16 ŞUBAT  -   FEBRUARY 16
Tarihte Bugün  -  Today in History
 

TayyareCemiyeti.jpg (127878 bytes)

"Türk Hava Kurumu" adını alacak olan "Türk Tayyare Cemiyeti" kuruldu.
(16 Şubat 1925)


1935 - Atatürk'ün, Ege vapuru ile İstanbul'dan Ege'ye doğru yolculuğa çıkması.


1934 - Atatürk'ün, öğleden sonra Kılıç Ali Bey'in evine gelişi, daha sonra Marmara Köşkü'ne gidişi.


1933 - Atatürk'ün, gece Pera Palas'ta düzenlenen baloyu şereflendirmesi.


1932 - Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Maslak'a kadar bir gezinti yapması.


1931 - Atatürk'ün, Dörtyol'dan Adana'ya gelişi. 


1927 - Atatürk'ün, T.B.M.M.'nde, Ankara Belediye Heyeti'ni kabu­lü ve Ankara'nın bayındırlık işlerini görüşmesi.

Atatürk'ün, T.B.M.M.'nde, Ticaret Odaları Genel Kongresi adına saygılarını ileten heyeti kabulü ve ekonomik mücadelede izlenmesi gereken yol hakkında görüşlerini bildirmesi.


1926 - Atatürk'ün, Çankaya'da Fransa'nın Suriye Yüksek Komiseri Henri de Jouvenel'i kabulü.

Atatürk'ün, Ankara'da Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin yeni binasının açılış töreninde bulunması.

Milliyet gazetesi çıkmaya başladı.


1925 - Türkiye Tayyare Cemiyeti kuruldu.

Tayyare Cemiyeti'nin teşekkülü. Sonraları "Türk Hava Kurumu" adını alacak olan "Türk Tayyare Cemiyeti" kuruldu.

THK Cumhuriyet'in ilanından 16 ay sonra 16 Şubat 1925'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emirleriyle "Türk Tayyare Cemiyeti" adıyla kuruldu. Cemiyet'in kuruluş amacı; Türkiye'de havacılık sanayisini kurmak havacılığın askeri, ekonomik, sosyal ve siyasal önemini anlatmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak; bütün bunlar için gerekli araç ve gereci hazırlamak; personeli yetiştirmek ve uçan bir Türk gençliği yaratmaktır. Kaynak: THK.org.tr  


1925 - Şeyh Sait’e bağlı kuvvetler Genç ilinin merkezi Darahini’yi alarak kasabayı yağmaladı.


1924 - Atatürk'ün, kendisine şiirlerini gönderen Filorinalı Nazım Bey'e mektubu: "...Cumhuriyetin kuvvetlendirilmesi ve yükseltilmesi hususunda kalem ve fikir sahiplerinin göreceği hizmet, tabiîdir ki pek geniş ve etkin olur. Bu yoldaki çalışmaların daima beğenileceği ve takdirle karşılanacağı da şüphesizdir." [Kocatürk]

Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber İzmir'de gece Bahribaba Tiyatrosu'nda "Uçurum" adlı temsili seyretmesi.


1922 - Başkomutan Atatürk'ün, 1901 doğumluların hemen muayeneleri yapılarak silâh altına alınmaları hakkında emri.


1920 - 2. Anzavur Ayaklanması. 
Kuvayı Milliye karşıtı Anzavur, yeniden isyan etti.
Anzavur Biga ve yöresinde ikinci kez ayaklanmaya kalkıştı. Eski Edremit Kaymakamı Köprülü Hamdi Bey, hapisanede yatan Anzavur'un adamı olan Kara Hasan'ın çetesini yok edince, misillemeye girişen Anzavur Biga'da katliama girişti.

Atatürk'ün, Burdur Askerlik Şubesi Başkanı'na telgrafı: "Sık sık temasa gelindiği anlaşılan İtalyanlara karşı Kuvayi Milliye'nin hareket ve girişimleri hakkında gerçek bir ağız sıkılığı izlenmesi." [Kocatürk]

Maraş'ın kurtuluşundan sonra şehirde kalan Ermeniler, Dahiliye Nezareti'ne telgraf çekerek Fransızlardan yakınarak, kendilerine baskı yaparak Türklere karşı saldırmalarını istediklerini belirttiler.


1916 - Ruslar'ın Erzurum'u alışı.

Verdun Savaşı'nın başlaması.

Almanlar'ın Douaumont'u alışı.

Petain'in Verdun cephesi komutanı oluşu.


1914 - Atatürk'ün Sofya'dan Harbiye Nezareti'ne raporu: "Burada, sosyal yaşamımın da bilgi toplamama pek büyük etkisi bulunduğunu açıklamak gereksizdir. Şimdiye kadar ödeneklerimin gönderilmesindeki düzensizlik, herhangi bir otelin üçüncü katında bir odaya bağlı kalmak, gerekenlerle gerektiği gibi ilişkilerde bulunmaya engel olmaktadır. Bu nedenle önceki isteklerimin göz önüne alınması uygun olur." [Kocatürk]


1913 (16-17) - Çanakkale cephesinde, bir kısım kuvvetlerin -Bahr-i Sefit Boğazı Kuva-yi Mürettebe Komutanı Fahri Paşa komutasında- Bolayır Kolordusu adı altında birleştirilmesi (Atatürk, kısa süre sonra bu kolordunun Kurmay Başkanlığı'na atanmıştır. [Kocatürk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com