27 MAYIS  -   MAY 27

Tarihte Bugün  -  Today in History

27 Mayıs 1938
Cumhurbaşkanı Atatürk, Haydarpaşa'da motora binmek üzere rıhtıma ilerlerken
27 Mayıs 1928
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Afgan Kralı Amanullah Han ile


1938 - Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişilüm tarihine kadar İstanbul'da kalmıştır). [Kocatürk]


1936 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda İngiliz Lortlar Kamarası üyelerinden Lord Loyd'u kabulü.


1935 - Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi. 
Haftalık resmi tatil, cuma gününden pazara alındı.

TBMM'de hafta sonu tatilini, ulusal ve dini bayramların tatil sürelerini düzenleyen kanun kabul edildi. Buna göre hafta sonu olarak Pazar günü kabul edildi. Tatil ise Cumartesi saat 13'ten başlayıp, Pazartesi sabahına kadar sürecek biçimde belirlendi.

Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Amerikalı kadın gazeteci Gladys Baker'in sorularına cevapları: "Yeni Türkiye'yi görmüş ve tanımış olanlar bilirler ki, Türk Cumhuriyeti topluluğu kendisine hedef olarak insanlığı ve kültürü almıştır. Türk'ün yeni gittiği yol ve varmak istediği nokta kültür hayatında yükselmek, insanlık yolunda ilerlemek ve elinden geldiği kadar barışa ve insanlığa hizmet etmektir." "...Türkiye'de bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükûmeti'nin ilk gayesi, halka hürriyet ve mutluluk vermek, askerlerimize olduğu kadar, sivil halkımıza da iyi bakmaktır!" [Kocatürk]

Atatürk'ün, Birinci Türk Basın Kurultayı'nın saygı telgrafına teşekkürlerini bildiren cevabı.

Atatürk'ün, Türk Hava Kurumu Altıncı Kurultayı'nın sevgi ve bağlılık telgrafına teşekkürlerini bildiren cevabı.


1935 - Legislation governing holidays and weekends is passed in parliament. 
Friday becomes a workday which is followed by the weekend period that includes Saturday and Sunday (previously Friday was not considered a workday).


1933 - Atatürk'ün, gece İsmet Paşa'nın köşküne gidişi, bir süre kaldıktan sonra Çankaya'ya dönüşü.


1928 - Afganistan Kralı Amanullah Han'ın, Ankara'dan ayrılırken Hâkimiyet-i Milliye gazetesi muhabirine demeci: "...Gazi, dünyanın en büyük adamı ve en önemli bir askeridir. Kendileriyle haberleşiyor, tanışıyor ve seviyordum. Fakat görüştükten sonra kıymetinin büyüklüğünü daha iyi anladım."


1921 - Ahmet İzzet Paşa'nın, Atatürk'e telgrafı: "Fransa eski nazırlarından Franklin Bouillon bazı görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelmek arzusundadır."


1920 - Bolu, isyancıların elinden alındı. 


1920 - Batı Trakya Hükümeti kuruldu.


1919 - Atatürk'ün, Yıldırım Kıtaatı Müfettişliği'ne "İzmir Müdafaa-i Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyeti Merkez Heyeti'nin halen nerede bulunduğu"nu soran telgrafı.

Yunan kuvvetleri bir gün önce işgal ettikleri Manisa'dan sonra bugün de Aydın'a girdi. 


1918 - Atatürk'ün, İstanbul'dan Viyana'ya gelişi ve Cottage Sanatoryumu'nda tedavi altına alınışı (Atatürk'e burada böbrek rahatsızlığı nedeniyle 3 haftalık bir tedavi uygulanmıştır). (Atatürk'ün İstanbul'dan Viyana'ya geliş tarihi belli değildir; ancak 27 veya 28 Mayıs tarihi olayların akışına uygun düşmektedir).  [Kocatürk]


1915 - Yer Değiştirme (Tehcir) Kanunu çıkarıldı.


1915 - Alman U-21 denizaltı gemisinin İngiliz Majestic zırhlısını batırışı.


1915 - Dardanelles: HMS Majestic is sunk by U-21.

In May three battleships were torpedoed; Goliath in Morto Bay on May 12, Triumph off Anzac on May 25 and Majestic off W Beach on May 27. Goliath was sunk by the Turkish torpedo boat Muavenet while the other two were sunk by the German U-boat U-21.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com