7 NİSAN  -  APRIL 7
Tarihte Bugün  -  Today in History

Hareket Ordusu Kurmay Başkanı Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Mustafa Kemal, 
arkadaşları ile İstanbul'da (Nisan 1909)


1938 - İstanbul'da Balkan Matbuat Birliği ile Balkan Paktı Ekonomik Konseyi toplandı.


1936 - Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan İsmet İnönü, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ı kabulü.


1934 - Atatürk'ün, akşam trenle Ankara'dan İzmir yönünde hareketi.


1933 - Atatürk'ün, gece Çankaya'da film izlemesi.


1932 - Atatürk'ün, akşam Ankara Halkevi'nde düzenlenen Çocuk Esirgeme Kurumu balosunu  şereflendirmesi.  


1922 - İngiltere Savaş Bakanlığı Ankara hükümetinin iletmiş olduğu önerilerin kabul edilmemesini istedi.

Lord Curzon oyalama taktiği güderek, zaman kazanmak istiyor.


1921 - Afyon Yunanlılar'dan geri alındı.

1921 (7-8) - Aslıhan bölgesinde Yunan kuvvetleriyle milli kuvvetler arasında Aslıhanlılar muharebesi (3 gün sürmüş ve Yunanlıların çekilmesiyle sonuçlanmıştır).


1920 - Atatürk'ün, 14. Kolordu Komutan Vekili Albay Bekir Sami Bey'e telgrafı: "...Yusuf İzzet Paşa'nın hemen Ankara'ya gelmesini kendisine yazmıştık. Son durum nedeniyle bir an önce Ankara'ya gelmesi zorunlu hale gelmiştir. Hastalığı nedeniyle Kolordu Komutanlığı Vekâleti'ni zaten size bırakmıştı. Bu nedenle resmen ve Heyet-i Temsiliye katında Kolordu Komutanı sizsiniz. Ankara'ya hareket etme hususunda direniş gösterirse zorla gönderiniz ve bunun için de önceden tedbirlerinizi alınız." [Kocatürk]


1917 - Atatürk'ün, sabah Varedek köyündeki 1. Tümen Karargâhımdan hareketi, yolda bazı alay ve taburları denetleyerek öğleden sonra Arakel'de 71. Alay Karargâhı'na gelişi, geceyi burada geçirişi.


1916 - Atatürk'ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber, ordugâh yeri seçmek için otomobille dolaşarak inceleme yapması.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com