12 NİSAN  -  APRIL 12
Tarihte Bugn  -  Today in History

Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Kolağası (Kıdemli Yzbaşı) Mustafa Kemal, 
arkadaşları ile İstanbul'da (Nisan 1909)


1937 - Şair-i zam diye nlenmiş Abdlhak Hamit Tarhan İstanbul'da ld.


1934 - Atatrk'n, İzmir'de Gazi İlkokolu'nu ziyareti ve saat 20.00'de ocuk balosunu şereflendirmesi.


1932 - Atatrk'n, saat 9.00'da Kılı Ali Bey'in evine gelişi, daha sonra Marmara Kşk'ne gidişi ve şehirde kısa bir gezinti yapışı.


1930 - Atatrk'n, ankaya'da İtalya Bykelisi Pempeo Aloisi'nin gven mektubunu kabul ve Eli'nin sylevine cevap konuşması.


1925 - Şeyh Sait ve adamları yakalandı.

Ayaklanma hkmet gleri tarafından bastırıldı.


1923 - Atatrk'e İstanbul Darlfnunu Edebiyat Fakltesi'nce takdim edilecek "fahr profesrlk" diplomasının, profesrlerden Necip Asım (Yazıksız), İsmail Hakkı (İzmirli), Şemsettin (Gnaltay) Beyler tarafından iletilmesinin karar altına alınması.


1922 - Atatrk'n,    Ilgın'da    svari    manevralarını    izlemesi.

Cemal Paşa'nın, Mnih'ten Atatrk'e mektubu: "...Enver'in iki sene iinde işlediği iki byk ve affedilmez hata, bundan sonra onunla hibir noktada işbirliği yapmama imkn bırakmamıştır. ...Beni bir gn memlekette ve milletin bağrında grmek hususunda belirttiğiniz arzuyla, yaralı kalbe bilseniz ne kadar are bulucu oldunuz. Size ok, pek ok teşekkr ederim kardeşim."


1921 - Mustafa Kemal Paşa'nın Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimine karşı "İnsanlık alemine beyannamesi."

Atatrk'n, Yunan ordusunun Anadolu'daki zulmlerini protesto etmek zere, Trkiye Byk Millet Meclisi adına insanlık lemine bildirisi: "...Trkiye Byk Millet Meclisi adına, bu faciaları btn insanlığın ders alıcı bilgisine arz eder ve bedbaht vatan paralarımıza ve namus ve bağımsızlığını savunma gibi mukaddes bir grevi yerine getirmekte olan milletimize lyık grlen bu zulmleri uygarlık lemi nnde znt ile protesto ederim."

Atatrk'n, 12. Kolordu Komutanı Albay Fahrettin (Altay) Bey'e II. İnn Zaferi'nden sonra dşmanı takipte gsterdiği başarı dolayısıyla tebrik telgrafı.

Atatrk'n, II. İnn Zaferi'nden sonra dşmanı takipte gsterdiği başarı sebebiyle Gney Cephesi Komutanı Refet Paşa'ya tebrik telgrafı.

Atatrk'n, Sovyet Hkmeti'nin Yunanlıların yaptığı katliamlardan kurtulabilenlere verilmek zere Hilliahmer (Kızılay)'e otuz bin altın ruble bağışta bulunması nedeniyle Sovyet Elisi Budu Medivani'ye teşekkr yazısı: "...Ana toprağını savunan milletimizin idare ettiği bu harbe gsterdiğiniz ilgiden dolayı bilhassa pek bahtiyarım. Yunanlıların kaarak geri ekilmeleri esnasında yaptıkları hasar ve zulmler, insanlığın vicdanını isyan ettirecek niteliktedir."

Atatrk'n, II. İnn Zaferi'ni kutlayan Afgan Elisi Ahmet Han'ın telgrafına teşekkr cevabı. [Kocatrk]


1920 - Urfa, Fransız işgalinden kurtuldu.

Atatrk'n, Bursa'da 56. Tmen Komutanlığı'na telgrafı: "İstanbul basınının gerek posta ile ve gerek satıcılar iin elden Bursa'ya gelenlerinin asker kontroldan geilerek sakıncalı olanların girişinin nlenmesi."

Atatrk'n, Bursa'da 56. Tmen Komutanlığı'na telgrafı: "Orada ele geirilebilecek İstanbul ve yabancı basınından birer nshanın Heyet-i Temsiliye'ye gnderilmesi." [Kocatrk]


1919 - Albay Fahrettin Bey'in (Altay), III. Kolordu Komutanlığına atanması.


1916 - Atatrk'n, ğleden sonra Kurmay Başkanı İzzettin (alışlar) Bey'le beraber 17. Alay'ın 3. Taburunu denetlemesi, daha sonra Diyarbakır Hkmet Konağı'na gidip Vali Vekili Bedri Bey'le erzak ve taşıma araları hakkında grşmesi. 


1912 - Atatrk'n, Derne'den, Selanik'te bulunan Binbaşı Behi (Erkin) Bey'e -İtalyan kuvvetleri karşısında 3 Mart 1912 gn kazanılan başarı hakkında- mektubu. [Kocatrk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com