1 MAYIS  -   MAY 1

Tarihte Bugün  -  Today in History

 


1935 - Atatürk'ün, akşamüzeri Rasim Ferit Talay'ın evine gidişi, bir süre dinlendikten sonra Çankaya'ya dönüşü.


1934 - Atatürk'ün, İstanbul'a gelişi, İsmet Paşa'yla beraber, merhum Kemalettin Sami ve Derviş Paşaların kabirlerini ziyaret edişi.


1922 - İşçi Bayramı, Ankara'da İmalat-ı Harbiye ve Şimendifer işçilerinin düzenledikleri bir törenle kutlandı. Törene Sovyet elçilik mensupları da katıldı.

İstanbul'da da Kağıthane'de Amele Sosyalist Partisi'nin düzenlediği törene katılan işçiler ve halk, işgale karşı çıktı.


1921 - Atatürk'ün, trenle Ankara'dan Eskişehir'e hareketi.


1920 - İşçi Bayramı İstanbul'da ve Trabzon'da yapılan mitinglerle kutlandı.

Atatürk'ün, Genelkurmay Başkanı'nın da icra Vekilleri Heyeti arasında bulunmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması.

Tevfik Paşa başkanlığında bir heyet, San Remo'daki barış görüşmelerinin sonuçları için Paris'e gitti.


1919 - Sadrazam Damat Ferit Paşa, Mustafa Kemal için bir çay düzenledi.

Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın, Atatürk'ü -9.Ordu Müfettişliği'ne atanma işlemlerinin tamamlanmasını takiben- makamına daveti ve kendisini aynı gün Babıâli'de Sadrazam Damat Ferit Paşa ile tanıştırması: "...Efendimiz, yeni vazife ile Anadolu'ya giden Mustafa Kemal Bey'i zat-ı devletinize takdim ederim." (Kaynaklarda bu olayın tarihi belirtilmemiştir). 

Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın, Atatürk'ü Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'in makamına götürüşü ve Harbiye Nezareti'nce kendisine verilen vazifeyi, Mehmet Ali Bey'e bildirmesi. (Kaynaklarda tarih belirtilmemiş, bu olayın, Atatürk'ün Damat Ferit Paşa ile tanışma günü gerçekleştiği ifade edilmiştir). [Kocatürk]

Almanya'da eğitim görmekte olan gençler Kurtuluş adlı bir sosyalist bir dergi yayınlamaya başladı.


1918 - Ermeni komitacılar, Kars'ta, aralarında çocukların da bulunduğu 60 Müslüman'ı katletti.


1917 - Atatürk'ün, 2. Ordu Karargâhı'nda Menzil Genel Müfettişi General Back ve Grup Kurmay Başkanı Falkenhausen ile menzil hakkında görüşmesi.


1916 - Atatürk'ün, sabah Duhan'dan ayrılarak saat 16.00'da Ziyaret (Veyselkarani)'e gelişi ve geceyi burada geçirişi.


1915 - Türk tarafının Seddülbahir'de kanlı, ancak sonuçsuz gece taarruzları.

Atatürk komutasındaki 19. Tümen'in, Aburnu cephesinde düşmana taarruzu (Sabaha karşı topçu ateşiyle başlayan bugünkü taarruz gündüz ve gece sürdürülmesine, zaman zaman düşman mevzilerine girilmesine rağmen, kayıplarımız ve taze küvet yetersizliği sebebiyle mevziler tümüyle ele geçirilemedi. Bunun üzerine Atatürk, 2 Mayıs 1915 sabahı birliklere, taarruzu durdurarak bulundukları hatta savunmaya geçmeleri emrini verdi.


1915 - Çanakkale önlerinde Fransız Joule denizaltısı mayına çarparak battı, boğazı geçme girişimi başarısız oldu.


1915 - Dardanelles: French submarine Joule is mined and sunk in the Turkish Straits.

Turkish night attack at Helles.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com