6 OCAK  -   JANUARY 6

Tarihte Bugün  -  Today in History

 Atatürk, Harp Akademi'sini Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdiği günlerde

( 11 Ocak 1905 tarihinde Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oldu )


1937 - Atatürk'ün, trenle İstanbul'dan Eskişehir'e gelişi, burada Başbakan İsmet İnönü, Mareşal Fevzi Çakmak, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Araş ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile görüştükten sonra Konya'ya hareketi.


1936 - Atatürk'ün, Çankaya'da Afganistan Dışişleri Bakanı Feyz Muhammed Han'ı kabulü.


1931 - Atatürk'ün, Ankara'ya dönüşü.


1927 - Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluşu.

The founding of Turkey's National Intelligence Organization.


1925 - Atatürk'ün, Konya'da bazı şehir ve kasaba heyetlerini kabulü, dertlerini dinlemesi, daha sonra Meram'a kadar bir gezinti yapması.


1921 - I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)

Yunan Ordusunun Eskişehir, Bursa ve Uşak cephelerinden geniş bir hat boyunca taarruza geçmeleri.


1920 - Erzurum'da, Atatürk'ün Erzurum milletvekili seçildiğine dair mazbatanın düzenlenerek imzalanması (Atatürk'e verilmek üzere Ankara'ya gönderilmiştir.


1913 - Londra'da barış görüşmelerinin kesilmesi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com