14 OCAK  -   JANUARY 14

Tarihte Bugün  -  Today in History
14 Ocak 1923
Gazi Mustafa Kemal, yaveri ile


Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de vefatı.
(14 Ocak 1923)


1938 - Atatürk'ün, akşam Tevfik Rüştü Aras'ın kaldığı Hariciye Köşkü'ne gidişi, akşam yemeğini burada yemesi.


1933 - Atatürk'ün, Çankaya'da Yunan Elçisi Sakellarapoulos'un güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.


1923 - Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de vefatı.

Atatürk'ün, Batı Anadolu'da bir inceleme seyahati için Ankara'dan hareketi.

Atatürk'ün, Ankara'dan ayrılırken İleri gazetesi başyazarı Celâl Nuri Bey'e demeci: "...Ben öyle bir parti kurulmasını düşünüyorum ki, parti milletin bütün sınıflarının refah ve mutluluğunu temine yönelmiş bir programa sahip olsun. Milletimizin şartları buna müsaittir."


1923  - Mustafa Kemal's mother, Zübeyde Hanım, dies in İzmir.


1922 - Kazım Paşa'nın (Özalp) Milli Müdafaa vekilliğine seçilmesi.

Refet Paşa'nın istifasıyla boşalan Milli Müdafaa Vekilliği'ne Kazım Paşa (Özalp), Rauf Bey'in (Orbay) istifasıyla boşalan Nafia Vekiliği'ne Fevzi Bey, Celal Bey'den (Bayar) sonra da İktisat Vekilliği'ne Sırrı Bey seçildi.

Başkomutan Atatürk'ün başkanlığında, Meclis İkinci Reisi ve Maliye ve Millî Müdafaa Vekilleriyle Genelkurmay Başkanı ve Millî Müdafaa ve Maliye Encümenleri Reislerinden oluşmak üzere "Harp Encümeni" kurulması (Başkomutan'ın bu hususu bildiren 16 Ocak 1922 tarihli tezkeresi Meclis'in 19 Ocak 1922 günkü oturumunda okunmuş, Encümenin ilk toplantısını 22 Ocak 1922 günü yapacağı kaydedilmiştir. [Kocatürk]


1921 - Refet Bey (Bele) komutasındaki kuvvetler Çerkez Et-hem'i Gediz'e doğru takibe başladı.

Birinci İnönü'deki başarı Konya'da zafer alayları ile kutlandı.


1920 - Mustafa Kemal Meclis-i Mebusan reisliğine bir kutlama telgrafı gönderdi.

Atatürk'ün, İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın açılışı nedeniyle Heyet-i Temsiliye adına Meclis Başkanlığı'na tebrik telgrafı: "...Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütü altında kuvvetlerini, emellerini ve ruhlarını birleştirmiş olan millet, bugünden itibaren yalnız kendi iradesini temsil ve bilfiil hâkim kılacak olan Meclisin koruyucusu vaziyetindedir ve bağımsızlık ve varlığının sonuna kadar savunulması yolunda onun en fedakâr bir dayanağıdır." [Kocatürk]

İngiltere'nin kontrol subayı Rawlinson, Kazım Karabekir'den fazla silahları isteyince, Karabekir bir kez daha bu isteği reddetti.


1919 - İstanbul'da Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası kuruldu. 

Bir Yunan birliğinin Hadımköyü'nden Lüleburgaz'a kadar demiryolunu işgali.


1916 - Mustafa Kemal'in Edirne'de XVI. Kolordu Komutanlığına atanması.


1916 - Mustafa Kemal is posted to Adrianople in command of the Sixteenth Army Corps and transfered to Caucasus front (soon after he is promoted General and Pasha, and by 1919 becomes the leader of the Turkish resistance and War of Independence).


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com