'n, Antalya'ya gelişi.

Atatrk'n, Antalya'da akşam yemeğinden nce Genel Sekreteri Hasan Rıza (Soyak) Bey'le bir sohbeti ve syledikleri: "...Mnasebet dştke daima tekrar ediyorum; btn bu dertlerin, btn bu ihtiyaların giderilmesi, her şeyden evvel, pek başka şartlar altında yetişmiş; bilgili, geniş dşnceli, azim, feragat ve ihtisas sahibi adam meselesidir, sonra da zaman ve imkn meselesi... İleri milletler dzeyine erişmek işini bir yılda, beş yılda, hatta bir kuşakta tamamlamak da imknsızdır. Biz şimdi o yol zerindeyiz; kafileyi hedefe doğru yrtmek iin, insan gcnn stnde gayret sarf ediyoruz; başka ne yapabiliriz ki..."


1925 - İstanbul'da yayınlanan Tevhid-i Efkr, Son Telgraf, İstikll, Aydınlık, Orak-eki ve Sebilrreşat adlı gazeteler yeni ıkan yasaya dayanılarak kapatıldı.


1923 - Atatrk'n, hkmete gvenoyu verilmesini isteyen nerge nedeniyle Trkiye Byk Millet Meclisi'nin gizli oturumunda konuşması: "..Ben, şahsen vicdanıma ve fikr kanaatime, dşnşme ve araştırmalarına dayanak yksek heyetinize derim ki, delege heyetimiz kendisine verilen grevi tamamen ve pek mkemmel bir şekilde yapmıştır. Milletimizin ve Meclisimizin şerefini ykseltecek bir tarzda dnyaya tanıtmıştır ve muvaffak da olmuştur."

Fikriye Hanım'ın -Atatrk tarafından tedavi iin gnderildiği- Mnih'teki sanatoryum'dan kaarak gizlice İstanbul'a gelişi, T.B.M.M. İstanbul temsilcisi Adnan (Adıvar) Bey'in, durumu Atatrk'e bildiren telgrafı: "Fikriye Hanım, bugn geldi. Yarın hemen Ankara'ya hareket etmek istiyor. Yksek emirlerinizi beklemekteyim." 

Atatrk'n, Adnan (Adıvar) Bey'in 6.3.1923 tarihli telgrafına cevabı: "Fikriye Hanımı tedavi iin Almanya'ya gndermiştim. Benden izin almadan, ne sebeple İstanbul'a gelmiştir. Kesinlikle Ankara'ya gelmesine izin veremem. ...Benden izin almadan hareketine msaade olunmamak iin gerekenlere emir vermenizi rica ederim." [Kocatrk]


1922 - Meclisin gizli oturumunda bazı yeler İstanbul'da Yusuf Kemal Bey'in Vahdettin'le grşmesini eleştirdi.

Mustafa Kemal gizli oturumda ordunun esas amacının taarruz olduğunu dile getirdi.

TBMM'nin gizli oturumlarında Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın askeri durum hakkında konuşması: "Ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat, bu taarruzu tehir ediyoruz. Sebebi hazırlığımızı tamamen ikmale biraz daha zaman lazımdır."  

Trkiye Byk Millet Meclisi'nin gizli oturumlarında Başkomutan Atatrk'n asker vaziyet hakkında konuşması ve "Nereye gidiyoruz? Bizi kim, nereye sevk ediyor? mehlta?..." szleriyle ortalığı bulandıran muhaliflere cevabı: "Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat, bu taarruzu tehir ediyoruz. Sebebi, hazırlığımızı tamamen tamamlamaya biraz daha zaman lzımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz, hi taarruz etmemekten daha ok fenadır. ...Meclisle, bir veya birka yenin ktmserlik telkin eden szlerinden bile aleyhimizde istifade areleri aranılmakta olduğuna şphe edilmemelidir." [Kocatrk]

Atatrk'n, gece saat 23.00'te Ankara'dan Batı cephesine hareketi.

Atatrk'n sz: "Tarihte hangi millet vardır ki ecnebilerin nasihatlarıyla ykselebilmiştir." 


1921 - Kokiri ayaklanması (Bastırılışı 17 Haziran 1921).


1920 - Erzurum'da 10 bin kişinin katıldığı byk bir miting yapılarak, kurulacak hkmetin milli amalara uygun bir hkmet olması istendi.

Atatrk'n, Ahmet Anzavur'un ihaneti ve basın yoluyla alınacak nlemler hakkında Kastamonu Valiliği'ne telgrafı: "...Byle vatansızları, btn varlığımızla basın lemi katında protesto ederek bir an evvel ortadan kaldırılmaları ve kanunun penesine teslim edilmeleri iin acele tedbirler alınması hususundaki yazıları basın stunlarında grmek iin halk adına belediyelerden, Mdafaa-i Hukuklardan İstanbul'daki namuslu basına yazılmalıdır." [Kocatrk]


1914 - Atatrk'n, Sofya'dan -Balkan Devletlerinin siyasi durumu, siyas amaları ve ilişkileri hakkında- Genelkurmay Başkanlığına raporu.


1913 - Yanya'nın Yunan kuvvetlerine teslim olması.


1912 - Atatrk'n, Derne Komutanlığı'na atanması.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com