17 OCAK  -   JANUARY 17

Tarihte Bugn  -  Today in History
 17 Ocak 1923
Mustafa Kemal Paşa, Gebze'de asker birlikleri teftişi sırasında,
Birinci Ordu Komutanı Nurettin Paşa'ya talimat veriyor


17 Ocak 1923
Gazi Mustafa Kemal, Gebze istasyonunda Halide Edip Adıvar ile birlikte


17 Ocak 1929
Manevi kızlarından Nebile Hanımla dğn treni esnasında dans ederken

Dancing with the bride Nebile, who was one of his adopted daughters (January 17 1929)


1938 - Atatrk'n, drt yeni denizaltı gemisinin isimlendirilmesi hakkında Başbakan Cell Bayar'a el yazısıyla direktifi: "Yeni drt denizaltı gemilerimiz iin bulduğumuz isimler şunlardır: 1) Saldıray 2) Batıray, 3) Atılay, 4) Yıldıray. Bunların manalarını izaha bile hacet olmadığı kanaatindeyim. Mnaları, som Trke olan bu kelimelerin kendisindedir; yani saldıran, batıran, atılan, yıldıran."


1937 - Atatrk'n, akşam ocukluk arkadaşlarından Asaf İlbay'ın evine gelişi ve sohbet esnasında syledikleri: "...Her zaman samim olalım, btn duygularımızı samimliğe, aıklığa ve drstlğe doğru ynlendirelim. İi başka, dışı başka insanlar vicdan rahatlığı duyamazlar" (Bu ziyarette İsmet İnn ve Sabiha Gken de bulunmuştur). [Kocatrk]


1933 - Atatrk'n, Derince'den Glcemal vapuru ile saat 18.00'de Mudanya'ya gelişi, daha sonra saat 18.30'da Bursa'ya varışı.


1932 - Atatrk'n, ğleden sonra Dolmabahe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Pangaltı'da Yolunca iftliği Sthanesi'ni, daha sonra Ayazpaşa ve Maslak Kşklerini gezerek saat 17.30'da Dolmabahe Sarayı'na dnş.

Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda Fethi (Okyar) ve Ruşen Eşref (naydın) Beyleri ayrı ayrı kabul.


1929 - Atatrk'n, gece, manev kızı Nebile Hanım'ın evlenmesi nedeniyle Ankara Palas'ta dzenlenen baloyu şereflendirmesi. 


1925 - Atatrk'n, Ltife Hanımla beraber Drtyol'dan Adana'ya dnş ve gece şerefine fener alayı dzenlenmesi.

Atatrk'n, akşam Konya Trkocağı salonunda, Adana'nın kurtuluş gnne ait bir msamereyi izlemesi.


1923 - Atatrk'n, İzmit'te eşitli heyetleri kabul.

Atatrk'n, ğle yemeğini Hereke'de yemesi; Yarımca ky halkının ricası zerine Yarımca hemşeriliğini kabul.

Atatrk'n, annesinin lm zerine başsağlığı dileklerini ileten kişi ve kuruluşlara -Anadolu Ajansı aracılığıyla- aık teşekkr.

Atatrk'n, annesinin lm nedeniyle Halife Abdlmecit Efendi'nin başsağlığı telgrafına cevabı.


1921 - erkez Ethem'e bağlı birliklerden bazıları teslim olmaya başladı. Ethem teslim olmayı reddetti.

Atatrk'n, "United Telegraph" gazetesi muhabirine Trk Bağımsızlık Savaşı'nın amalarını aıklayan demeci: "...Siyas, adl, iktisad ve mal bağımsızlığımızı imhaya ve neticede yaşama hakkımızı inkra ve kaldırmaya yneltilmiş olan Sevres Antlaşması bizce mevcut değildir. Bağımsızlık ve egemenliğimizin gereklerini temin edecek bir barışın yapılması son emelimizdir." [Kocatrk]  


1920 - Urfa'da Fransızlara karşı direniş başladı.


1919 - Kars'ta bir kongre toplanması (Byk Kars Kongresi) ve "Cenubi garbi Kafkas Hkmeti Muvakkatesi Milliyesi" adıyla ynetim kurması.  

Cenubigarbi Kafkas Hkmeti 25 Mart 1919 tarihinden başlayarak, "Cenubigarbi Kafkas Hkmeti Cumhuriyesi" adını kullanmaya başlamıştır.


1916 - 16. Kolordu Komutanlığı'na atanan Atatrk'n, Sofya'dan İstanbul'da dnş.

Atatrk'e, "Anafartalar Grubu Komutanlığı" dnemindeki stn başarıları nedeniyle "Muharebe Altın Liyakat Madalyası" verilişi.  Atatrk'n Aldığı Madalyonlar 


1916 - Due to his outstanding leadership on the Gallipoli Peninsula, Mustafa Kemal is awarded a gold medal.


1914 - Atatrk'n, Sofya'dan, Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ya mektubu: "...Bendeniz şimdilik hakiki bir Osmanlı ataşemiliterine lyık olabilecek vaziyeti almak iin ihtiya bulunan hususları değil, burada a sefil kalmamanın aresini dşnmek mecburiyetinde olduğum iin vaad buyurduğunuz iştigali, kasım ve aralık deneklerinin bir an evvel gndertilmesine ve bundan sonra da muntazam olarak verilmesini temine ayırırsanız pek ziyade minnettarınız olurum." [Kocatrk]


1912 - Atatrk komutasındaki yerel kuvvetlerin, Derne'de İtalyanlara karşı baskın şeklinde taarruzu.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com