4 OCAK  -   JANUARY 4
Tarihte Bugn  -  Today in History
 4 Ocak 1933
Trk Dil Kurumu toplantısına başkanlık ederken.

Atatrk'n, saat 17.00'de Ankara Halkevi'nde Trk Dili Tetkik Cemiyeti toplantısına başkanlık yapması
cemiyetin faaliyetleri hakk
ında bilgi alması
daha sonra Musiki Muallim
Mektebi'ni ziyareti
.


1938 - Atatrk'n, ankaya'da akşam sofrada yazdırdıkları: "...Biz bir Trk bestesini dinlediğimiz zaman, ondan gemişin uyanma bırakması lzım gelen hikyesini kalbimize giren oklar gibi duymak isteriz. Acı olsun, tatlı olsun biz bir beste dinlerken ve farkında olmaksızın hislerimizin incelir olduğunu duymak isteriz. Btn bunlardan başka musikiden beklediğimizin madd, fikri ve hiss uyanıklık ve evikliğin kuvvetlenmesi olduğuna şphe yoktur. Yeni şairlerimizden, ediplerimizden, musik bilginlerimizden ve bilhassa ses sanatkrlarından istediğimiz ve aradığımız bunlardır."


1937 - Atatrk'n, akşamzeri otomobille bir gezinti yapması, Vefa Bozacısı'na uğrayarak boza imesi.


1935 - Atatrk'n, ğleye doğru Anadolu Kulb'ne gidişi ve gn boyunca burada alışması.


1934 - Atatrk'n, ğleden sonra Kılı Ali Bey'in evine uğrayışı, bir sre dinlendikten sonra akşamzeri ankaya'ya dnş.


1933 - Atatrk'n, saat 17.00'de Ankara Halkevi'nde Trk Dili Tetkik Cemiyeti toplantısına başkanlık yapması, cemiyetin faaliyetleri hakkında bilgi alması; daha sonra Musiki Muallim Mektebi'ni ziyareti.


1932 - Atatrk'n, gece Ankara Trkocağı'nda Faruk Nafiz (amlıbel)'in yazdığı "Akın" piyesini seyretmesi.


1931 - Atatrk'n, İstanbul'dan Mudanya'ya gelişi, buradan otomobille Bursa'ya geişi, şehirde ziyaret ve incelemeleri.


1925 - Atatrk'n, Konya'da ziyaret ve tetkiklerde bulunması.

Atatrk'n, Konya'da, Adana'nın kurtuluş gnne katılacak olan T.B.M.M. Heyeti'ni kabul.

Atatrk'n, Konya'da tuttuğu gnlk notlardan: "...Milleti idarede ilkemiz, milletin mşterek ve umum grş ve eğilimlerine uymaktır. Bu grş ve eğilimlerin gerek ve cidd olabilmesi, milletin madd ve manev ihtiya kaynaklarından gelmesine bağlıdır." [Kocatrk]


1923 - Atatrk'n, gece Azerbaycan Eliliğinde verilen ziyafeti şereflendirmesi ve arkadaşlarıyla sohbet esnasında -yakında evleneceğini ifade ederek- syledikleri: "Ben, sadece evlenmek iin evlenmek istemiyorum. Vatanımızda yeni bir aile hayatı yaratmak iin nce kendim rnek olmalıyım. Kadın yle umacı gibi kalır mı?" [Kocatrk]

Atatrk'n, kendisine Adana'dan imzasız bir mektupla kk boyda bir Kuran gnderilişi nedeniyle Hkimiyet-i Milliye gazetesi aracılığıyla teşekkr: "Bence kıymetini takdire imkn olmayan bu hediyeyi en derin ve hrmetkar din duygularımla muhafaza edeceğim."


1922 - Drtyol'un kurtuluşu (bazı kaynaklarda 9 Ocak 1922 olarak ifade ediliyor).

Atatrk'n, Byk Millet Meclisi'nin gizli oturumunda tenkitleri cevaplandırması: "...Orduya ait yaptığımız işleri kontrol iin Meclis'in bir encmen teşkil etmesinde bir mahzur grmem. Fakat bu encmen benim başkanlığım altında olur."

Atatrk'n, Ukrayna Fevkalde Temsilcisi Frunze'nin Ankara'dan ayrılışı nedeniyle Lenin'e mektubu.


1921 - Atatrk'n, "Daily Express" muhabirine demeci: "Trkiye Trklerindir."


1920 - Atatrk'n Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazısı: "...Meclis'te kuvvetli milliyetperver bir grubun oluşturulması zorunluğu vardır. Bu oğunluk grubunun Kuva-yi Milliye ile yakından anlaşması ve ancak bu suretle mecliste milleti temsil etmesi en nemli bir noktadır. Aksi halde Meclis-i Mebusan yabancılar gznde milleti temsil edemez."  

Atatrk'n, -Fransızların Adana ve Kilis'te yaptıkları zulmleri İtil İtilf Devletleri temsilcileri katında protesto ettiklerini bildiren- Anadolu Kadınları Mdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin telgrafına cevabı: "Trk kadınına, Mslman kadınına has olan yksek şefkatin yayılış kaynağı olan derneğinize, Heyet-i Temsiliyemiz teşekkrlerini ve minnetlerini sunar. Millet, byle kız kardeşlerini mukaddes btnlğmzn ncs grmekle meşru mcadelesinde azim ve imanın bir kat kuvvet bulduğunu grmekle mesuttur."

Atatrk'n, Kilis'teki Fransız zulmleri hakkında Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine telgrafı: "Vahşi kavimlere bile bu asırda uygulanmasına beşer vicdanının kabul etmeyeceği bu zalimane tedbirlerin, btn Merkez Heyetlerince protesto olunması tavsiye olunur." [Kocatrk]


1919 - Hkmet tarafından alınan ve Meclis-i Mebusan seimlerinin barış antlaşmasından sonraya ertelenmesini dzenleyen karar Vahdettin tarafından imzalandı. 

İzmir'de Hasan Tahsin tarafından ıkarılan ve sıkıynetim tarafından kapatılan Hukuk-ı Beşer'in yerine Sulh ve Selamet gazetesi yayına başladı. 


1918 - Mustafa Kemal'in Almanya gezisinden dnmesi.  
Atat
rk'n, Veliaht Vahdettin Efendi'nin maiyetinde katıldığı Almanya seyahatinden
İstanbul'a dnş.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com