3 NİSAN  -  APRIL 3

Tarihte Bugn  -  Today in History

3 Nisan 1930
Gazi Mustafa Kemal Prof. Afet İnanın Kadın Hakları zerine verdiği konferansta


1937 - Atatrk'n, akşamzeri otomobille ubuk Barajı'na kadar bir gezinti yapması.


1932 - Atatrk'n,  akşam  Ankara  Halkevi'nde Behet  Kemal (ağlar)'ın yazdığı "oban" piyesini seyretmesi.


1930 - Yeni Belediyeler Kanunu kabul edildi. 

Trk kadınlarına, belediye seimlerinde seme ve seilme hakkı tanıyan "Yeni Belediye Kanunu"nun kabul.

Atatrk'n, Ankara'da Trkocakları Merkezi'nde Afet (İnan) Hanım'ın kadın haklarına dair konferansını izlemesi.


1930 - Turkish women are given the right to vote and to be elected in local elections.


1924 - Meclis'te Avukatlık Kanunu kabul edildi.


1923 - Birinci Grup diye bilinen Anadolu ve Rumeli Mdafaa-ı Hukuk Grubu'nun bir partiye dnştrleceği kararı aıklandı ve Dokuz Umde bildirisi yayınlandı.


1922 - Atatrk'n, Konya'da bulunan Demiryolları Umum Mdrlğ'ne yazısı: "...Demiryolları idaresinde alıştırılacak memurların seim ve atanmasında gz nne alınacak en nemli nokta, şphesiz uzmanlık ve tecrbe meselesidir. Bununla beraber bu memurların bugnk mcadelemizin gerektirdiği tam gven şartına sahip bulunmaları lzımdır. Bu grş aısından Trk memur kullanılması esas olacaktır."


1921 - Zbeyde Hanım'ın, elden, Atatrk'e mektubu: "Bana şimdiye kadar pek iyi hizmetlerinden memnun olduğum bizim Şakir'in (Şakir Zmre) amcazadesi Şevket Efendi'ye lzım gelen yardım hususunda gerekenlere emir ve himayenizin esirgenmemesi."


1920 - İsmet (İnn), Celalettin Arif, Saffet (Arıkan), ve daha bir ok kimsenin İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.  

İsmet Bey (İnn) Ankara'da, Milli Mcadeleye katıldı.

Atatrk'n, İstanbul'dan kaarak Ankara'ya gelen Albay İsmet (İnn), Cellettin Arif, Saffet (Arıkan) ve diğer bir kısım kimseleri karşılaması. [Kocatrk]

Atatrk'n, Lleburgaz Kongre Başkanlığı'na telgrafı: "...Kongre'nin toplanmasını tebrik ve vatanın karşı karşıya kaldığı felkete are bulmak zere, Edirne Vilayeti'nin gsterdiği vatansever gayreti takdir ederiz. Fevkalde Mill Meclis iin Edirne ilinden seilecek yenin sratle gnderilmelerini temenni ederiz." [Kocatrk]

Doğu cephesinde Ermeni kuvvetlerinin Vedi'ye taarruzları ve milli kuvvetlerce pskrtlmesi.


1917 - Atatrk'n, sabah saat 6.00'da Diyarbakır'dan 2. Kolordu cephesine hareketi, geceyi Akviran'da kurulan adırlı ordughta geirişi.


1905 - Yunanistan İzmir'i ilhak kararını aıkladı. lke genelinde yoğun tepkiler meydana geldi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com