8 OCAK  -   JANUARY 8

Tarihte Bugün  -  Today in History

 Atatürk, Harp Akademi'sini Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdiği günlerde

( 11 Ocak 1905 tarihinde Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oldu )


1938 - Atatürk'ün, öğleden sonra Genelkurmay Başkanlığı'na giderek Mareşal Fevzi Çakmak'la, daha sonra Başbakanlığa gelerek Celâl Bayar'la görüşmesi.


1935 - Atatürk'ün, öğleye doğru İzmir Milletvekili Rahmi Köken'in evine gidişi, öğleden sonra Çankaya'ya dönüşü.


1933 - Atatürk'ün, öğleden sonra Etimesgut'a gidişi, akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü.

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.


1932 - Atatürk'ün, saat 16.30'da Salih (Bozok) Bey'in evine gelişi, akşam Çankaya'ya dönüşü.


1924 - Atatürk'ün, İzmir'in Işıklar köyünde kız ve erkek okullarını ziyareti, köylülerle görüşmesi


1921 - I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)

Çerkez Ethem'e bağlı kuvvetler yeniden saldırıya geçerek Gediz'i ele geçirdi ve ardından Kütahya yönüne doğru ilerlemeye başladı.

Mustafa Kemal mecliste bir konuşma yaparak Çerkez Ethem'le birlikte konünistleri suçladı. 
Ethem'in ağabeyi Çerkez Reşit'in mebusluğu düşürüldü.  

Atatürk'ün, Çerkeş Ethem ve kardeşlerinin isyanına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "...Efendiler, maksadımız meşrudur, başarı imanımız sarsılmazdır. Bu sebeple dahilde ve hariçteki düşmanlarımız ister çok ister az olsun, teşebbüslerinin genişliği ne olursa olsun kesin başarı, son başarı meşru bir maksat izleyenlerde kalacaktır." [Kocatürk]


1920 - Mustafa Kemal bazı mebuslardan Meclis-i Mebusan'da güçlü bir Müdafa-ı Hukuk Grubu oluşturmalarını istedi.

Atatürk'ün, millî emeller aleyhinde yazılara yer veren gazetelerin İstanbul Basın Cemiyeti'ne bildirilerek protesto edilmesi hakkında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine genelgesi.

Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'in 30 Aralık 1919 tarihli telgrafına cevabı: "Eğer Rawlinson, hükümeti tarafından Heyet-i Temsiliye ile görüşmeye yetki sahibi bir vaziyette bulunuyorsa, bir an evvel Ankara'ya gelmesi faydalı görülmektedir. Yetki sahibi olmadığı takdirde buraya kadar gelmesine lüzum yoktur." [Kocatürk]

Enver Paşa'nın, Moskova'dan -Rusya'daki faaliyetleri hakkında- Atatürk'e mektubu


1918 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'un, 14 ilkesini yayımlaması.

Wilson İlkeler (14 Nokta)

Bildiri Orta Doğu'da, Türk Kamuoyu'nda olduğu kadar Ermeni, Rum ve Araplar üzerinde de etki yaptı. İtilaf Devletleri'nin verdikleri söze ve Wilson Prensipleri'ne göre kendilerine bağımsız devlet kurma hakkı tanıyacaklarına inanıyorlardı.

Wilson'un 8 Ocak 1918 yılında sunduğu ilkeler olarak adlandırılır. Bu ilkelerin başlıcaları:

1.
Açık barış antlaşmaları ve gelecekte de açık diplomasi uygulanacaktır.

2. Karasuları dışında, savaşta ve barışta denizler kesinlikle serbest olacaktır.

3. Ekonomik engeller mümkün olduğunca kaldırılacaktır.

4. Ulusal silahlanmaların azaltılması için gerekli ve yeterli garanti sağlanacaktır.

5. Sömürge isteklerinin, ilgili halkların çıkarları ile yetkileri sonradan belirlenecek olan sömürgeci devletin istekleri aynı derecede göz önüne alınmak sureti ile, kesin bir tarafsızlıkla çözümlenecektir.

12. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarının egemenliği sağlanacak, fakat Türk olmayan uluslara özgür gelişme imkanları verilecektir. Çanakkale boğazı devamlı olarak bütün ulusların gemilerine açık olacaktır.

14. Büyük ve küçük, bütün devletlerin siyasi bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına almak olanağı sağlamak amacı ile bir milletler örgütü kurulacaktır.


1918 - President Woodrow Wilson lays down his "Fourteen Points" as the "only possible program" for lasting peace in Europe after WWI.

In an address to the U.S. Congress, President Woodrow Wilson outlined a peace program which included the following points: open covenants openly arrived at; absolute freedom of navigation in peace and war; the removal of all economic barriers; the reduction of armaments consistent with domestic security; an impartial adjustment of all colonial claims with the interests of the local population equal to the claims of the government; the evacuation of Russian territory and the free determination of Russian political and national policy; the evacuation and restoration of Belgium; the evacuation and restoration of French territory and the restoration of Alsace-Lorraine to France; readjustments to the Italian border along lines of nationality; opportunity for the autonomous development of the peoples of Austria-Hungary; the evacuation and restoration of Romanian, Serbian, and Montenegrin territory, together with access to the sea for Serbia; secure sovereignty for the Turkish parts of the Ottoman Empire, but other nationalities to receive the opportunity for autonomous development, and the Dardenelles to be opened to the ships of all nations under international guaranties; an independent Poland with free and secure access to the sea; and the establishment of a general association of nations to afford mutual guaranties of political independence and territorial integrity to both great and small powers. President Wilson's Fourteen Points laid out the basis for the post-war peace and the creation of the League of Nations.


1916 (8-9) - İngiliz birliklerinin Gelibolu'dan çekilmeleri.  

İngilizlerin, Seddülbahir bölgesinden çekilmeleri (İngilizler daha önce 19/20 Aralık 1915 gecesi Anafartalar-Arıburnu bölgesinden çekilmişlerdi).


1916 - Sarrail'in Selanik'teki Fransız-İngiliz kuvvetlerinin başkomutanı olması.


1916 - End of the Dardanelles Campaign - Allies complete final evacuation of Helles.

The British and French landings at Cape Helles on 25 April 1915, had failed to secure their objectives, leading to a lengthy stalemate on the southern tip of the Gallipoli Penninsula.

The Gallipoli Campaign ends in an Allied defeat and an Ottoman victory.

The last British troops depart the Gallipoli peninsula, marking the end of the Dardanelles Campaign.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com