12 ŞUBAT  -   FEBRUARY 12
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

12 Şubat 1921 
Mustafa Kemal, Dikmen Sırtlarında dinlenirken


 

Maraş, Fransız işgalinden kurtuldu (1920)


1937 - Atatürk'ün,   Dolmabahçe  Sarayı'nda  Başbakan   İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Araş ve Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam'ı kabulü.

Atatürk'ün, -Selanik'te doğduğu evin, sahibinden satın alındığını ve kendi emirlerine verilmesinin kararlaştırıldığını bildiren- Selanik Belediye Başkanı Marcuriu'ye teşekkür telgrafı.


1932 - Atatürk'ün, öğleden sonra otomobille Büyükdere'ye kadar bir gezinti yapması.


1931 - Atatürk'ün, Ege vapuruyla Mersin'e gelişi, şehirde ziyaretleri, saat 18.00'de trenle Adana üzerinden Malatya'ya hareketi.


1929 - Stalin tarafından sürgün edilen eski savaş komiseri Troçki, ‘İliç’ adlı bir şileple İstanbul’a geldi.


1920 - Maraş, Fransız işgalinden kurtuldu.
Maraş'tan çekilen Fransızlar, bir gece önce şehri terkederken top ateşine tutarak yangın ve yıkıma sebebiyet verdi. Şehirdeki Ermenilerin bir bölümü Fransızlarla birlikte Maraş'ı terketti.

Batum'u boşaltmaya başlayan İngilizler, buradaki kuvvetlerini İstanbul'a getirmeye başladı. Bu İstanbul'da yapılacak bir işgalin habercisiydi.  

Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine Maraş'ta Fransızlara karşı kazanılan başarıyı ve düşmanın şehirden çekildiğini bildiren telgrafı.

Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerine Urfa şehrinin 8/9 Şubat 1920 gecesi Fransızlar mağlup edilerek Kuva-yi Milliye tarafından işgal edildiğini bildiren telgrafı.

Rauf Bey'in, İstanbul'dan, Atatürk'ün 5 Şubat 1920 tarihli yazısına cevabı: "...Hepimiz aynı fikirdeyiz. ...Harbiye Nazırı Fevzi Paşa'ya, bu görüşe göre izahatta bulundum."


1919 - Trabzon'da "Trabzon Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti"nin kuruluşu.

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti kuruldu.


1919 - Çerkez Ethem eski İzmir Valisi Rahmi Bey'in oğlunu fidye karşılığı kaçırdı.  


1916 - Atatürk'ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber arazide talimleri izlemesi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com