28 NİSAN  -  APRIL 28

Tarihte Bugün  -  Today in History

Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Mustafa Kemal,
arkadaşları ile İstanbul'da (Nisan 1909)


1937 - Atatürk'ün, akşamüzeri Ankara Numune Hastanesi'ni ziyareti, akşam kız kardeşi Makbule Hanım'ın kaldığı köşke gelişi ve akşam yemeğini burada yemesi.


1935 - Atatürk'ün, Hilâliahmer'e "Kızılay" adını verişinin Kızılay Kurultayı'nda alkışlarla kabul edilişi.

Atatürk'ün, Çankaya'da Recep  Peker ve Tevfik Rüştü Aras'ı kabulü.


1933 - Atatürk'ün, akşamüzeri Ankara Halkevi'ne gelerek, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin toplantısına başkanlık yapması.


1930 - Türk Ocakları VI: Kurultayı’nın son gününde Türk Tarihi Tetkik Heyeti oluşturulması kararı alındı. 


1927 - Atatürk'ün, Türkocakları IV. Kurultayı üyelerini kabulü ve görüşmesi.


1923 - Atatürk'ün, teklif edilen Rize hemşeriliğini kabul ettiğine dair Rize İl İdare Meclisi'ne yazısı.


1921 - İngilizler Malta'da tutuklu bulunan sürgünlerden kırk kişiyi serbest bıraktı.

İzmit'in, İngilizlerin ayrılışı üzerine Yunanlılar tarafından işgali.


1920 - Anadolu'da Padişahın ve onun hükümetinin yönetimini kurmak amacı ile Anadolu fevkalade Müfettişi Umumiliği kurulduğunda ve müfettişliğe Müşir Zeki Paşa'nın atandığına dair İstanbul Hükümeti'nin kararnamesi.


1920 - İstanbul Hükümeti, Anadolu'da Padişah Hükümeti'nin yönetimini kurmak amacı ile "Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği'ni oluşturan kararnameyi yayınladı. (Bu örgüt, 3 Kasım 1920'de kaldırıldı).


1919 - Divan-ı Harb-i Örfi'nin İstanbul'da duruşmalara başlaması


1918 - İstanbul'da daha önce tutuklanmış bulunan İttihatçılar, devleti savaşa sokmak, çeşitli yolsuzluklarda bulunmak gibi suçlardan dolayı yargılanmaya başladı.  


1916 - Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah Güzeldere'den ayrılarak Duhan'a gelişi.


1915 - ''Hilal-i Ahmer''in adı ''Kızılay''a çevrildi.


1915 - Seddülbahir'de "1. Kirte Savaşı" olarak bilinen muharebe.

Atatürk'ün, Arıburnu cephesindeki 25-27 Nisan günlerindeki büyük başarıları takiben subay ve er kaybı, askerin yorgunluğu, sevk ve idaredeki bazı eksiklikler nedeniyle taarruzları bir süre durdurma ve bulunulan çizgide savunmaya geçme kararı (Yeni taarruza hazırlık için 3. Kolordu'dan kuvvet istemişse de bu takviye bir süre gönderilememiştir. Düşman bugün de çıkarmaya devam ederek ileri hatlarını takviye etmiş, bazı taarruzlarda bulunmuşsa da başarı sağlayamamıştır).


1915 - Dardanelles: First Battle of Krithia. The Allied advance is repelled.

British and French forces suffer 3,000 casualties for little gain.

The Anzac landing is reinforced by four battalions from the Royal Naval Division.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com