14 ŞUBAT  -   FEBRUARY 14

Tarihte Bugün  -  Today in History

TBMM Başkanı Mustafa Kemal, Birinci İnönü Savaşı'nın geçtiği alanı gezerken
(Bozüyük, 10-15 Şubat 1921)


1936 - Atatürk'ün, Türk Tarihi Kurumu Başkanlığı'na yazısı: "Viyana Elçisi Bay Cevat Üstün'ün kaleme aldığı "Viyana Seferi" isimli inceleme ile İstanbul Komutanı General Halis Bıyıktay'ın bunun hakkında yazdığı görüş ve düşüncelerini, ilişik olarak gönderiyorum. Her iki eserin, tetkik ve tenkit edilmek üzere Genelkurmay Başkanlığı'na verilmesini ve alınacak karşılığın iletilmesini temenni ederim. Askerî mütalâalar tenkit edilmelidir." [Kocatürk]


1933 - Atatürk'ün, beraberinde Kemalettin Sami Paşa olduğu halde Dolmabahçe'den Sakarya motoru ile Suadiye'ye gelerek Paşa'yı bırakması, otomobille Kadıköy'e gelerek Kadıköy iskelesinden vapura binip halk arasında Karaköy'e gelişi ve Vali Muhittin (Üstündağ) Bey'le akşam yemeği için Tarabya'da Tokatlıyan'a gidişi.


1931 - Atatürk'ün, gece Malatya'dan trenle Dörtyol'a hareketi.

Türkiye güzeli Naşide Saffet Hanım Avrupa’nın “güzel göz kraliçesi” oldu. 


1925 - Ali Bey'in (Çetinkaya) vurduğu Kars mebusu Halit Paşa öldü.


1924 - Orduda çiftçi askerlere basit ziraat dersleri verilmesi hakkında kanunun kabulü.

İstanbul’dan kalkan ‘deneme uçağı’, 3 saatte Ankara’ya vardı.


1920 - Yenihan isyanı başladı.

Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubelerine Kafkas bölgesindeki Ermeni ve Gürcü faaliyetleri hakkında bilgi veren telgrafı.

Sadrazam Ali Rıza Paşa'nın, vilâyetlere Kuva-yi Milliye ve Heyet-i Temsiliye aleyhine genelgesi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com