20 OCAK  -   JANUARY 20

Tarihte Bugün  -  Today in History

20 Ocak 1923
TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, 
Bilecik Osmaneli İstasyonu'nda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinlerken


 

Midilli Kruvazörü, İmroz açıklarındaki mayınlara çarparak battı.
(20 Ocak 1918)


1938 - Atatürk'ün, Yalova'ya gitmek üzere akşam Ankara'dan trenle Derince'ye hareketi.
Atatürk Yalova da dinlenmek üzere Ankara’dan İzmit’e giderken 20 Ocak 1938 günü Eskişehir garında durdu.


1936 - Ankara'da toplanan Birinci Sanayi Kongresi İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın esaslarını görüşmeye başladı.


1933 - Atatürk'ün, Bursa'dan Gemlik'e gelişi, akşam Gülcemal varupu  ile  Bandırma'ya  hareketi.


1932 - Atatürk'ün Ziraat Mezunları Kongresi'nin saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: "Ziraat Mezunları Kongresi münasebetiyle hakkımda gösterilen hislere teşekkür eder ve çalışmalarınızın hayırlı ve başarılı sonuçlarını beklerim."


1925 - Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber öğleden evvel Adana'dan Tarsus'a hareketi.

Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber Tarsus'tan Mersin'e gelişi.

Atatürk'ün, Afgan Kralı Amanullah Han'a kardeşinin ölümü nedeniyle başsağlığı telgrafı.


1923 - Atatürk'ün, saat 15.00'te Bilecik'ten Bursa'ya gelişi, şehirde ziyaretleri, Bursa Belediyesi'nin Çekirge'deki bir köşkü kendilerine armağan edişi.

İsmet Paşa'nın, Lozan'dan Atatürk'e, annesi Zübeyde Hanım'ın ölümü sebebiyle kendisi ve delege arkadaşları adına başsağlığı telgrafı.


1921 - İlk Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (Anayasa)'nun TBMM'de kabulü.
TBMM’nin oluşumunun ardından, 23 maddelik ilk anayasa kabul edildi
.

Mecliste bazı çevreler tarafından şiddetli eleştirilere maruz kalan Halkçılık Bildirisi ile benzeşen bir çok yanı olan Teşkilât-ı Esasiye Kanunu 1924' e kadar yürürlükte olacaktır.

Çerkez Ethem, eski arkadaşı Binbaşı Derviş Bey'in çağrısına rağmen yine teslim olmadı.  

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa görüşmeleri esnasında konuşması: "...Antlaşma ve barış yapma, vatan müdafaası ilânı, yani harp ilânı gibi yetkilerin, mevcut olan Kanun-i Esasî'de kime ait olduğu yüksek bilginiz içindedir. Halbuki zannediyorum ki milletin gerçek vekillerinden oluşan yüksek Meclis, artık bu yetkileri bir şahsa bırakmak istemiyor; kendi yapmak ve tamamen üzerine almak istiyor." [Kocatürk]


1921 - Constitutional Act enacted.
Assembly votes first (provisional) constitution
.


1920 - Maraş'ta kurtuluş mücadelesi başladı.
Maraş'ta da direniş başladı, Fransız birliklerine yapılan saldırılar sonunda mühimmat ele geçirildi.

Amacı savaşı önlemek olan Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) İsviçre'nin Cenevre şehrinde kuruldu.

Albay İsmet (İnönü) Bey'in (birinci defa) İstanbul'dan Ankara'ya gelişi ve Atatürk'le beraber Erzurum'da bulunan Kâzım Karabekir'e gönderdikleri telgraf: "Ankara'dan samimî selâmlar göndererek gözlerinizden öperiz." İsmet Bey, 10 Şubat 1920 günü İstanbul'a hareket etmiştir. [Kocatürk]

İstanbul'da İtilâf Devletleri Yüksek Komiserlerinin, Ali Rıza Paşa Hükûmeti'ne "Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat (Çobanlı) Paşa'nın 48 saat içinde görevlerinden çekilmelerini bildiren" ortak notası. (Cemal Paşa, söz konusu notayı bir gün sonra Atatürk'e bildirirken, yanlış olarak "İngilizlerin notası" şeklinde ifade etmiştir. [Kocatürk]


1918 - Midilli Kruvazörü, İmroz açıklarındaki mayınlara çarparak battı.


1915 - 20 Ocak 1915 Tarihinde 3 ncü Kolordu'da yeni teşekkül eden 19 ncu Fırka Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur. 

Atatürk'ün, -Esat (Bülkat) Paşa komutasındaki- 3. Kolordu'ya bağlı olarak Tekirdağ'da teşkil edilecek 19. Tümen Komutanlığı'na atanması. 
[Kocatürk]
Kasım/Aralık 1914 (tıklayınız)


1915 - Dardanelles: Mustafa Kemal leaves Sofia to take up appointment as commander of 19th division for service in Gallipoli.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com