24 MAYIS  -   MAY 24
Tarihte Bugün  -  Today in History
24 Mayıs 1938
Cumhurbaşkanı Atatürk, Adana'da askerlerin geçişini izlerken

24 Mayıs 1918
Mustafa Kemal Paşa


24 Mayıs 1928
Afgan kralı Amanullah Han’la Başbakan İnönü’nün tenis oynayışlarını seyrederken
Afgan kralı Amanullah Han’la (Mayıs 1928)


24Mayis1938.jpg (658744 bytes)

24 Mayıs 1938
Atatürk, Adana'ya son gelişinde


1938 - Atatürk'ün, saat 13.00'te Mersin'den trenle hareket ederek saat 13.50'de Tarsus'a gelişi, burada bir saatlik istirahatten sonra Adana'ya hareketi, saat 16.30'da Adana'ya gelişi ve Atatürk Parkı önünde piyade ve topçu birliklerinin geçit törenini izlemesi, akşam trenle Ankara'ya hareketi.


1937 - Atatürk'ün, doğum yıldönümünü tebrik eden İngiltere Kralı VI. George'a teşekkür telgrafı.


1935 - Atatürk'ün, Yalova'da Baltacı ve Millet Çiftliklerine gidişi.


1933 - Atatürk'ün, öğleden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelişi, saat 20.00'de Çankaya'ya dönüşü.


1928 - Latin rakamlarının kabulü.

(Yeni Türk Alfabesinin kabulü: 1 Kasım 1928).


1928 - International numerals are adopted.

On 24 May 1928 the Turkish Grand National Assembly legislated the introduction of international numerals (the use of the Latin alphabet was established on November 1 1928).


1925 - Atatürk'ün, ilk murassa nişanın kendisine verilişi nedeniyle Türk Tayyare Cemiyeti'ne teşekkür yazısı.


1924 - Yeni Anayasa yürürlüğe girdi.

Yabancı şirketlerce işletilen Anadolu Demiryolları şirketinin millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdiriye-i Umumiyesi kuruldu.


1923 - İsmet Paşa'nın, Lozan'dan Atatürk'e telgrafı: ...Hükümetle aramızda, esasla ilgili anlaşmazlık vardır. Uyuşma olmazsa dönüş mecburiyet ve kararındayım. Başkan makamında bulunan sizin bu fevkalâde zamanda umumî vaziyeti yakından izlemelerini dilerim."


1922 - Atatürk'ün, Fransız kadın gazeteci Berthe Georges-Gaulis'in 2.4.1922 tarihli mektubuna cevabı: "...Eski Fransız -Türk dostluğunun kuvvetlenmesini, her iki tarafın gözden uzak tutmaması gerektiğini düşünüyorum." [Kocatürk]


1921 - İngiliz casusu Mustafa Sagir'in Ankara'da idamı.

Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için Ankara'ya geldiği kanıtlanan İngiliz casusu Mustafa Sagir idam edildi.


1920 - Mustafa Kemal'in idam kararını padişah onayladı. 
Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti'nce ölüm cezasına çarptırıldı.

Atatürk hakkında İstanbul Divan-ı Harbi'nin verdiği 11 Mayıs 1920 tarihli idam kararının, Padişah Vahdettin tarafından onaylanması. [Kocatürk]

Vahdettin, Nemrut Mustafa Paşa Divanı'nın vermiş olduğu idam kararlarını onayladı. 
11 Mayıs 1920'de Mustafa Kemal'in Osmanlı Hükümeti tarafından ölüme mahkûm edilmişti.
(Bu karar 24 Mayıs 1920'de Padişah tarafından onaylanmıştır.) 

İstanbul'da Divan-ı Harp'in Fevzi (Çakmak) Paşayı idama mahkum etmesi.
(onaylanması 27 Mayıs)

İstanbul Hükümetince yapılacak her türlü subay terfii ve taltiflerinin kabul edilmeyeceğine dair TBMM kararı.  

Atatürk'ün, Adapazarı, Düzce ve Bolu yörelerindeki isyanlar ve alınan önlemler hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi sunması. [Kocatürk]


1919 - Rauf Bey'in (ORBAY) Anadolu'ya geçmek üzere İstanbul'dan ayrılışı.

Atatürk'ün,   Samsun'dan   Harbiye  Nezareti'ne  telgrafı: "...Bazı şikâyetleri yerinde tetkik ve önlem almak üzere karargâhımı yarın geçici olarak Havza'ya nakledeceğim."

Atatürk'ün, Samsun'dan Genelkurmay Başkanlığı'na, orduda jandarma kuvvetlerinin takviyesi için itilâf temsilcileri katında teşebbüste bulunulmasını isteyen telgrafı.

Atatürk'ün, Samsun'dan Genelkurmay Başkanlığı'na, Ermeni tecavüzlerine karşı 15. Kolordu'nun mevcudunun gerekirse artırılması hakkında raporu.

Harbiye Nazırlığı'nın, İngiliz Generali Milne'nin 19 Mayıs 1919 tarihli yazısına cevabı. (Bu cevapta, Atatürk'ün atandığı 9. Ordu Müfettişliği'nin, Harbiye Nezareti adına verilen emirlerin ne derece uygulandığını araştırma ve vazife bölgesindeki silâhların toplanması ile asayişsizliği ortadan kaldırma amacıyla oluşturulduğu bildirilmiştir. [Kocatürk]


1918 - Atatürk'ün, Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey'e ithaflı resmini armağan edişi: "Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleketim ve milletim hakkındaki sınırsız muhabbetim değil, bugünün karanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkı ile ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir."


1915 - Çanakkale cephesinde İngilizlerin isteği ile ölü ve yaralıların toplamak üzere sabah 7.30'dan akşam 16.30'a kadar bir ateşkes yapılması. 


1915 - Formal truce on Gallipoli to bury the dead.

Dardanelles: An armistice is declared from 7.30 a.m. to 4.30 p.m. in which time the fallen Turkish and Anzac soldiers will be buried.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com