6 MAYIS  -   MAY 6
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

6 Mayıs 1929
Söğütözü'nde, Çiftlik'te dinlenirken


6 Mayıs 1921
Cepheye yiyecek götüren devecilerle Ankara yakınlarında Gölbaşında sohbette

A discussion in Gölbaşı with camel caravan transport volunteers
who supplied food to the battlefield (6 May 1921)


1919 Paris Barış Konferansı:
Lloyd George, Osmanlı Devleti'nin İtilaf devletleri arasında bütünüyle bölüşülmesini istedi


1936 - Ankara Devlet Konservatuarı'nın kuruluşu.


1935 - Atatürk'ün, saat 11.15'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişi.


1934 - Atatürk'ün, Ankara'ya gelişi.

Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş) Bey'i kabulü.


1933 - Atatürk'ün, saat 18.00'de Başbakan İsmet Paşa'nın köşküne gidişi.


1931 - Nâzım Hikmet beş şiir kitabından dolayı yargılandı. 
(10 Mayıs beraat etti.)


1925 - Atatürk'ün, Aydın Valisi Ziya Bey'i kabulü


1922 - Başkomutanlık Kanunu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üçüncü defa 3 ay süre ile uzatılması.

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, Başkomutanlık Kanunu'nun uzatılmasını istemeyen muhaliflere karşı konuşması: "...En büyük vazifemiz siyaset yapmak değil, en büyük vazifemiz topraklarımızda bulunan düşmanı çıkarmaktır." [Kocatürk]


1920 - TBMM İcra Vekilleri kararnamesi ile İstanbul basınının Anadolu'ya girmesinin yasaklanması.

TBMM'nde "İstanbul Hükümeti ile Resmi Muharebenin Memnuniyeti Hakkında" 12 sayılı karar çıkarıldı.


1920 - Atatürk'ün, Milli Mücadele'ye hizmeti geçenlere Büyük Millet Meclisi adına teşekkürü: "Mütarekeyi izleyen günlerde haksız yabancı işgaliyle karşılaşan bütün memleket parçalarında ırz ve vatanın korunması için hizmet veren bütün idareciler ve komutanlarla subaylar ve memurlar ve halk ile millî kahramanlara, Büyük Millet Meclisi'nin özel teşekkürlerini sunmaya Meclis tarafından görevlendirildim. Bu görevi yaparken yüksek bir ruh hazzı ile duygulandığımı ilâveten ifade ederim.


1919 - Harbiye Nezareti tarafından Atatürk'e, müfettişlik vazifesiyle ilgili yetkilerini belirten talimatın verilmesi ve acele hareketinin istenmesi.

Atatürk'ün, Harbiye Nezareti'ne "İtilâf Devletleri'yle yapılan antlaşma ve alınan kararların Hariciye Nezareti'nden, görev sahasına giren vilâyetleri gösteren bir krokinin de Dahiliye Nezareti'nden alınarak kendisine verilmesi" hakkında yazısı. [Kocatürk]

1919 (5-6) İngiltere Başkanı Lloyd George, Paris'te Barış Konferansı'nda Yunanlıların İzmir'e çıkarma yapmasını istedi.


1917 - Atatürk'ün, bölge vali ve mutasarrıflarıyla ordunun iaşesiyle ilgili görüşmelerde bulunması.


1916 - Rusların, sabah Kulp cephesine taarruzu, kuvvetlerimizin ağır kayıplar vermesine rağmen, bu taarruzun merkez ve sol kanatta püskürtülmesi, ancak sağ kanatta düşmanın tepelerde kalması.

1916 - Atatürk'ün, Siirt'ten Madam Corinne'e Fransızca mektubu: "Batıdan doğuya kadar devam eden uzun ve yorucu bir yolda iki ay kadar seyahat ettikten sonra bir istirahat anı bulunabileceğine inanılır, değil mi? Fakat heyhat! Görülüyor ki, bu ancak ölümden sonra mümkün olacak!" [Kocatürk]


1915 - İkinci Kirte muharebesi.

5 Mayıs 1915 günü Kabatepe ve Arıburnu'ndan karaya çıkan İngilizlerin, yerleştikleri siperlerde tahkimatla meşgul olması ve karaya yeni çıkardığı topçuların, Kanlısırt'taki mevzilerimizi dövmeye başlaması üzerine Atatürk'ün Sol Kanat Kuvvetleri Komutanlığı'na emri: "Düşman ihtimal bir taarruz hazırlığı yapmaktadır. Tahkimat yapılarak mevziin hiçbir zayıf kısmı kalmaması ve Sol Kanat Kuvvetleri parçalarının,  birbirini  himaye edebilecek vaziyetin temini." [Kocatürk]


1915 - Dardanelles: Second Battle of Krithia commences. 
The Allied attempts at advancing are thwarted again.
British 42nd (East Lancashire) Division begins landing as reinforcements.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com