28 OCAK  -   JANUARY 28

Tarihte Bugn  -  Today in History

 Atatrk, Harp Akademi'sini Kurmay Yzbaşı olarak bitirdiği gnlerde

( 11 Ocak 1905 tarihinde Kurmay Yzbaşı rtbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oldu )


1935 - Atatrk'n, ğleden sonra otomobille Topkapı'ya kadar bir gezinti yapması, akşamzeri Dolmabahe Sarayı'na dnş.


1934 - Atatrk'n, ğleden sonra Başbakanlığı ziyareti ve İsmet Paşa ile grşmesi.


1933 - Atatrk'n, Gaziantep'ten Adana'ya dnş ve buradan Mersin'e geerek resm ziyaretlerde bulunuşu.

Atatrk'n, Prof. Dr. Fuat Kprl'nn 27 Ocak 1933 tarihli bayram tebriki telgrafına cevabı: "Hakkımdaki samim duygularınıza teşekkr eder, başarılar dilerim."

Atatrk'n, akşam Glcemal vapuru ile Mersin'den Antalya'ya hareketi.


1932 - Atatrk Galatasaray Lisesi'ni kez ziyaret etmiştir. 
(2 Aralık 1930, 28 Ocak 1932, ve 1 Temmuz 1933)
Kaynak: Galatasaray.org 

Atatrk'n, akşamzeri Dolmabahe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Beyazıt ve Şişli tarafından bir gezinti yapması.

Atatrk'n, akşam Dolmabahe Sarayı'nda sofrada, Maarif Vekili Esat (Sagay) Bey hakkında sert tenkitlerde bulunan Dr. Reşit Galip'e mdahalesi: "Yorgun grnyorsunuz, gidip istirahat edebilirsiniz!" Reşit Galip, Atatrk'n bu yerinde mdahalesine "Burası milletin sofrasıdır, kovulmamalıyım; kalkmam!" şeklinde yersiz bir cevap vermiş, bu cevap zerine Atatrk "O halde biz kalkalım; masayı beyefendiye bırakalım!" diyerek sofradan ayrılmıştır. Bu olayı takiben Reşit Galip, Ankara'ya dnmş, byk znt ve pişmanlık duygularıyla Atatrk'e, 30 Ocak 1932 tarihini taşıyan bir mektup gndermiştir. Atatrk'n, bu olaydan kısa sre sonra Reşit Galip'i bağışladığını, Reşit Galip'in 24 Mart 1932 akşamından itibaren Atatrk'n sofrasında tekrar yer aldığını, nihayet 19 Eyll 1932'de Maarif Vekilliği'ne atandığını gryoruz. [Kocatrk]


1925 - Atatrk'n, Silifke'den Taşucu kasabasına gelişi ve geceyi burada geirişi.

Atatrk'n, Silifke'de Trkocağı'nı ve Sultan Mektebi (Lise)'ni ziyareti ve okulun hatıra defterine yazdıkları: "Bu nur ocağında, geleceğin parlak gneşleri doğuş halindedir."


1922 - Sovyet elisi Aralov'un Ankara'ya gelişi.


1921 - Trkiye Komnist Fırkası kurucusu Mustafa Suphi ve 14 arkadaşı Trabzon aıklarında Batum'a geri dnmek zere bindirildikleri bir motorda Yahya Kaptan ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. ldrlen komnistlerin cesetleri Karadeniz' e atıldı. 

Atatrk'n, Sadrazam Tevfik Paşa'nın 27 Ocak 1921 tarihli telgrafına cevabı: "Mill iradeye dayanarak Trkiye'nin mukadderatına el koyan yegne meşru ve mstakil hkim kuvvet, Ankara'da aralıksız toplanan Trkiye Byk Millet Meclisi'dir. Trkiye'ye ait btn meselelerin halline memur ve her trl haric mnasebetlere muhatap, ancak bu Meclisin hkmetidir. ...İtilf Devletleri, Londra'da yapacakları konferansta, Doğu meselesini adalet ve hukuk dairesinde halletmeye karar vermişlerse davetlerini Trkiye Byk Millet Meclisi hkmetine doğrudan doğruya yneltmelidirler." [Kocatrk]

Atatrk'n, Sadrazam Tevfik Paşa'ya ikinci telgrafı ve istekleri: "Zat-ı Şahane, Trkiye Byk Millet Meclisi'ni tanıdığını kısa bir hatt-ı hmyun ile iln buyuracaklardır."


1920 - Misak-ı Mill (Ulusal Yemin) beyannamesi kabul edildi.
Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın gizli toplantısında Misak-ı Mill'nin kabul.
(17
Şubat 1920'de, Misak-ı Mill'nin yabancı parlmentolara ve basına bildirilme kararı alınmıştır).
[Kocatrk]

Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların son Osmanlı meclisinde kabul edildiğini bildiren karar. "Mill yemin, szleşme" anlamına gelmektedir. 

Maraş'ta atışmalar devam ediyor.


1916 - Atatrk'n, Edirne'ye gelişi nedeniyle halkın sabahtan itibaren, onu grmek iin hıncahın yolları doldurması, byk sevgi gsterilerinde bulunması, zerinde "Yaşasın Arıburnu ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Bey" yazılı zafer takları yapılması.

Atatrk'n, Edirne Sultan Selim Camii'nde cuma namazı kılışı, ğleden sonra şehirde 16. Kolordu'ya ait birliklerin geit resmini izlemesi.


1915 - The First Suez Offensive by the Ottomans.

The First Suez Offensive was an attack launched by forces of the Ottoman Empire against British forces in Egypt during World War I, in order to capture the Suez Canal. The offensive began on January 28, 1915 and ended with an Ottoman withdrawal on February 3 the same year.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com