13 OCAK  -   JANUARY 13

Tarihte Bugün  -  Today in History

Sultanahmet Mitingi (13 Ocak 1920)
İzmir'in işgali ve Sultanahmet mitingleri (23 Mayıs 1919 - 13 Ocak 1920)


1931 - Atatürk'ün, Ankara'ya gelen Japon Prensi Takamutsu'yu Çankaya'da kabulü.
Atatürk'ün, Japon Prensi Takamutsu şerefine verilen ziyafette konuşması.


1928 - Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti'nin İstanbul'da yapılan toplantısında "Türkiye'de Türkçeden başka lisan konuşulmaz" şeklinde bir karar alındı.


1925 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, Meclis’te Ali Çetinkaya tarafından bir kaza kurşunuyla vuruldu.

Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber sabah Konya'dan hareketle saat 14.00'te Adana'ya gelişi, Belediye'yi, Vilâyet Konağı'nı, Türkocağı ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi'ni ziyaretleri ve akşam trenle Dörtyol'a hareketi.


1923 - Gazi'nin Orduyu teftişe çıkması ve kuracağı fırka hakkında halk ile temasa geçmesi.

Hariciye Vekili Rauf Bey (Orbay) Büyük Millet Meclisi'nde Lozan'da sürdürülen görüşmeler hakkında hükümetin görüşlerini açıkladı.

İsmet Paşa'nın, Lozan'dan Atatürk'e telgrafı: "Nişanlanmak müjdeniz beni mesut etti. Allah'ın izniyle mesut olacaksın. Hem seni, hem bizi tebrik ederim.


1921 - Bilecik ve Domaniç de Yunanlılardan kurtarıldı.

Çerkez Ethem'e bağlı birliklerle Kütahya'da çatışmalar oldu.

Atatürk'ün, Birinci İnönü Muharebesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "...Düşmana oranla az olan kuvvetlerimiz İnönü'de toplanmıştı. Burada vuku bulan meydan muharebesinde düşman, büyük kayıplarla mağlubiyeti his ve idrak etti ve hızlı bir şekilde geri çekilmeye başladı." [Kocatürk]


1920 - Maraş bölgesinde yerel kuvvetlerle Fransızlar arasında "Araplar çarpışması."

Sultanahmet meydanında Türk İstanbul için bir miting yapılması. İstanbul'da Sultanahmet'te 160 bin kişiyi biraraya getiren büyük bir miting yapıldı. Nakiye Hanım'm (Elgün), Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver) ile Rıza Nur'un birer konuşma yaptıkları mitingi Halife Abdülmecid Efendi de izledi.  

(23 Mayıs 1919 - 13 Ocak 1920) - Sultanahmet Mitingleri: "Türk Ocağı" ve "Karakol Cemiyeti" tarafından düzenlenen mitinglerdir. İzmir'in işgal edildiğinin duyulmasıyla birlikte, başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta derin infial uyandı. Bunun üzerine İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bir dizi protesto mitingi yapıldı. Sultanahmet Mitingleri, 23 Mayıs 1919, 30 Mayıs 1919, 10 Ekim 1919, 13 Ocak 1920 tarihlerinde dört kez yapıldı. Her birine yaklaşık 150-200 bin kişinin katıldığı mitinglerde Şair Mehmet Emin Yurdakul, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Halide Edip Adıvar, Şüküfe Nihal gibi hatipler konuşmuştur. Sultanahmet mitingleri Anadolu direnişinin moral ve kadro kaynağı olmuşlardır. Bundan önce yine İstanbul'da işgali kınamak ve direnişi yaymak için Fatih, Üsküdar–Doğancılar, Kadıköy mitingleri yapılmıştı.


1919 - Tevfik Paşa'nın, bazı değişikliklerle yeni bir kabine kuruşu (Tevfik Paşa 12 Ocak 1919 günü Sadaret'ten istifa etmiş; yeni kabineyi kurma görevi yine kendisine verilmiştir).


1915 - İngilizler'in Çanakkale'yi geçme kararı.

GARDEN'İN ÇANAKKALE PLANI

Çanakkale'yi geçme planı Amiral Garden tarafından hazırlanmış ve 13 Ocak'ta Savaş komitesi tarafından onaylanmıştı. Plan önemli deniz kuvvetlerinin kullanılmasını öngörmeliydi. 12 zırhlı, 3 savaş kruvazörü, 3 hafif kruvazör, 12 destroyer, 6 deniz uçağı, 12 torpil tarayıcı gemisi ve daha bir çok başka çeşit gemiler. 
Plana göre ilkin boğaz'ın girişini savunan dış bataryalar uzun mesafelerden bir ateşle tahrik edilecekti. Dış bataryaların ikisi boğazın Anadolu yakasında bulunan Orhaniye ile Kumkale'den, diğer ikisi de Rumeli yakasındaki Ertuğrul ile Seddülbahir'den ibaretti. Boğaz'ın bunlar arasındaki genişliği 4 km kadardı. Bundan sonra Boğaz'a girilerek Anadolu yakasında Kepez, Rumeli Kilitbahir'e kadar olan ve merkez savunma sistemi denilen tahkimatla bataryalar bombardıman edilerek tahrip edilecekti. Bu işte son bulunca, Çanakkale ile Nara arasındaki savunma sisteminin son kısmı ateş altına alınarak zararsız duruma getirilecek ve Marmara'ya girilerek İstanbul yolu tutulacaktı. Bu bombardıman aşamalarının her birinde savaş gemileri yol almaya başlamadan önce torpil tarlaları ayıklanmış olacaktı. Planın yürütülmesi için 15 şubat saptanması başarı ümitleri de havaların iyi gitmesine; yol, cephane sağlanmasına ve Türklerin savunmada göstereceği yılgınlığa bağlanmıştı.
Kaynak: Çanakkale Valiliği 


1915 - British War Council approves plans for a naval operation to force the Dardanelles.

Beginning with the conflict between Serbia and Austria, the land war around the Mediterranean and in the Near East developed into nine major campaigns, with some lasting throughout World War I. With the entry of Turkey into the war in 1914, fronts opened up in Gallipoli, in Egypt and later Palestine, as well as in Arabia with the 1916 Arab revolt, and at the head of the Persian Gulf in Mesopotamia, in addition to other locations such as between the Russians and Turks in the mountains south of the Caucasus, and later in Persia. From 1915, the Italians battle the Austrians in the Alps, and the Allies become embroiled in Salonika and Greece.  


1909 - Mustafa Kemal, Selanik 3. Tümen kurmay başkanlığına atandı.

Atatürk'ün, Üçüncü Ordu Selanik II. Redif Tümeni Kurmay Başkanhğı'na getirilişi.  [Kocatürk]


1909 - Mustafa Kemal appointed Chief of Staff of 17th reserve division in Salonica.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com