1 ŞUBAT  -  FEBRUARY 1
Tarihte Bugün  -  Today in History1 Şubat 1931
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir Erkek Lisesinde matematik dersini izlerken


1938 - Sümerbank Gemlik Sunğipek Fabrikası Atatürk tarafından işletmeye açıldı.

Atatürk'ün, öğleden sonra Yalova'dan Bursa'ya hareketi, yolda Gemlik Suni İpek Fabrikası'nın açılış törenini şereflendirmesi ve Fabrika'nın şeref defterine yazdıkları: "Suni İpek Fabrikası'nı ziyaretten duyduğum bahtiyarlık büyüktür. Bu değerli kurumun millet için kutlu olmasını dilerim."

Atatürk'ün, saat 16.30'da Yalova'dan Bursa'ya gelişi ve Çelikpalas Oteli'nde kalışı.


1937 - Atatürk'ün, Hatay davasının başarılması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teşekkürlerini ileten Meclis Başkanı Abdülhalik Renda'ya cevabı: "Hatay mukadderatının tespitini memnuniyete değer görmüş olan büyük Kamutay'ın hakkımızda taltif kararı vermiş olduğunu bildiren telgrafınızı memnuniyetle aldım. Teşekkür ve minnetlerimi bildirmekle bahtiyar olduğumun Kamutay'a arz edilmesini dilerim."


1935 - Atatürk'ün, günü Dolmabahçe Sarayı'nda çalışmakla geçirmesi.

Atatürk'ün, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Şükrü Kaya ve Recep Peker'i kabulü.

Ayasofya Kilisesi, müze olarak halkın ziyaretine açıldı.
Bir süre önce Müzeler İdaresi'ne devredilen Ayasofya, Atatürk'ün isteği üzerine müze olarak hizmete açıldı. 


1934 - Atatürk'ün, Ankara'dan otomobille Kırşehir'e gelişi, geceyi Kırşehir'de Vali Konağı'nda geçirişi.


1933 - Bursa'da Türkçe ezan aleyhine gösteri yapıldı. Olay, Bursa'da Ulucamii müezzini yerine bir başkasının ezanı Arapça okuması nedeniyle müdahele eden polis memurunun bu davranışını bahane eden bir grubun kışkırtmasıyla meydana geldi. Vilayet konağı önüne gelen tahrikçiler, emniyet güçleri tarafından yakalanarak haklarında dava açıldı.

Atatürk'ün, İzmir'de Valilik, Komutanlık, Belediye ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi'ni ziyareti, okulları gezmesi.


1932 - Atatürk'ün, saat 10.30'da Dolmabahçe Sarayı'nda İsmet Paşa'yı kabulü.

Atatürk'ün, akşam Dolmabahçe Sarayı'nda "Balkan Konferansı Konseyi" üyeleri şerefine verilen ziyafette bulunması.


1931 - Atatürk'ün, İzmir'de Erkek ve Kız Liselerini ziyareti ve öğretmenlerle sohbeti.


1926 - Atatürk'ün, akşam Ankara-Eskişehir yolunda ilk istasyon olan, Gazi istasyonu'nun açılış töreninde bulunması.


1925 - Genç'te Şeyh Sait isyanının zuhuru.  


1924 - Atatürk tarafından, İstanbul gazetecilerinin İzmir'e çağrılması.


1923 - Atatürk'ün, Anadolu gazetesi muhabirine barış hakkında demeci: "...Müttefiklerin, Türkiye'nin ve halkımızın varlığı ve gelişmesi için kesin şekilde gerekli olan şartları henüz kabul edip onaylayacak bir zihniyete gelmedikleri anlaşılıyor!"


1922 - Mustafa Kemal, İngilizlerin Musul'daki faaliyetlerini engellemek için Irak'ın Revandiz bölgesine kuvvet gönderilmesini emretti.

Atatürk'ün, Millî Savunma Bakanlığı'na (Milli Müdafaa Vekaleti) emri : "...Misak- Millî  sınırları içinde kalan Musul ilinin kurtarılması amacıyla Revandiz bölgesine bir kısım kuvvet gönderilmesi..."


1921 - Tevfik Paşa konferansa birlikte gidilmesini önerdi, böyle olmadığı takdirde Boğazların elden gidebileceğini savundu.

Bekir Sami Bey konferansa katılmak için yapılan çalışmalar hakkında meclise bilgi verdi.

Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, gizli celselerdeki konuşmaların dışarıya sızdırılmasını araştırmak üzere bir komisyon kurulması teklifi ve konuşması: "...Bu insanları meydana çıkarmak hepimize ait müşterek bir vatan ve vicdan görevidir. Yalnız bana ait değildir; umumî heyetimize aittir." [Kocatürk]


1920 - Maraş'ta Fransızlar, çarşıları yakmaya başladı ve çok şiddetli sokak savaşları başladı.


1919 - Kasaba (Turgutlu) Aydın Demiryolu'nun İngilizler ve Fransızlar tarafından işgali.


1918 - Ermeni komitacı Arşak, Bayburt'ta katliam yaptı.


1917 - Türkler'in Kut-ül Amare'yi kaybetmeleri.

Şiddetli denizaltı savaşlarının yeniden başlaması.

Alman-Amerikan diplomatik ilişkilerinin kesilmesi.

Almanlar'ın Hindenburg hattına çekilmeleri.


1916 - Atatürk'e, Anafartalar Grubu Komutanlığı döneminde gösterdiği üstün başarıları nedeniyle "İkinci Rütbe'den Osmanî Nişanı" verilmesi.


1915 - Atatürk'e, Üçüncü Rütbe'den Osmanî Nişanı verilişi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com