25 MAYIS  -   MAY 25

Tarihte Bugün  -  Today in History

 25 Mayıs 1933
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal,
Orman Çiftliği'nde bir gençle konuşuyor
25 Mayıs 1933
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliği'nde bir genci sınav yaparken


1938 - Atatürk'ün, Adana'dan trenle Ankara'ya dönüşü.


1935 - Ankara'da Basın Birliği oluşturmak üzere Birinci Türk Basın Kurultayı toplandı.

Atatürk'ün, akşam Yalova'dan hareketle Büyükada'ya gelişi ve geceyi Yat Kulüp'te geçirişi.


1933 - Atatürk'ün, Marmara Köşkü'nde, Gazi Orman Çiftliği'nin 8. kuruluş yıldönümü senliğinde bulunması.


1929 - İstanbul'da 4. Beynelmilel Ajanslar Kongresi toplandı.


1928 - Atatürk'ün, Afganistan Kralı Amanullah Han'la beraber Ankara'da resim Sergisi'ni ziyareti.


1927 - Atatürk'ün, Çankaya'da İran Elçisi Mirza Sadek Tababai'nin güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması


1926 - Atatürk'ün, Bursa'da Balıkesir ve İnegöl'den gelen heyetleri kabulü.


1922 - Franklin Bouillon'un, Paris'ten Atatürk'e mektubu: "...Emin olabilirsiniz ki dostlarım ve ben, müşküller ve engeller ne olursa olsun, adaletli barışa ulaşmayı müdafaa etmekten vazgeçmeyeceğiz." [Kocatürk]


1921 - İtalyanların Marmaris'i boşaltmaları. 


1920 - Çerkez Ethem kuvvetleri, Hendek'e girdi.


1919 - Atatürk'ün, öğleden sonra otomobille Samsun'dan Havza'ya gelişi.

Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'dan Havza'ya geçti. Yolda giderken söylemiş oldukları "Dağ Başını Duman Almış" marşı, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok sevilen ve söylenen marşı oldu. 

Damat Ferit Hükümeti, 25 Mayıs 1919’da bütün gösterileri yasaklar.

Bayındır ve Karabağ'ın Yunanlılar tarafından işgali. 

1919  (25-26) - Yunanlıların Manisa'yı işgali.


1918 - Atatürk'ün, böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi için İstanbul'dan trenle Viyana'ya hareketi (Viyana ve Karlsbad'da 2 ay kadar tedavi görmüştür). (Atatürk, Viyana'dan -Halep'te bulunan- İzzettin (Çalışlar) Bey'e gönderdiği bir mektupta, burada tedavi olmasını Enver Paşa ve Doktor Süleyman Numan Paşa'nın tavsiye ettiğini yazmıştır). [Kocatürk]


1918 - Mustafa Kemal leaves Istanbul for medical treatment in Vienna and Karlsbad.


1915 - Çanakkale Savaşları: Alman U-21 denizaltı gemisinin İngiliz Triumph zırhlısını batırışı.


1915 - Dardanelles: Sinkıng of battleshıp Triuıııph by German submarine. 

Submarine operations:

In May three battleships were torpedoed; Goliath in Morto Bay on May 12, Triumph off Anzac on May 25 and Majestic off W Beach on May 27. Goliath was sunk by the Turkish torpedo boat Muavenet while the other two were sunk by the German U-boat U-21.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com