27 OCAK  -   JANUARY 27
Tarihte Bugn  -  Today in History1 Ocak-2 Şubat 1924
İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmirde...


1937 -  Atatrk'n, Kurun gazetesinde Hatay davası ile ilgili olarak Asım Us imzasıyla yayımlanan beşinci başyazısı: "..Trkiye Cumhuriyeti ok haklı olduğu Hatay davasını ortaya atarken bunun btn sonularını dşnmemiş olduğunu kim iddia edebilir? Dava uluslararası olmuştur. Davasında haklı olan Trkiye'dir. Artık, dinlenilecek szn kimin ağzından ıktığına ok dikkat etmelidir. Trk'n sz, Trk'n haklı ve yerinde sz Trk'n kendisidir. Ona uymamak, onu tanımamak, onu hie saymak, buna cesaret gsterenlerin dşnmedikleri akıbetle karşılaşacaklarına asla şphe etmemelidir."

Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantısında Hatay'ın bağımsızlığının kabul edilmesi. (Bu karar, 29 Mayıs 1937'de Cenevre'de toplanan Milletler Cemiyeti Konseyi'nde de Hatay Anayasasıyla beraber onaylanmış, bağımsızlık rejimi 29 Kasım 1937 gn yrrlğe girmiştir. 2 Eyll 1938'de Hatay Millet Meclisi aılarak Devlet Bakanlığı'na Tayfur Skmen seilmiştir. Devletin adı "Hatay Devleti" olarak kabul edilmiş, 23 Haziran 1939'da Trkiye ile Fransa arasında yapılan antlaşma ile de Hatay Trkiye'ye bırakılmış, 7 Temmuz 1939 tarih ve 3711 sayılı Kanunla yeni Hatay ili kurulmuştur). [Kocatrk]

Atatrk'n, Milletler Cemiyeti toplantısında Hatay'ın bağımsızlığının kabul edilmesi zerine Başbakan İsmet İnn'ye telgrafı: "Başarılmış olan mill davada izlenen uygar ve insan yola, uluslararası lyık olduğu kıymetin verileceğine şphe yoktur. Trkiye Cumhuriyeti haklı olduğuna inandığı davasını, byk ve dil hakem heyeti olmasını daima arzu ettiği ve bu sıfat ve yetkisinin daha ok etin meselelerin zmnde en yksek kudret ve kuvvete sahip olmasını temenni ettiği Milletler Cemiyeti'ne bırakmakla insanlık adına isabetli bir harekette bulunmuştur. Bu suretle uygarlık adına da yksek bir vazife yapmış olmakla sadece takdir ve tebrike lyıktır!"

Atatrk'n 27 Ocak 1937 tarihli telgrafına Başbakan İsmet İnn'nn cevabı: "Hatay davasında hkmetin izlediği yol ve  hareket, yksek şefimizin  ilham ve telkini eseridir."


1935 - Atatrk'n, gn Dolmabahe Sarayı'nda alışmakla geirmesi.


1933 - Atatrk'n, Gaziantep'te Valiliği ve Belediye'yi ziyareti, İl Genel Meclisi'nin kendisine hemşehrilik belgesi sunuşu.

Atatrk'n, ğleden sonra Gaziantep'ten Narlı'ya gelişi, buradan da trenle Adana'ya hareketi.

Prof. Dr. Fuat Kprl'nn, Atatrk'e bayram tebriki: "Trk milletine z benliğinin tkenmez kudretini veren byk kurtarıcı ve yol gstericimizin sonsuz saygılarımla bayramını kutlarken, varlığımızı karanlıklardan kurtaran bu mukaddes ışığın başımızdan eksik olmamasını ona candan bağlı her Trk gibi Tan'dan dilerim."


1932 - Atatrk'n, akşamzeri Dolmabahe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek İstinye, Maslak, Şişli ve Karaky yoluyla bir gezinti yapıp Dolmabahe Sarayı'na dnş.

Atatrk'n, gece Beyoğlu'nda Turkuvaz Lokantası'na gelişi, ge saatlerde Dolmabahe Sarayı'na dnş.


1931 - Balkan Birliği Cemiyeti Ankarada kuruldu. 

Atatrk'n, trenle İzmir'e gelişi.


1927 - Atatrk'n T.B.M.M.'nde, yeni seilen milletvekillerini kabul.


1925 - Atatrk'n, Mersin'den Silifke'ye gelişi.


1924 - Atatrk'n, Ltife Hanımla beraber İzmir'den Mersinli'ye kadar bir otomobil gezintisi yapması.


1923 - Atatrk'n, sabah Karşıyaka istasyonunda trenden inerek annesinin mezarını ziyareti ve konuşması: "...Burada yatan annem, zulmn, zorun btn milleti felket uurumuna gtren bir keyf idarenin kurbanı olmuştur. ...Bu kadar kan dkerek milletin elde ettiği egemenliğin korunması ve savunulması iin gerekirse valdemin yanına gitmekte asla tereddt etmeyeceğim. Mill egemenlik uğrunda canımı vermek, benim iin vicdan ve namus borcu olsun!" (Atatrk, annesinin mezarını ziyaretten sonra Karşıyaka istasyonundan tekrar trene binerek saat 13.00'de Basmane'ye gelmiş ve coşkun bir şekilde karşılanmıştır). [Kocatrk]

Atatrk'n, Karşıyaka istasyonunda Ltife Hanım'ın babası Muammer Bey'le -ilk defa- tanışması. Salih (Bozok) hatıralarında, bu olayı şu şekilde anlatmaktadır: "...İzmir'e gelirlerken Karşıyaka'da Atatrk' karşıladık. Beni kompartımanlarına yalnız olarak kabul buyurdular ve şu emri verdiler: 'Ben Ltife Hanımla evlenmeye karar verdim. Şimdi babası burada ise kendisini bu kararımdan haberdar edersin ve hi kimseye bir şey sylememesini de ilve edersin! Paşa, o gne kadar Muammer Bey'i grmediğinden tanımıyordu. Paşa'nın emirleri gereğince hareket ettim. Muammer Bey'e, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kayınpederi olacaklarını sylediğim zaman boynuma sarıldılar ve iini ekerek beni kokladılar. Biraz sonra Paşa Hazretleri de vagonlarından inerek Muammer Bey'le tanıştılar. [Kocatrk]

Atatrk'n saat 13.00'de Basmane istasyonuna gelişi, daha sonra İzmir Valiliğini ziyareti, ğleden sonra Gztepe'de Uşakzade Muammer Bey'in kşkne gidişi.

Atatrk'n, akşam, Şehir Belediyesi tarafından izmir Hkmet Konağı'nda şerefine tertiplenen ziyafette konuşması: "...Btn bu başarı, yalnız benim eserim değildir ve olamaz. Btn başarı, btn milletin karar ve imanı ile alışmasını birleştirmesi neticesidir; kahraman milletimizin ve gzide ordumuzun kazandığı başarı ve zaferdir."

Atatrk'n, İzmir'de, Bulgaristan'ın Edime Başkonsolusu T. Markov'u kabul ve Trk-Bulgar ilişkileri hakkında grşmesi (Ertesi gn bir grşme daha yapılmıştır). [Kocatrk]


1922 - Sovyetler Birliği'nin yeni bykelisi Aralof, Ankara'ya geldi. Aralof byk bir trenle karşılandığı Ankara İstasyonu'nda halkı Trke selamladı.


1921 - Trkiye Halk İştirakiyn Fırkası'nın yayın organı Emek yasaklandı. Bazı komnistler tutuklanmaya başladı.

Sadrazam Tevfik Paşa'nın, Atatrk'e "Londra'da toplanacak barış konferansı iin Osmanlı heyetine katılmak zere Byk Millet Meclisi'nden ye isteyen" telgrafı.


1920  (26-27) - Akbaş Cephaneliği Baskını: Edremit Kaymakamı Kprll Hamdi ile Dramalı Rıza Beylerin komutasındaki bir Kuvvay-ı Millye Mfrezesinin Gelibolu yakınlarındaki Fransız kuvvetlerine ait Akbaş silh deposuna yaptığı baskın. Depodaki 8 bin Rus tfeği, 40 Rus makinalı tfeği, 20 bin sandık cephane Lapseki'nin Umurbey iskelesine Bolayır motoru ile taşındı. Fakat sarayın emri ile Gnen'in Yenice Ky'nde depolanan silhları ele geirmek isteyen eşkiya Anzavur gelince Dramalı Rıza Bey tarafından depo havaya uuruldu. Kprll Hamdi Bey burada şehit oldu. İstanbul'da yakalanan Rıza Bey ise idam edildi.  
Kaynak: Trkiye Cumhuriyeti Tarihi Szlğ 1918-2000


1918 - A British force, under General Lionel Dunsterville, departed Baghdad on January 27th to gain control of the oil-rich Caspian region of western Persia. General Dunsterville's objectives were to stiffen the Georgian and Armenians against the Turks and block a possible German offensive from the Ukraine. The British occupied Enzeli on February 17th and Kirmanshah on February 25th. The Bolsheviks at Baku, however, threatened the British position and General Dunsterville was forced to withdraw to Hamadan in Persia. By the summer and bolstered by reinforcements, the British resumed their offensive, occupying Baku on August 4th, after the overthrow of the Bolshevik government on July 26th.


1917 - Atatrk'n, davet zerine Diyarbakır'a gelmiş bulunan Elaziz (Elazığ) Valisi Sabit Bey'i, daha sonra Bitlis Valisi Memduh Bey'i blgelerine uğurlayışı.


1916 - Atatrk'n, kararghı Edirne'de bulunan 16. Kolordu Komutanlığı'na atanması.
Atat
rk'n, Edirne'ye gitmek zere
İstanbul'dan trenle hareketi ve akşam Edirne'ye gelişi.

Edirne'deki bu kolordu, Kafkas Cephesinin nem kazanması zerine bir sre sonra aynı adla Diyarbakır'a nakledilmiştir.

1916 - 27 Ocak 1916 Tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16 ncı Kolordu'ya İltihak buyrulmuştur.


1916 - Mustafa Kemal is appointed commander of 16th Army Corps, which is transferred to eastern (Caucasus) front.


1915 - Atatrk'n, İstanbul'dan Madam Hilda Christianus'a mektubu: "...Sanıyorum ki size yazmak fırsatını uzun zaman bulamayacağım. Şimdilik size bir adres vermem mmkn değil! Fakat sonradan size yazacağım." [Kocatrk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com