23 OCAK  -   JANUARY 23

Tarihte Bugn  -  Today in History
1 Ocak-2 Şubat 1924
İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmirde...


1938 - Atatrk'n, Yalova'ya ağrılan Prof. Dr. Neşet mer İrdelp tarafından muayenesi.


1937 - Atatrk'n, Kurun gazetesinde Hatay davasıyla ilgili olarak Asım Us imzasıyla yayımlanan ikinci başyazısı: "..Fransa, bugn kendisine pek mtemayil bir dostunu daha kaybetmek zeredir!"


1936 - Atatrk'n, gece Karpi'e gidişi.


1935 - Atatrk'n, Dolmabahe Sarayı'nda Başbakan İsmet İnn ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi akmak'ı kabul.


1933 - Atatrk'n, Balıkesir'den Ktahya'ya gelişi, resm ziyaretleri ve Kiremit Fabrikası'nı gezmesi. 

Atatrk'n, lk dergisine ithaflı resmini armağan edişi: "lk'den, z lkmz yayma yolunda kutlu verimler beklerim." (lk dergisi, sayı: 70, 1938). [Kocatrk]


1932 - Mustafa Kemal'in talimatına uygun olarak, Riyaset-i Cumhur İncesaz Heyeti Şefi Binbaşı Hafız Yaşar (Okur) İstanbul'da Karaky'deki Yeraltı Camii'nde ilk kez Cuma namazından sonra Yasin Suresi'ni nce Arapa sonra da Trke okudu.


1928 - Atatrk'n, Yugoslav Elisi Y. Taditch'in gven mektubunu kabul ve Eli'nin sylevine cevap konuşması


1923 - İsmet Paşa'nın, Lozan'dan Atatrk'e, Konferansla Musul konusundaki grşmeleri bildiren telgrafı.


1922 - Atatrk'n, "Petit Parisien" muhabirine demeci: "...Byk Millet Meclisi Hkmeti veya ben, Trk milletine her şeyden evvel, mill emellerinin elde edileceği hakkında teminat vermeye mecburuz. Trk milleti, Yunanlıları kovmaya her ne pahasına olursa olsun, karar vermiştir." [Kocatrk]


1920 (23-24) - Atatrk'n, Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerine, "Merkez Heyetlerinin ekeceği telgraflardan cret alınmayacağına dair Posta ve Telgraf Başmdrlklerine talimat verildiğini" bildiren yazısı: "Aksine harekete cret edecek memurların isimlerinin Heyet-i Temsiliye'ye bildirilmesi." [Kocatrk]


1914 - Atatrk'n, Sofya'da, Madam Hilda Christianus'a resmini armağanı: "Hakikatli ve pek nazik Madam Hilda'ya."(Hilda Christianus, Atatrk'n 1914 yılında Sofya'da villlarının bir odasında pansiyoner olarak kaldığı Avusturyalı bir ailenin, Gstaw Christianus'un kızıdır. Atatrk bu aile ile tanışmış, sık sık sofralarında yemek yemişti. Hilda, 1961 yılında 70 yaşlarında iken Atatrk hakkında şunları sylemişti: "O, bir dhi idi. Mustafa Kemal gibi bir kimse yeryzne bir daha gelmedi. ok enteresan, ok mhim, byk bir insandı o!" [Kocatrk]


1913 - İttihatılar tarafından Kmil Paşa'nın, Sadaret'ten uzaklaştırılarak yerine Mahmut Şevket Paşa'nın getirilmesi (Babıli Baskını). (Mahmut Şevket Paşa, kurduğu kabinede Harbiye Nazırlığı'nı da kendi zerine almıştır).

Başkomutan Vekilliğine Ahmet İzzet Paşa'nın atanması.


1913 - Young Turks (CUP, Society of Union and Progress) seizes power in raid on the Sublime Porte.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com