7 MAYIS  -   MAY 7

Tarihte Bugn  -  Today in History
Ankara ubuk Barajında gezintide... 7 Mayıs 1938


1938 - Atatrk'n, ğleden evvel otomobille ubuk Barajı'na kadar gezinti yapması, ğleyin ankaya'ya dnş.


1937 - Atatrk'n, ankaya'da Genelkurmay Başbakanı Mareşal Fevzi akmak'ı kabul.


1935 - Atatrk'n,  ğleden sonra ankaya'da ktphanesinde alışması,  İsmet İnn ve Tevfik  Rşt Aras'ı  kabul.


1934 - Atatrk'n, ankaya'da Yunan Savunma Bakanı General Kondilis ile Yunan Genelkurmay Başkanı'nı kabul.


1926 - Atatrk'n. ankaya'da Burdur Heyetini kabul.

Atatrk'n,  Ankara'dan trenle Konya'ya hareketi.  


1925 - Gazeteci Hseyin Cahit Bey (Yalın) İstiklal Mahkemesi tarafından orum'da mebbet srgn cezasına arptırıldı.


1924 - Yunus Nadi'nin kurduğu ve başyazarlığını yaptığı, Ahmet Rasim Ahmet Refik ve Peyami Safa gibi isimlerin yeraldığı Cumhuriyet gazetesi yayma başladı. 

Atatrk'n, Mill Mcadele ve Bağımsızlık Savaşı zerine Yunus Nadi Bey'le grşmesinin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanması: "...Trkiye'nin ve Trk milletinin ve Trk milleti menfaatlerinin en emin savunmasının ancak Ankara'dan olabileceği olaylarla belli olmuştur."


1921 - Atatrk'n, Moskova dnş Kars'tan Erzurum'a gelen Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey'e tebrik telgrafı ve kendisini Ankara'ya ağırması.


1919 - İtilaf Devletleri'ne mensup gemiler İzmir limanına gelmeye başladı.

Harbiye Nezareti tarafından Yıldırım Kıtaatı Mfettişliği'ne, 13., 3. ve 15. Kolordu Komutanlıklarına, Atatrk'n 9. Ordu Mfettişliği'ne atandığının bildirilmesi ve yetkilerini gsteren talimatın birlikte gnderilmesi.

Atatrk'n, Harbiye Nezareti'ne, 9. Ordu Mfettişliği karargh mensuplarının 3 aylık deneklerinin şimdiden ve İstanbul'dan verilmesini isteyen yazısı. [Kocatrk]


1918 - Orta Avrupa imparatorlukları ile Romanya arasında Bkreş antlaşması.


1916 - Atatrk'n, beraberindekilerle sabah Siirt'ten hareket ederek saat 16.00'da Garzan'a gelişi, Hkmet Dairesi'nde misafir edilerek geceyi burada geirişi.


1915 - 2. Kirte Savaşı.

Atatrk'n, 19. Tmen birliklerine emri: "Subaylar ve kk subayların, ateş ynetimine pek ziyade nem vermelerini ve hcum srelerinde, komşu birliklerin daha ziyade dikkat etmelerini kesinlikle isterim." [Kocatrk]


1915 -  Dardanelles: Second Battle of Krithia.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com