26 NİSAN  -  APRIL 26

Tarihte Bugn  -  Today in History

Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Kolağası (Kıdemli Yzbaşı) Mustafa Kemal,
arkadaşları ile İstanbul'da (Nisan 1909)


1937 - Atatrk'n, ankaya'da Irak Dışişleri Bakanı Naci Elasil'i Kabul.


1936 - Atatrk'n, akşamzeri kız kardeşi Makbule Hanım'ın kşkne gidişi, bir sre kaldıktan sonra dnş.


1935 - Atatrk'n, ankaya'da Milletlerarası Kadınlar Kongresi Heyeti ile Balkan Ekonomi Konseyi yelerini ayrı ayrı kabul ve Milletlerarası Kadın Kongresi Heyetine syledikleri: "Trk kadınının dnya kadınlığına elini vererek dnyanın barış ve gvenliği iin alışacağına emin olabilirsiniz."

Atatrk'n, saat 17.00'de ankaya'da, Sovyet sanatıları şerefine bir ay vermesi. Bu ayda, Milletlerarası Kadınlar Kongresi Heyeti ile Balkan Ekonomi Konseyi yeleri de hazır bulunmuştur.


1933 - Atatrk'n, akşamzeri Ankara Halkevi'ne gelerek, Trk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin toplantısına başkanlık yapması.


1932 - Atatrk'n, akşamzeri Kılı Ali Bey'in evine gidişi, daha sonra Marmara kşk'ne gelişi, akşam ankaya'ya dnş.


1926 - Atatrk'n, Ankara'da Trkocakları delegelerine demeci: "Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Trk milliyetisiyiz;   Cumhuriyetimizin   dayanağı   Trk   topluluğudur."


1920 - Mustafa Kemal, Sovyet Hkmeti'nden savaş malzemesi istedi.

Atatrk'n, Sovyet Hkmeti'ne harp malzemesi yardımı isteyen mektubu. (Bu mektuba, 3 Haziran 1920'de Sovyet Dışişleri Komiseri ierin cevap vermiştir). [Kocatrk]

Atatrk'n, kolordulara, "Genelkurmay Başkanlığı'na, Trkiye Byk Millet Meclisi kararıyla Albay İsmet (İnn) Bey'in seildiğini ve greve başladığını" bildiren genelgesi. [Kocatrk]

San Remo'daki konferans sona erdi. Buradaki kararlar Sevr Antlaşması'nın temelini oluşturacaktır.


1917 (Nisan sonu) - Atatrk'n, İstanbul'da bulunan Salih (Bozok) Bey'e telgrafı: "Seni başyaverim olarak yanıma almak istiyorum. Kabul ettiğin takdirde bana telgrafla bilgi vermelisin!" (Kaynakta, bu telgrafın tarihi belirtilmemiştir. Olayların seyri, sz konusu tarihin Nisan 1917 sonları olabileceğini dşndrmektedir. Salih Bozok, hemen grevi kabul ettiğini bildiren bir telgraf ekmiş, atanmasını takiben de 9 Mayıs 1917 gn Diyarbakır'a gelmiştir). [Kocatrk]


1916 - Rusların, doğu cephesinde 14. Alay'ın sağ kanadına taarruzu, fakat, kuvvetlerimiz tarafından geri pskrtlmesi.

Atatrk'n, beraberindekilerle sabah 14. Alay cephesine hareketi, geceyi Tu kynde geirişi.


1915 - İtilaf Devletleri arasında ikinci gizli anlaşma (Londra).


1915 - anakkale'deki İngiliz ıkarma ve taarruzunun gndz ve gece devam edişi; ancak Atatrk komutasındaki kuvvetlerimizin, siperlerini kahramanca savunması ve Conkbayırı zerinden yeni bir taarruzu karşısında dşmanın başarısız kalışı (Atatrk, bugnk taarruzu -daha sonra- Kemalyeri adı verilecek olan yerden ynetmiş, Kanlısırt-Kırmızısırt hattındaki dşman ağır kayıplar vererek kıyıya ekilmiştir. 


1915 (25-26) - 19. Tmen'e ait bazı alayların, Arıburnu cephesinde dşmana gece taarruzu (57. Alayın taarruzu ile 180 rakımlı tepe zaptedilmiş, 27. Alay tarafından bazı tepeler ele geirilmiş ise de 77. Alay'ın, taarruz edişine rağmen dşmanın ateş baskısı altında zlme gstermesi nedeniyle sonu elde edilememiştir.


1915 - Australian submarine AE2 becomes the first Allied vessel to pass through the Dardanelles into the Sea of Marmara.

Consolidation at Helles and Anzac; evacuation of 'Y' Beach.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com