31 MAYIS  -   MAY 31

Tarihte Bugün  -  Today in History

 

1934 
Atatürk ve İran Şahı Rıza Pehlevi


1938 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan Celâl Bayar'ı kabulü.


1937 - Atatürk'ün, Çankaya'da Ürdün Kralı Abdullah'ı kabulü. 

Atatürk'ün, saat 19.00'da Ankara Palas'a gelerek Ürdün Kralı Abdullah'ın ziyaretini iade edişi.

Atatürk'ün, gece Ürdün Kralı Abdullah şerefine verilen suarede bulunuşu.


1936 - Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoruyla Florya'dan Yalova'ya geçişi.


1935 - Atatürk'ün, sabaha karşı motorla İstanbul'dan Yalova'ya geçişi.

Atatürk'ün, saat 16.00'da Yalova'dan motorla hareket ederek Heybeliada'ya gelişi, İsmet İnönü'nün köşküne uğrayarak bir süre kaldıktan sonra Heybeliada'dan hareketle akşam Sirkeci iskelesine çıkışı, buradan otomobille Florya'ya giderek geceyi burada geçirmesi.


1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi, Türkiye’yi ziyaret etti.


1933 - İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp yerine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yeni bir üniversitenin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. MEB, ''İstanbul Üniversitesi''ni kurmakla görevlendirildi.

TBMM'de İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp, yerine İstanbul Üniversitesi adı altında yeni bir yüksek öğrenim kurumunun kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi: İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos'ta açıldı ve 18 Kasım'da derslere başlandı.  "1933 Üniversite Reformu" diye bilinen bu kanunla üniversite Maarif Vekaleti'ne bağlı bir kuruluş oluyor, idari, mali ve bilimsel özerkliğini kaybederek siyasi otoritenin denetimine giriyordu.

İstanbul Darülfünunu'nun kaldırılmasına ve Millî Eğitim Bakanlığı'nca yeni bir üniversite kurulmasına dair Kanun'un kabulü. (Bu kanunla 31 Temmuz 1933'te İstanbul Darülfünunu kapatılmış, 1 Ağustos 1933'te İstanbul Üniversitesi kurulmuştur).

Atatürk'ün, saat 17.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişi, saat 19.30'da Çankaya'ya dönüşü.


1932 - Atatürk'ün, gün boyunca Çankaya'da kütüphanesinde çalışması.


1930 - Atatürk'ün, Ankara civarında Gâvurkale'deki Eti harabelerinde incelemelerde bulunması.

Dolmabahçe Sarayı salonunda ''Beynelmilel Turizm Kongresi'' düzenlendi.

İstanbul'da Galata Köprüsü'nden müruriye (geçiş parası) kaldırıldı.


1927 - Türkiye ile Çekoslovakya arasında Ticaret ve İkamet Antlaşması imzalandı.


1926 - Atatürk'ün, Bursa'da İstanbul şehri temsilcilerini kabulü ve söyledikleri: "İstanbulluların doğrudan doğruya içinde bulunmak, onları bizzat selâmlamakla bahtiyar olacağım günün, uzak olmadığını söyleyebilirim!"


1925 - Atatürk'ün, -Şeyh Sait isyanı sebebiyle ilân edilen- kısmî seferberliğin kaldırılması nedeniyle millete bildirgesi: "...Türk vatanperverliğinin birinci işareti, vatan savunması daveti karşısında her işi bırakarak silâh altına koşmaktır. Cumhuriyeti savunmuş olmanın verdiği haklı şeref ve gurur hisleriyle yuvalarına dönmeye başlayan evlâtlarımızı sevgi ve minnet ile tekrar selâmlarım!" [Kocatürk]


1924 - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Kraliyeti arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.


1920 (30 - 31) - Cafer Tayyar'a (Eğilmez), Edirne Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti'nce Trakya Müdafaa-i Milliye Kumandanı sanı verildi.


1919 - İngiliz Yüzbaşısı Hurst'un, Havza'da Atatürk'le görüşmesi ve kendisine vazifesi hakkında şüphesi olduğunu söylemesi.

17. Kolordu Komutan Vekili Albay Bekir Sami Bey'in Alaşehir'den Atatürk'e, bölgesindeki durumu bildiren telgrafı.


1916 - Atatürk'ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber 2. Ordu Karargâhı'na gidişi, Ahmet İzzet Paşa ve İsmet (İnönü) Bey'le görüşmesi.


1912 - İstanbul'da bir kısım subayların, "Halaskar Zabitan Grubu" adıyla gizli bir örgüt kurmaları.
(Bu tarih İ. ve T., s.181'de Mayıs-Haziran 1912 olarak gösterilmiştir).
[Kocatürk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com