2 MAYIS  -   MAY 2
Tarihte Bugün  -  Today in History
 Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa
(1919 - Samsun'a hareket etmeden önce)


1935 - Atatürk'ün, saat 12.30'da Çubuk Barajı'na gidişi ve öğle yemeğini burada yemesi.


1934 - Atatürk'ün, Kalamış vapuruyla Dolmabahçe'den hareket ederek -Moda iskelesinde İsmet Paşa'yı da alarak- Yalova'ya gelişi.


1931 - Atatürk'ün, sabah Ankara'dan hareketle Sakarya'ya kadar trenle gidip dönmek suretiyle bir seyahat yapması.


1921 - Atatürk'ün, trenle Ankara'dan Eskişehir'e hareketi. Mustafa Kemal, Batı Cephesi'ne gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.

Atatürk'ün, Eskişehir'den Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'yla beraber Alayunt'a hareketi.

Atatürk'ün, beraberinde Fevzi ve İsmet Paşalar olduğu halde Refet Paşa'nın karargâhına gelişi.


1920 - TBMM'nce Bakanların seçimine dair kanunun kabulü.

TBMM'nde "Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun" kabul edildi.


1916 - Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah Ziyaret (Veyselkarani)'ten hareket ederek akşamüzeri Siirt'e gelişi, Jandarma Dairesi'nde misafir edilişi, akşam -Vali Vekili, Mutasarrıf, Belediye Başkanı ve Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Başkanının da katılımıyla- şerefine yemek verilişi.


1915 - Van'ın Rus ve Ermeniler tarafından işgali.


1915 - Türk tarafının Seddülbahir'de kanlı, ancak sonuçsuz gece taarruzları.

Kuzey'de Anzak'ların sonuçsuz gece taarruzları.

3. Kolordu Komtanı Esat (Bülkat) Paşa'nın, Aburnu cephesindeki durumu yakından görmek üzere, Kemalyeri'ne gelerek Atatürk'le görüşmesi.


1915 - Dardanelles: Turkish attack at Helles.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com