24 OCAK  -   JANUARY 24
Tarihte Bugn  -  Today in History

 24 Ocak 1933
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 
Ktahya İstasyonu'nda bir yurttaş ile dilekesi hakkında konuşurken


AtaturkKutahyaTrenIstasyonuDilekce24Ocak1933.jpg (734917 bytes)

24 Ocak 1933
Atatrk, Ktahya Tren İstasyonu'nda kendisine verilen dilekeyi incelerken


1937 - Atatrk'n, Kurun gazetesinde Hatay davasıyla ilgili olarak Asım Us imzasıyla yayımlanan nc başyazısı: "...Dostlarımızın kendilerine dşen vazifeyi yapmaları pek lzumlu olduğu inancındayız. Biz dostluğa lyık ve lzım olduğu kadar hrmette, hak ve menfaatlere azam riayette kusur etmiyoruz. Fakat Trkiye Cumhuriyeti'ne eski Osmanlı imparatorluğu'nun bir uzantısı gz ile bakılarak ona karşı dejenere bir politika izlendiği ve hl bu sevdada yaşayan diplomatların siyasette hakim olduklarını grrsek bunun yalnız isabetsiz değil, aynı zamanda tehlikeli bir meslek olduğunu sylemekten de kendimizi alamayız." [Kocatrk]


1936 - Atatrk'n, akşamzeri otomobille Keirren'e kadar bir gezinti yapması.


1933 - Atatrk'n, Ktahya'da okulları ziyareti, akşama doğru trenle hareket ederek gece Afyon'a gelişi ve 23.30'da Afyon'dan Konya ynnde hareketi.


1923 - Atatrk'n, sabah, İzmir'e gitmek zere Bursa'dan ayrılışı.


1921 - Fevzi paşa'nın icra vekilleri başkanlığına seilmesi.  

Fevzi (akmak) Paşa'nın, İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı'na seilmesi (3 Mayıs 1920 gn seilen icra Vekilleri Heyeti, 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa'nın 9. maddesi gereğince, Fevzi Paşa'yı Başkan semişlerdir).


1920 - Atatrk ve Ali Fuat Paşa'nın imzası ile "Gney cephesindeki hareketler ve yapılması gereken hususlar" hakkında ilgililere genelge yayımlanması: "...Kolorduların bu direktife ve evvelce verilen plna gre mill kuvvetleri hemen teşkil ve harekete hazır bulundurmaları lzımdır."

Atatrk'n, İstanbul'da bulunan Rauf (Orbay) Bey'e telgrafı: "Hkimiyet-i Milliye gazetesinin, İstanbul'da gvenle dağıtımının sağlanması iin gerekli nlemlerin alınması, nereye ne kadar verildiğinin bildirilmesi." [Kocatrk]


1917 - Atatrk'n, Diyarbakır Vali Konağı'nda blge valileriyle toplantı yapması.

16. Kolordu Kurmay Başkanı İzzettin (alışlar) Bey'in -Atatrk'n ağrısı zerine- Silvan'dan Diyarbakır'a gelişi, Atatrk'le grşmesi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com