17 MAYIS  -   MAY 17

Tarihte Bugn  -  Today in History

 

17 Mayıs 1936
Cumhurbaşkanı Atatrk, Feneryolu İstasyonu'nda kk lk ile


AtaturkBozuyukMayis1926.jpg (855674 bytes)

Atatrk'n Bozyk' ziyareti (Mayıs 1926)


17Mayis1936.jpg (982666 bytes)

17 Mayıs 1936
Atatrk, Feneryolu'ndaki bir kır kahvesinde


1938 - Atatrk'n, sabah Gazi Orman iftliği'ne gelişi, ğleden sonra ankaya'ya dnş.


1937 - Atatrk'n, İngiltere Kralı VI. George'un ta giyme treni nedeniyle tebrik telegafı.


1936 - Atatrk'n,  Ankara'dan  İstanbul'a gelişi.  


1935 - Atatrk'n, Cumhuriyet Halk Partisi Drdnc Byk Kurultayı'nın bitişi nedeniyle Ankara Valisi Nevzat Tandoğan'ın Ankara Palas'ta verdiği ayı şereflendirmesi.

Atatrk'n, akşam Ankara'dan trenle İstanbul'a hareketi.


1934 - Atatrk'n, akşam Marmara Kşk'nde, Trk Tayyare Cemiyeti Başkanı Fuat (Bulca) Bey'in kızının nişan trenini şereflendirmesi.


1933 - Atatrk'n, saat 17.30'da Kılı Ali Beyin evine gidişi, saat 20.30'da ankaya'ya dns.


1932 - Atatrk'n, saat 11,30'da atla bir gezinti yapması.


1931 - CHP Kongresinde yeni Fırka Tzğ kabul edildi. 


1928 - Trkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Messesesi hakkında kanun TBMM'de kabul edildi.

Atatrk'n, ocuk Esirgeme Kurumu Kongresi adına saygılarını ileten heyeti kabul.


1921 - Atatrk'n, Kzım Karabekir'e telgrafı: "...Enver Paşa ve arkadaşlarının amacı tamamiyle anlaşılmıştır. Bunların memleket dahiline girmemeleri iin blgenizde tedbir alınmasını rica ederim."


1920 - Atatrk'n, Trkiye Byk Millet Meclisi'nin gizli oturumunda siyas durum hakkında konuşması: "...Mill amalarımızın temin ve elde edilişi amacıyla her trl girişimde bulunmamız iin icra Heyeti'ne yetki vermiştiniz. Biz o yetkiye dayanarak tabi her tarafta girişimlerde bulunmaktayız. Ancak bu girişimlerin eylem haline dnşmesi iin tarihe karşı, millete karşı ok dşnmek mecburiyetindeyiz ve bu dşnceler son eylemin yaklaştığını anlattığı zaman zannediyorum ki, Yksek Heyetinizde gereken kanaat ve gven oluşacaktır." [Kocatrk]


1919 - Bandırma vapurunun, gece saat 23.00 sıralarında İnebolu'ya gelişi (Şiddetli fırtına sebebiyle Atatrk ve arkadaşları karaya ıkmaksızın yolculuğa devam etmişlerdir.

Atatrk'n, mer Sezai (Madra) Bey'e mektubu: "Azizim Sezai Bey, vazifeli olarak Anadolu'ya hareket ediyorum. Sizde korunan emanete ait senedi, anneme bıraktım. Dnşnzde, emanetle senedin değiştirilmesi iin Vasıf Bey biraderimize rica ettim. Gzlerinizden perim." [Kocatrk]

Atatrk'e verilen mfettişlikle ilgili talimatın, Vkel Meclisi'nde kabul.

 

1919 - Albay Refet Bey'in (BELE) III. Kolordu komutanlığına atanması.

İtalyanların Ske'yi işgali.

Yunanlıların Urla ve emşe'yi işgali.


1916 - Atatrk'n, sabah 17. Alay'ın bulunduğu Şin cephesinden hareket ederek saat 18.00'de Kulp'a gelişi, geceyi burada kurulan ordughta geirişi.


1915 - Atatrk'n, Arıburun Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ayrılarak 19. Tmen Komutanlığı grevine dnş. (Bugn, 3. Kolordu Komutanlığı'nın emriyle anakkale'deki kuvvetler yeniden dzenlenmiş ve blge savunması 4 gruba ayrılmıştır. Bu dzenlemede Atatrk'n komutasındaki 19. Tmen, "Kuzey Grubu Komutanlığı'na bağlanmış ve bu grup kuvvetlerinin sağ kanadında yer almıştır.

Atatrk'n, Kuzey Grubu Komutanlığı'na raporu: "...Kuzey Grubu'nu oluşturan btn kuvvetlerin hepsine 2. Tmen'in de katılmasıyla tespit edilecek bir taarruz fırsatının, yarından sonra kaırılmış olmasının ihtimal ierisinde bulunduğunu, havan ve obslerden fazla bir etki beklemenin gereksiz olduğunu nemle arz ederim."

Atatrk'e, Arıburnu muharebeleri hatırası olmak zere Padişah adına "Muharebe Altın Liyakat Madalyası" verilmesi.

Atatrk'n, Arıburun Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ayrılışı nedeniyle emrindeki birliklere Kemalyeri'nden veda yazısı: "23 gn sevk ve idare etmek mutluluğunu kazandığım siz demir kitlenin, Tanrı'ya sığınarak yaptığı hcum iledir ki, dşmanın 20.000'i aşan kuvveti Arıburun'da yok edildi. ...Yirmi gnlk ateşli ve kanlı ortak abalarımız anısının, samim ve temiz duyguyla korunacağından eminim." [Kocatrk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com