29 NİSAN  -  APRIL 29

Tarihte Bugün  -  Today in History

Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Mustafa Kemal,
arkadaşları ile İstanbul'da (Nisan 1909)


1935 - Atatürk'ün,  Kadın Esirgeme Kurumu'nun Ankara Orduevi'nde düzenlediği geceyi şereflendirmesi ve Kurum üyelerinden birinin verdiği izahatta "yoksul kadınlara yardım ediyoruz" cümlesi üzerine yazdırdıkları: "...Kadın denilen varlık, kendiliğinden yüksek bir varlıktır. Onun yoksulluğu olamaz. Kadına yoksul demek, onun bağrından kopup gelen bütün beşeriyetin yoksulluğu demektir. Eğer insanlık bu halde ise, kadına yoksul demek lâyık görülebilir. Gerçek bu mudur? Eğer kadın dünyada çalışan, başarı kazanan, zengin olan, maddî ve manevî zengin eden insanları yetiştirmişse, ona yoksul sıfatı verilebilir mi? Verenler varsa, onlara nankör denirse doğru olmaz mı? Bizce, Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi, bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır."


1933 - Atatürk'ün, öğleden sonra Ankara Halkevi'ne gelerek. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin toplantısına başkanlık yapması.


1930 - İlk Türk Kadın Yargıçlar (Nezahet Güreli ve Beyhan Hanım) Asliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

Türkiye'de mesleklerinde ilk olan kadınlar:

İlk Kadın Avukat - Süreyya Ağaoğlu
İlk Kadın Bakan - Prof. Dr. Türkan Akyol
İlk Kadın Başbakan - Prof. Dr. Tansu Çiller
İlk Kadın Belediye Başkanları - Müfide İlhan, Sadiye Ardahan
İlk Kadın Büyükelçi - Filiz Dinçmen
İlk Kadın Çöpçü - Elif Yazgandır
İlk Kadın Danıştay Başkanı - Füruzan İkincioğulları
İlk Kadın Danıştay Üyesi - Şükran Esmerer
İlk Kadın Dışişlerinde görev alan - Adile Ayla
İlk Kadın Dişhekimi - Ferdane Bozboğan Erberk
İlk Kadın Doktor - Safiye Ali
İlk Kadın Dünya Güzeli - Keriman Halis
İlk Kadın Eczacı - Rukiye Kanat Arran
İlk Kadın Emniyet Müdürü - Feriha Sanerk
İlk Kadın Fotoğrafçı - Semiha Es
İlk Kadın Gazeteci - Selma Rıza
İlk Kadın Genel Müdür - Mükerrem Aker
İlk Kadın Hakim - Suat Berk
İlk Kadın Haz. Genel Müdürü - Aysel Gönül Öymen
İlk Kadın Hemşire - Esma Deniz
İlk Kadın Hesap Uzmanı - Müşerref Çallılar
İlk Kadın Heykeltraş - Sabiha Bengütaş
İlk Kadın Jet Pilotu - Leman Altınçekiç
İlk Kadın Karakol Amiri - Nevlan Kulak
İlk Kadın Kaymakam - Özlem Bozkurt
İlk Kadın Kimyacı - Remziye Hisar
İlk Kadın Makinist - Seher Aytaç
İlk Kadın Milli Eğitim Müdürü - Güler Karakülay
İlk Kadın Milli Maç Hakemi - Lale Orta
İlk Kadın Muhtar - Gül Esin
İlk Kadın Mühendis - Sabiha Gürayman
İlk Kadın Müzeci - Seniha Sami
İlk Kadın Orman Mühendisi - Binnaz Zehra Sert
İlk Kadın Petrol Mühendisi - Halide Ural Türktan
İlk Kadın Pilot - Sabiha Gökçen
İlk Kadın Polis Memuru - Betül Diker
İlk Kadın Profesör - Prof. Dr. Fazıla Şevket Giz
İlk Kadın Radyo Spikeri - Emel Gazimihal
İlk Kadın Rektör - Prof. Dr. Safet Rıza Alpar
İlk Kadın Savcılar - Işık Tüzünkan Koçhisaroğlu, N. Meliha Sanu
İlk Kadın Sayıştay Üyesi - Fahrünisa Etmen
İlk Kadın Sendika Başkanı - Dervişe Koç


1930 - The first women judges are appointed.


1926 - Ecnebilerin kabotaj hakkının nihayet bulması.


1920 - Hıyanet-i Vatan Kanunu'nun TBMM'de kabulü.

Atatürk'ün, Konya'da 12. Kolordu Komutanı Fahrettin (Altay) Bey'e, şair Mehmet Akif'in Burdur'dan milletvekili seçilmesinin teminini isteyen telgrafı.

Atatürk'ün, yeni kurulan Orenburg İslâm Hükûmeti'ne tebrik telgrafı.


1919 - Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın, Atatürk'ü Nezaret'e davet ederek "Türklerin Rumlarla yaptığı baskıyı yerinde incelemek ve önlemek üzere Karadeniz bölgesine müfettiş olarak gönderilmesi"nin kararlaştırıldığını bildirmesi.


1919 - Antalya'nın İşgali

İtalyan birliklerinin Mondros barışı uyarınca Antalya'yı işgali. Bölgede güvenliğini sağlamak amacı ile aniden yapıldı. Halka baskı yapmaktan kaçındılar. Şehzade Abdülrahim başkanlığındaki bir kurul Antalya'ya gelerek Hürriyet ve İtilâf partisinin Antalya şubesini kurdular. İtalyanlar halkla çatışmadılar ve Millî Mücadele ile ters düşmediler. Hatta İtalyan istihbarat örgütü Batı cephesindeki gelişmeler hakkında bilgiler aktardı. İki yıl kadar süren işgal 9.7.1921 tarihinde sona ermiştir.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Sözlüğü 1918-2000


1916 - 29 Nisan 1916 tarihinde Irak Cephesinde kazanılan Kut’ül-Ammare zaferi.


1916 - British forces under siege at Kut surrender to Khalil Pasha, Baghdad's military governor.

The siege of Kut-al-Amara lasted 147 days, before the 11,800 British and Indian troops inside the garrison town finally surrendered to the Ottomans.


1915 - İngilizlerin, Arıburnu cephesinde sağ kanadımız üzerine taarruz girişimi; fakat kuvvetlerimizin karşı taarruzu ile püskürtülmesi.

Atatürk'ün akşam 19. Tümen birliklerinin komutan ve subaylarına emri: "...İnşallah karşımızdaki düşmana son kesin darbeyi vuracağız. Beş gün ve beş geceden beri takdire değer kahramanlıklarınızın mükâfatını toplamak için bulunduğunuz mevzilerin bu gece tahkimatını artırarak kıtalarınızın bağlantı, düzen, emir ve komutasını bir daha kuvvetlendirmek ve yedek kuvvetinizi lüzumunda hemen kullanacak bir halde bulundurmak hususunda şimdiye kadar gösterdiğiniz gayrete devam etmenizi ve askerlerinizi mümkün olduğu kadar çok istirahat ettirmek ve uyutmak yönlerini göz önünde tutmanızı tavsiye ederim."


1915 - HMA Submarine AE2 sunk in the Sea of Marmara.

AE2 was the first submarine to penetrate the Dardanelles. For five days the AE2 carried out orders to disrupt Turkish shipping. When her torpedoes were exhausted and she was attacked by Turkish gunboats the submarine was scuttled and her crew captured.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com