13 MAYIS  -   MAY 13
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

1919ParisKonferans.jpg (20959 bytes)

1919 Paris barış görüşmelerinde Lloyd George1938 - Atatürk'ün, Çankaya'da Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu'nu kabulü.


1929 - TBMM'de Deniz Ticaret Kanunu kabul edildi.


1929 - New maritime trade/commercial code is adopted.


1926 - Atatürk'ün, Tekir köyüne giderek kurmaya çalıştığı çiftlikte incelemeler yapması.


1921 İstanbul'da İtilaf Devletleri'nin üç yüksek komiserinin "Boğazların tarafsızlığı" hakkındaki kararı.


1920 - Cafer Tayyar Bey, Trakya kuvvetlerinin komutanı oldu.


1919 - İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan Albayı Mavrudis tarafından yerli Rumlara okundu.

Atatürk'ün, Harbiye Nezareti'ne "9. Ordu Müfettişliği karargâh mensuplarının 3 aylık ödenekleri ile fevkalâde masraflar için bir miktar para verilmesi ve karargâhın seferî sayılması hakkında evvelce yaptığı müracaatların acele sonuçlandırılmasını isteyen ve bunları takiben 3 gün sonra İstanbul'dan hareket edileceğini" bildiren yazısı.  

Paris görüşmelerinde Lloyd George, Osmanlı Devleti'nin İtilaf devletleri arasında bütünüyle bölüşülmesini istedi.  


1918 - 13 Mayıs 1918 Tarihinde bera-i tedavi Viyana'ya azimet buyurmuştur.


1916 - Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah Raşikan köyünden hareket ederek öğleden sonra saat 13.00'da Kulp merkezi Pasur'a gelişi ve geceyi burada geçirişi (Atatürk, Pasur'a 1 saatlik mesafeden Genç Mutasarrıfı Hilmi Bey ve diğer yüksek memurlar tarafından karşılanmıştır).

Karargâhı Diyarbakır'a nakledilen 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'nın İstanbul'dan   Diyarbakır'a gelişi.


1915 - Çanakkale'de, Binbaşı Ahmet Bey'in komutasındaki ''Muaveneti Milliye'' muhribi, Golyat zırhlısını torpilleyerek batırdı.

Atatürk'ün Kuzey Grubu Komutanlığı'na raporu: "Kolordu'nun isteği gereğince karşımdaki düşmanı Arıburnu'ndan atmak için canımı fedadan bir an tereddüt etmem. Komuta ettiğim birliği dahi son ere kadar ölüme gönderebileceğime güvenim var. Ancak, fayda verecek sonucu ortaya koyacağına kesin olarak inandığım evvelki raporumda da arz ettiğim üzere, ağır topçunun ateş himayesi altında yeni bir tümenle taarruzun yapılması gerekli olduğunu arz eylerim." 

Atatürk'ün, İngilizlerin günlerdir Arıburnu'ndan devamlı asker çıkarması üzerine -subay ve askerlerimizi maddeten ve manen uyanık ve emirlere hazır bulundurmak üzere- bildirisi: "...Bölge komutanları, son erimize kadar ölmek veyahut karşımızdaki düşmanı bir fert kalıncaya kadar denize dökmek amacıyla taarruz ve hücuma hazırlanacaktır. Komutanlar bu görüş açısından her türlü tertibat ve incelemelerini bitirip hücuma hazır olduklarını bana bildireceklerdir."[Kocatürk]


1915 - New Zealand Mounted Rifles Brigade arrives as reinforcements. Royal Naval Division battalions rejoin the rest of the division at Helles.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com