10 ŞUBAT  -   FEBRUARY 10
Tarihte Bugün  -  Today in History
 10 Şubat 1931
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Antalya'da


10 Şubat 1923
Ankara’da Çiftlik İstasyonu civarında düzenlenen askeri tatbikatta alnında 
biriken terleri silerken. Solunda Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay, 
Kâzım Karabekir Paşa ve geride eşi Latife Hanım görülmekte


10 Şubat 1921 
Batı Cephesine giderken


10 Şubat 1923 
Askeri Tatbikattayken


 

10 Şubat 1923 Askeri Tatbikattayken


T.B.M.M. Başkanı Mustafa Kemal, Birinci İnönü Savaşı'nın geçtiği alanı gezerken
(Bozüyük, 10-15 Şubat 1921)


1936 - Atatürk'ün, Topkapı Eski Eserler Müzesi'ni ziyareti ve incelemelerde bulunması.


1935 - Atatürk'ün, öğleye doğru Şişli tramvay durak yerinden ata binerek Hürriyet-i Ebediye Abidesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'ya kadar bir gezinti yapması, Golf Kulübü'ne uğraması, burada kısa bir dinlenmeden sonra otomobille Tarabya'da Tokatlıyan'a uğrayıp akşamüzeri Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü. [Kocatürk]


1933 - Atatürk'ün, Topkapı Sarayı'nı ziyareti, sarayın muhtelif bölümlerinde incelemeleri ve Topkapı Eski Eserler Müzesi Müdürü Tahsin (Öz) Bey'den bilgi alışı.


1931 - İstanbul'da yargılanan komünistler çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Atatürk'ün, Ege vapuru ile İzmir'den Antalya'ya gelişi, saat 18.00'de yine Ege vapuruyla Taşucu'na hareketi.


1924 - Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber, I. Kolordu'nun yapmakta olduğu harp oyunlarını izlemesi ve Kolordu'nun Komutanı İzzettin (Çalışlar) Paşa'yı tebriki.

Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber Söke'den İzmir'e dönüşü.


1923 - Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber İzmir'e dönüşü.

Atatürk'ün, evliliğini kutlayan Kayseri'de Türk Ortodoksları Başpiskoposu'nun telgrafına teşekkürü.


1921 - Atatürk'ün, akşam Ankara'dan Batı cephesine hareketi.


1920 - İstanbul Meclis-i Mebusanan'ın "Felahi Vatan" Grubunun teşekkülü. 

Atatürk'ün, Maraş'taki mahallî kuvvetlere para yardımında bulunan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne övgü ve teşekkür yazısı: "Feci katliamlarla tecavüzlere maruz kalan Maraşlı kardeşlerimizin imdadına koşan fedakâr Kuva-yi Milliye efradı hakkında, Sivas hanımlarının yaptıkları yardımlara ve gösterilen hamiyet ve şefkat eserlerine teşekkürlerimizi sunarız." [Kocatürk]


1918 - Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit öldü.


1914 - Atatürk'ün, Sofya'dan Harbiye Nezareti'ne yazısı: "Sofya'ya gelişim gününden bugüne kadar ödeneklerimin düzensiz ödenmesi yüzünden, her bakımdan büyük güçlükler içinde kaldım."


1909 - General Litzmann'dan çevirdiği Takımın Muharebe Talimi' adlı kitabının yayımlanması 
(3. kitap).
Kaynak: Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi - Turgut Özakman


1905 - Atatürk'ün, Şam'a gitmek üzere İstanbul'dan hareketi.


1902 - Atatürk'ün, teğmen rütbesiyle Harp Okulu'nu bitirişi ve öğrenimine Harp Akademisi'nde devam etmesi.


1902 - Mustafa Kemal graduates from War Collage (commissioned Second Lieutenant) and enters Staff College.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com