31 OCAK  -   JANUARY 31

Tarihte Bugn  -  Today in History

 

31Ocak1931IzmirZiraatBankasi.jpg (583838 bytes)

31 Ocak 1931
Atatrk, İzmir Ziraat Bankası'nda
 

1937 - Hatay'ın bağımsızlığına kavuşması dolayısıyla btn yurtta gsteriler yapıldı.

İstanbul'da Beyazıt meydanında,  Hatay'ın bağımsızlığa kavuşması nedeniyle dzenlenen byk mitingi takiben, halkın vapurlarla Dolmabahe Sarayı nne gelerek Atatrk'e sevgi gsterilerinde bulunması ve Atatrk'n balkona ıkarak halkı selmlaması.


1936 - Atatrk'n, ğleden sonradan başlayarak gece sabaha kadar ankaya'da ktphanesinde alışması.


1935 - Atatrk'n, akşamzeri Dolmabahe Sarayı'nda Trk Dili Tetkik Cemiyeti yeleriyle grşmesi.


1933 - Atatrk un, Glcemal vapuruyla saat 14:00'de Antalya'dan İzmir'e gelişi.


1932 - Atatrk'n, akşamst Dolmabahe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Beyazıt ve Şişli taraflarında bir gezinti yapması.


1931 - Atatrk'n, İzmir'de Ziraat Bankası, İş Bankası, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyareti ve konuşması: "...Kooperatif yapmak, madd ve manev kuvvetleri, zek ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zayıfla bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyorum. Birleşmenin bylesi, zayıf olanın kuvvetliye esir olması demektir."

Atatrk'n, 13.1.1931 gn Trkiye'ye gelen Japon Prensi Takamutsu'ya gsterilen yakın ilgiye teşekkr eden Japon İmparatoru'na cevabı: "...Prens ve Prenses Takamutsu'nun burada grdkleri iyi kabul, sizinle beraber Hanedanları ve Japon milleti hakkındaki gerek dostluk ve sevgi duygularımızın ok samim bir gsterisidir." [Kocatrk]  


1928 - Trk Eğitim Derneği, Atatrk'n işaret ettiği hedef doğrultusunda, oğu cumhuriyetin kurucuları arasında yer alan isimlerin bir araya gelmesiyle, 31 Ocak 1928'de kuruldu. 1946 yılında Trk Eğitim Derneği adını aldı.
Kaynak: www.ted.org.tr


1927 - Atatrk'n, -Sanayi ve Maden Bankası'nın dzenlediği- Mill Sanayi rnleri Sergisi'ni ziyareti ve ilgililere takdirlerini bildirmesi.


1921 - (30-31)  Fransız kuşatmasındaki Antep'te şehir iindeki milli kuvvetlerin huru hareketi, dşmanla şiddetli arpışmalar ve bazı blgelerde dşman cephesinin yenilmesi.

Atatrk'n, Londra Konferansı'na iştirak edecek heyet mnasebetiyle Sadrazam Tevfik Paşa ile yazışmaları hakkında Trkiye Byk Meclisi'nde konuşması: "...Gerek İstanbul gerek Londra bilmelidir ki, Meclis'in her grş aısından emniyet ve itimadına sahip insanlar bu işi ynetmektedir. Eğer bunun aksi bir kanaati, dşmanlarımızın eline verirsek bunu bizim aleyhimizde ve btn girişimlerimizin aleyhinde, ok fena olarak kullanırlar." [Kocatrk]


1920 - Mebusan Meclisi başkanlığına Reşat Hikmet Bey seildi. 

Atatrk'n, Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti rgtne, -İngilizler tarafından tutuklanan- Reşat Hikmet Bey'in, yapılan girişimler sonucu serbest bıraktırıldığını bildiren telgrafı.


1919 - Atatrk'n, gece Ayan Dairesi'nde Ayan Reisi Ahmet Rıza Bey'le grşmesi (Ahmet Rıza Bey'in isteği zerine gerekleşen bu grşmede, Ahmet Rıza Bey, Tevfik Paşa'nın yaşlı olması nedeniyle devlet işlerinin gerektiği şekilde grlemediğini, sadaretin kendisine teklif edileceğini muhtemel grdğn, Harbiye Nazırlığı iin de Cevat (obanlı) Paşa'yı dşndğn ifade ederek, sadaret teklifi gerekleştiği takdirde başarılı olup olamayacağı hakkında Atatrk'n grşlerini almak istemiştir). (Kaynaklarda bu grşmelerin tarihi belirtilmemiştir). [Kocatrk]


1916 - Mareşal Liman von Sanders'in, Edirne'de, Atatrk'le beraber 12. Tmen'i denetlemesi, daha sonra trenle Lleburgaz'a dnş.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com