15 OCAK  -   JANUARY 15
Tarihte Bugün  -  Today in History1 Ocak-2 Şubat 1924
İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir’de


1936 - Atatürk'ün, öğleden sonra otomobille Etlik yöresinde bir gezinti yapması, akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü.


1935 - Atatürk'ün, boğazından biraz rahatsızlığı nedeniyle günü Çankaya'da dinlenmekle geçirmesi.


1933 - Atatürk'ün, saat 20.00'de trenle Ankara'dan Eskişehir'e hareketi.


1932 - Samsun'da Gazi Heykeli'nin açılış töreni.


1924 - Müttefik Kuvvetler gemilerinin Boğazlardan geçişine izin verildi.

Atatürk'ün, kendisine teklif edilen Hilâliahmer (Kızılay) Cemiyeti'nin fahrî başkanlığını kabulü.

Atatürk'ün, İzmir'de öğleden evvel uzun bir at gezintisi yapması.


1923 - Atatürk'ün, Eskişehir'e gelişi ve Mutasarrıflık Dairesi'nde halkla konuşması: "...Biz bütün milletçe, Hükûmet'çe ve Meclis'çe samimî surette barışa taraftarız. Gerçekten, barış hem kendi menfaatimiz hem de cihanın menfaati yararınadır." [Kocatürk]

Atatürk'ün, annesi Zübeyde Hanım'ın ölümünü bildiren Başyaver Salih (Bozok) Bey'e telgrafı: "Verdiğiniz elim haber, beni çok müteessir etti. Merhumenin uygun bir şekilde cenaze törenini yaptırınız. Cenab-ı Hak, millete hayat ve selâmet versin."

Zübeyde Hanım'ın öğleden sonra İzmir-Karşıyaka'da törenle toprağa verilişi.


1922 - Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi General Frunze'nin, Trabzon'dan memleketine hareketi esnasında Atatürk'e teşekkür telgrafı.

İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'un, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a telgrafı: "...Yeni barış önerilerini Mustafa Kemal reddedecektir. Bunlar Padişah'a kabul ettirilebilir"


1920 - 2. Edirne Kongresi toplandı.


1919 - İngilizlerin Haydarpaşa İstasyonu'nu, Fransızların Şark demiryollarını işgal etmeleri.  

Atatürk'ün, Şişli'deki evinde -davet ettiği- Albay İsmet (İnönü) Bey'le görüşmesi ve söyledikleri: "Hiçbir sıfat ve salâhiyet sahibi olmaksızın Anadolu'ya geçmek ve orada milleti uyandırarak kurtuluş çarelerini aramak için en uygun mıntıka ve beni o mıntıkaya götürecek en kolay yol hangisi olabilir?" (Kaynaklarda bu görüşmenin tarihi belirtilmemiştir. Biz, 15 Ocak 1919 tarihini olayların akışına uygun bulmaktayız). [Kocatürk]


1919 - Gaziantep'in İşgali.
Kenti ilk önce İngilizler işgal ettiler. 5.11.1919 'da işgali Fransızlara bıraktılar. 1.4.1920-7.2.1921 tarihleri arasında Fransızlara karşı halk tarafından büyük Ayıntab savunması yapılmıştır. Fransız işgali 2 yıl sürdükten sonra 20.10.1921 tarihli Ankara Anlaşması (İtilâfnamesi) kararlarına göre 25.12.1921 tarihinde son bulmuştur.

1919 - 1921 yılları arasında iki yıl süren İngiliz, sonra Fransız işgalinde kalmıştır. 23 Nisan 1920 tarihinde ilk meclise seçilen Gaziantep Milletvekilleri Kılıç Ali, Yasin Kutlu, Abdurrahman Lâmi, Ali Cenanı, Hafız Şahin, Ragıp Beylerdir. Fransızlara karşı kahramanca savaşan Ayıntab'a 6.2.1921 tarih ve 93 sayılı yasa ile "Gaziayıntab" adı verilmiştir. 1923 yılında il olmuştur, ilk valisi Hüsnü Çakır, ilk Belediye Başkanı M. Ali Kayaalp'tır. Ancak 1928 yılında adı "Gaziantep" şeklini almıştır.


1915 - İngiliz Savaş Konseyi'nin Çanakkale Boğazı'nm denizden zorlanması planını onaylaması.


1915 - Dardanelles: French submarine Saphir runs aground in the Turkish Straits and is lost. The submarine started to take water after passing through a mine field near Nagara coast


1911 - Atatürk'ün, 3. Ordu Karargâhı'ndaki görevinden alınarak, yine Selanik'te bulunan 38. Piyade Alayı'nda görevlendirilmesi. (Bu tarih bazı kaynaklarda gün belirtmeksizin Ocak 1911 olarak gösterilmiştir: K.A., s.95,868; A.N.M., s.175). (Olayların seyri esnasında Selanik'te bulunan Behiç Erkin ve Cevat Abbas Gürer, hatıralarında Atatürk'ün 38. Piyade Alayı'ndaki görevinin Komutan Vekilliği olduğunu kaydetmektedirler. [Kocatürk]


1905 - Mustafa Kemal appointed to 5th army corps headquarters, then commander 38th infantry regiment.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com