29 MAYIS  -   MAY 29
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

28 Mayıs 1936
Harp Akademisinin manevralarını izlerken

Observing maneuvers of the War Academy (May 29 1936)
29 Mayıs 1936
Cumhurbaşkanı Atatürk, Harp Akademisi Tatbikatı'nda


29Mayıs1936Metris.jpg (28381 bytes)


29 Mayıs 1926
Bursa’da Darülelhan (İstanbul Belediye Konservatuarı) 
topluluğunun verdiği konserden sonra


29 Mayıs 1926 
Bursa 'da Darülelhan (İstanbul Belediye Konservatuarı)
öğretmen ve öğrencilerinin verdiği konserden sonra bayan sanatçılarla


1939 - CHP 5. Kurultay

417 mebus ve 211 delegenin katılımıyla yapılan kurultayda, CHP tüzüğünde değişikliklere gidildi. Kabul edilen yeni tüzük ile parti genel başkan vekilinin değişmez genel başkan tarafından atanması hükme bağlandı. Böylece başbakanın aynı zamanda parti genel başkanı olması uygulamasına son verildi. Yeni tüzük ile parti müfettişlikleri ve kurultayın seçeceği 21 milletvekilinden oluşan, parti içinde denetim yetkisine sahip "Müstakil Grup" oluşturuldu. Ayrıca, 1936'da başlatılan parti devlet işbirliği uygulamasından da vazgeçildi; İçişleri Bakanı'nın parti genel sekreteri, valilerin il başkanı olması uygulaması terkedildi.  Parti üyeliği yaş sınırı 18'den 22'ye çıkarıldı, memurların partiye üyeliği yasaklandı.


1938 - Atatürk'ün, akşam geçirdiği rahatsızlık üzerine Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp tarafından muayene edilmesi. (Neşet Ömer, bu muayenesinde karında su toplanmaya başladığını belirlemiştir). [Kocatürk]


1937 - Milletler Cemiyeti Konseyi bağımsız Hatay devletinin anayasasını onayladı.

Türkiye ile Fransa arasında ''Sancak''ın (Hatay) Tamamiyet-i Mülkiyesini Tekeffül eden Antlaşma'' ile ''Türkiye - Suriye Hududunun Teminine dair Antlaşma ve Müşterek Beyanname ve Beyannameye bağlı Protokol'' Cenevre'de imzalandı.


1936 - Türk Bayrağı kanununun TBMM'de kabul edilmesi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi olan bayrak için "Türk Bayrağı Hakkında Kanun" TBMM'de kabul edildi. Bu kanunla Türk bayrağı kesin biçim ve oranlarıyla belirlendi.


1935 - Atatürk'ün, Türk Hava Kurumu'na 10.000 lira bağışta bulunması ve söyledikleri: "...Bu ulus, en zor zamanlarda memleket ödevlerine canla, başla koşmuştur. ...İstediklerinden daha fazlasını başaracaklardır. Tuttukları yol doğrudur."

Atatürk'ün, akşamüzeri Göksu Kasrı'na gidişi, kısa bir süre dinlendikten sonra Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.


1927 - Ankara-Kayseri demir yolu İsmet Paşa tarafından açıldı.


1926 - Türk Ticaret Kanunu TBMM'de kabul edildi.

Atatürk'ün, Bursa'da Dar-ül-elhân tarafından verilen konseri izlemesi.


1926 - New commercial code is adopted.


1920 (29-30) - Ankara hükümeti ile Fransa arasında imzalanan 20 günlük ateşkesin yürürlüğe girmesi.

Atatürk'ün, askerî, siyasî ve dış durum hakkında verilen bir gensoru nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda konuşması: "...Kendi kuvvetimizi göz önüne almaksızın dışardan, şuradan buradan gelecek kuvvetlere dayanarak emel izlersek ve o kuvvetten ve o imdattan yardım da gelmezse hayal kırıklığına uğrarız. Bunun için her şeyden önce kendi kuvvetimize önem veriyoruz." [Kocatürk]


1919 - Ayvalık ve Turgutlu'nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesi. Tire'den sonra, ilerleyen Yunan kuvvetleri Ayvalık'ı işgal etti.   

Ankara'da Hükümet Konağı Meydanı'nda İzmir'in işgalini protesto amacıyla büyük bir miting yapıldı.

Havzalıların, 28/29 Mayıs gecesi kurdukları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni Atatürk'e haber vermeleri ve Atatürk'ün, bu olayın, uzak yakın, her yere bildirilmesini istemesi.

Atatürk'ün, Havza'dan 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir'e telgrafı: "İtilâf Devletleri'nin milletimize haksız bir siyaset uygulaması ve millî bağımsızlığımızı ve devletimizi idama mahkûm etmekte oldukları gerçekleşmiştir. ...Silâh ve cephanenin ve iaşe tarzının zamanında kararlaştırılması ve birliklerin mevcutlarının artırılması ve birlikler elinde bulunan silâhların mümkün ölçüde birleştirilmesi, levazım, iaşe işlerinin güvenliği ve cephanenin tamamlanma tarzı, mühim yol üstlerindeki büyük yapıların, gerektiğinde tahrip edilmek üzere, hazırlıklı bulunması gibi hususların şimdiden düşünülmesiyle son derece mahrem bir şekilde yerine getirilmesi lâzımdır."


1915 - Atatürk'ün, 19. Tümen birliklerine tahkimat hakkında talimatı: "...Herkes ve bütün erler iyi bilmelidirler ki, siperler yalnız savunma için değildir ve saldırıyı sağlamayan siperler, zararlı ve başarısızlığa uğratıcıdır. Mevcut siperler iyileştirilip düzenlenecek ve tahkimat yalnız düşman ateşinden korunup az telefat vermek görüşüne dayanmayıp, düşmanı ezecek ve saldırıyı kolaylaştırabilecek mükemmel şekle sokulacaktır."

(Bu talimat Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği güne rast geliyor: 29 Mayıs 1453)

19. Tümen'e ait bazı birliklerin, düşmana taarruzu; ancak kesin bir sonuç alınamaması. [Kocatürk]


1915 - Turkish attack on Quinn's Post, Gallipoli.


1913 - Ulviye Mevlan yönetiminde Kadınlar Dünyası dergisi yayımlanmaya başlandı.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com