18 OCAK  -   JANUARY 18
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

18 Ocak 1923
İstiklal Savaşı zaferi sonrasında Atatürk ile kahraman kumandanların 
ve subayların geçiş töreni

Atatürk attends a ceremony with his heroic commanders and officers after the victory of the
War of Independence (18 January 1923)


18 Ocak 1923 
Gebze'de Mareşal Fevzi Çakmak ve 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa'yla


18 Ocak 1923 
İkinci Ağır Topçu Alayının denetiminde


1956 - Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Atadan öldü.


1938 - Atatürk'ün, İçişleri Bakanlığı'nda "İstanbul plân ve maketini incelemesi ve ilgililerden bilgi alışı.


1936 - Atatürk'ün, öğleden sonra Rasim Ferit Talay, Kâzım Sevüktekin ve Nuri Conker'in evlerine uğrayışı, akşam Çankaya'ya dönüşü.


1933 - Atatürk'ün, Bursa'da Valiliği, Belediye'yi ve Komutanlığı ziyareti, şehirde tetkikleri.


1932 - Atatürk'ün, İstanbul Öğretmenler Birliği Kongresi Başkanı Prof. Fuat Köprülü'nün öğretmenler adına saygı telgrafına cevabı: "...Teşekkür ve sevgilerimin muhterem öğretmenlerimize ulaştırılmasına aracılığınızı rica ederim."


1931 - Atatürk'ün Ankara'da İsmetpaşa Kız Enstitüsü'nü ziyareti.

İstanbul Galata’daki Agopyan Hanındaki bir patlama sonucu 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 

Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği “Türkiye Güzellik Kraliçesi” yarışmasını Naşide Saffet Hanım kazandı. 


1927 - Lozan Antlaşması Amerikan Senatosu tarafından reddedildi.


1925 - Atatürk'ün, Adana'da Memleket Hastanesi'ni, daha sonra Ziraat Mektebi'ni ziyaretleri ve kısa bir konuşması: "...Eğitime ayrılan zamanlarınızı boş geçirmemenizi iyi bir çiftçi, çağdaş gelişme ve ilerlemeyi kavrayan bir ziraatçı olmanızı, ziraat sahasında emin ve metin adımlarla yürümenizi tam bir ciddiyetle istiyorum!" [Kocatürk]


1923 - Gazi'nin İzmit'te devletin müstakbel faaliyetine dair halka beyanatı.

Atatürk'ün, İzmit'te "Anadolu Sineması" salonunda halkla sohbeti: "...Bütün millet emin ve müsterih olsun ki, inkılâbı yapanlar menfi kuvvetleri çıktığı noktalarda imha edecek kudret ve kabiliyet ve tedbire sahiptirler."

Atatürk'ün, I. Ordu Komutanı Nurettin Paşa ile beraber Yarımca ve Hereke'deki ordu birliklerini denetlemesi.


1920 - Soma ve Salihli cephelerinde "Milne Hattı"nı işgal ettiği için başlayan Yunan saldırılarının ağır kayıplar verdirilerek püskürtülmesi.


1919 - İtilaf Devletleri temsilcilerinin toplandığı Paris Barış Konferansı'nın açılışı (Versaille Sarayı'nda).

Kars'ta bir kongre toplanması (Büyük Kars Kongresi) ve "Cenubi garbi Kafkas Hükümeti Muvakkatesi Milliyesi" adıyla yönetim kurması.

Cenubigarbi Kafkas Hükümeti 25 Mart 1919 tarihinden başlayarak, "Cenubigarbi Kafkas Hükümeti Cumhuriyesi" adını kullanmaya başlamıştır.


1919 - The Paris Peace Conference of 1919 opens. The conferance was organized by the victors of World War I to negotiate the peace treaties between the Allied and Associated Powers and the defeated Central Powers. The conference opened on 18 January 1919 and lasted until 21 January 1920 with a few intervals.


1916 - 5. Ordu Karargâhı'nın -İngilizlerin Gelibolu yarımadasını boşaltmaları üzerine- Çanakkale'den Lüleburgaz'a alınması.


1912 - Atatürk'ün Derne'de Hilâliahmer (Kızılay) Hastanesi'ne yatışı. (Bu sıralarda Bingazi Bölgesi Komutanlığı'nda Sağlık Başkanı olarak görev yapan İbrahim Tali (Öngören) Bey hatıralarında, Atatürk'ün, kendisini hasta olarak çadırda kabul ettiğini kaydettikten sonra şunları anlatmaktadır: "..Komutan Bey'in bir gözünde kan var. Sık nefes alıyor. Elini sıkarken biraz da ateşli olduğunu hissettim. Kendisine 'Ne vakitten beri rahatsızsınız? Neden geride, Mısır'dan gelmiş olan Kızılay Hastanesi'nde istirahat etmiyorsunuz?' dedim. Mustafa Kemal Bey'i ancak, orada bulunan arkadaşların ısrarı ve Enver Bey'in müdahalesiyle hastaneye götürebildim. Orada kıymetli göz hekimi Münir Bey'in titiz bakımı ve hastane hekimlerinin hizmeti ile onbeş yirmi gün içinde Mustafa Kemal Bey iyileşek Derne Komutanlığı'nı ele aldı."  [Kocatürk]  


1910 - Çırağan Sarayı yandı.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com