11 ŞUBAT  -   FEBRUARY 11
Tarihte Bugn  -  Today in History
 

11 Şubat 1921 
II. İnn Savaşı'ndan sonra otomobiliyle Eskişehir'den Garp Cephesi karargahına giderken


 

 

"Şeyh Sait İsyanı" başladı (1925)


T.B.M.M. Başkanı Mustafa Kemal, Birinci İnn Savaşı'nın getiği alanı gezerken
(Bozyk, 10-15 Şubat 1921)


1935 - Atatrk'n, gn Dolmabahe Sarayı'nda alışmakla geirmesi.


1934 - Atatrk'n, Balkan Antantı'nın imzası nedeniyle kutlama telgrafı gnderen Yunanistan Cumhurbaşkanı Alexandre Zaimis'e cevabı: "...Antlaşmayı imza eden memleketlerin devlet adamlarının anlayış ve uzağı grşleri rn olan bu antlaşma ile Balkanlarda bir huzur ve mutluluk dnemi atıklarını grmekle bahtiyarım."


1932 - Atatrk'n, akşam İstanbul Darlbedayii'nde Faruk Nafiz (amlıbel)'in yazdığı "Akın" piyesini seyretmesi.


1931 - Atatrk'n, Ege vapuruyla Antalya'dan Taşucu'na gelişi, karaya ıkarak otomobille Silifke'ye gidişi, tekrar Taşucu'na dnşle saat 21.00'de Ege vapuruyla Mersin'e hareketi.


1926 - Atatrk'n, Hkimiyet-i Milliye gazetesine imzalı resmini armağan edişi (Gazetenin 29.10.1926 gnk sayısında yayımlanmıştır).


1924 - Atatrk'n, yatla İzmir'e uğrayan eski Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'yı kabul.


1920 - Maraş'ın Fransızlar tarafından tahliyesi.

Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ile grşt. 

Atatrk'n, Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerine eşitli cephelerde seyreden olaylar hakkında bilgi veren telgrafı.


1916 (Şubat) - 'Tabiye Meselesinin Halline ve Emirlerin Yazılış Şekline Dair Broşr' adlı kitapığının yayımlanması (6. kitap).

Kaynak: Atatrk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi - Turgut zakman


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com