2 ŞUBAT  -   FEBRUARY 2
Tarihte Bugün  -  Today in History

2 Şubat 1917
Atatürk Ahmet İzzet Paşa ve subay arkadaşlarıyla Halep'te
 
Atatürk with Ahmet İzzet Pasha and his Officers in Aleppo (2 February 1917)
2 Şubat 1931
Gazi Mustafa Kemal, İzmir Türkocağı’nda Çayda...
Sağında: Fahrettin Altay Paşa, Solunda: Kâzım Dirik


2 Şubat 1938 
Cumhurbaşkanı Atatürk, Bursa'da Merinos Fabrikası'nı açtıktan sonra tesisleri gezerken


1938 - Bursa Merinos Fabrikası'nın Atatürk tarafından törenle açılması.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması sırasında, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yapılan devrimleri desteklemek ve geliştirmek tarafından Atatürk tarafından kurulmuş kurum ve kuruluşların listesi: Anadolu Ajansı, Ankara Hukuk Fakültesi, Ankara Orman Çiftliği, Bursa Merinos Halı Fabrikası, Çocuk Esirgeme Kurumu, Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Yolları, Devlet İstatistik Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Etibank, Halkevleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Merkez Bankası, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sanayi ve Maaden Bankası, Sümerbank, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Şeker Fabrikaları, Uluslararası İzmir Fuarı, İş Bankası, Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü.

* * *

Atatürk'ün, saat 16.00'da Bursa Merinos Fabrikası'nı işletmeye açışı ve Fabrika'nın şeref defterine yazdıkları: "Sümerbank Merinos Fabrikası, çok kıymetli bir eser olarak millî sevinci artıracaktır. Bu eser, yurdun, özellikle Bursa bölgesinin endüstri gelişimine ve büyük millî ihtiyacın giderilmesine yardım edecektir."

Atatürk'ün, Kurun gazetesi başyazarı Asım Us'a Bursa izlenimleri hakkında demeci: "Bursa düşman istilâsından kurtulduktan sonra ben buraya gelmiştim. Bana bu memleket halkı büyük gösteriler yaptılar. Bunu olduğu gibi hatırlıyorum. Bugün Bursa ve havalisinin yaptığı gösteriler ilk gördüğümden çok yüksek oldu. Bunun sebebini kendi kendime şöyle izah ediyorum: ilk gelişimdeki gösteriler kendilerini yabancı istilâsından kurtarış içindi, şimdiki gösteriler onların ekonomik hayatta yükselişine ve refahına yarayan endüstri fabrikalarımızın kurulmuş olmasından ileri geliyor. Bundan çok memnun oldum."

Atatürk'ün, Bursa Belediye Başkanı Neşet Kiper'e mektubu: "...Bursa kaplıcalarının büyük ve medenî ihtiyaçlarından birini karşılayan Çelikpalas Oteli'nin Bursa Belediyesi'nin de gayret ve yardımıyla daha fazla gelişebilmesini temin için bu otelin ait olduğu şirketteki 34.830 Türk liralık hissemi Belediye'ye terk ediyorum. Aynı zamanda vaktiyle Bursa Belediyesi'nin 1923 tarihinde bana hediye etmiş olduğu, otel bahçesine bitişik köşkü de bütün eklentileri ile Belediye'yi hibe ettim.

Atatürk'ün, akşam Bursa Belediyesi'nin, şerefine verdiği suarede konuşması: "...Tarihte ve cihanda en büyük imparatorluk kurmuş olan Türkler de, evvelâ bakışlarını Bursa'ya, bu kıymetli şehre yöneltmişlerdir. Onun kıymetini anlamış ve ifade etmişsem çok bahtiyarım."


1935 - Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda, milletvekili genel seçimiyle ilgili olarak Başbakan İsmet İnönü ve C.H.P. Genel Sekreteri Recep Peker'le çalışmâsı.

Atatürk'ün saat 17.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda Bakanlar Kurulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu'nun toplantısına başkanlık yapması.

Atatürk'ün, milletvekili seçimi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne ve ikinci seçmenlere bildirgesi: "..,.Cumhuriyetçi ve milliyetçi olmakla beraber Partimiz programından başka bir programla ve partili olmanın tabiî kayıtları dışında serbest çalışacak samimî yurttaşların ulus kürsüsünden yapacakları tenkitler ve söyleyecekleri düşüncelerle millî çalışmanın kuvvetleneceğine inanıyoruz."

Kız Teknik Öğretmen Okulu kuruldu.


1934 - Atatürk'ün, Kırşehir'den hareketle akşam Yerköy'e gelişi.


1933 - Atatürk'ün, Bornova'da yeni yapılan Ziraat Mektebi'ni ziyareti.


1932 - Atatürk'ün, akşamüstü Dolmabahçe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Beyoğlu, Şişli, Maslak ve Boyacıköy'de bir gezinti yapması, akşam yemeğini İsmet Paşa'yla beraber yemesi.


1931 - Atatürk'ün, İzmir'de Karşıyaka Kız Öğretmen Okulu'nu ziyareti ve okulun hatıra defterine yazdıkları: "Karşıyaka Kız Öğretmen Okulu'nu ikinci defa ziyaret ediyorum. Çok memnun oldum. Bundan sonraki ziyaretlerimde daha çok memnun olacağıma inandıran çok yüksek gelişme eserleri gördüm"


1925 - Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber Ankara'ya dönüşü.


1924 - Prof. Dr. Neşet Ömer (İrdelp) Beyin, Atatürk'ün sağlığı hakkında kamuoyuna açıklanan raporu: "...Halen Cumhurbaşkanı Hazretleri'nin tamamen sıhhatte bulunduklarını bildirir bu rapor takdim kılındı."


1923 - Atatürk'ün, İzmir'de, eski Gümrük Binası'nda yapılan toplantıda çeşitli konular ve Lozan görüşmeleri hakkında konuşması: "...Biz, 'barış istiyoruz!' dediğimiz zaman, 'tam bağımsızlık istiyoruz!' dediğimizi herkesin bilmesi lâzımdır. Bunu istemeye hakkımız ve kudretimiz vardır."


1920 - Atatürk'ün, Maraş'ta Bitlis Defterdarı'nın eşinin gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle, bütün Müdafaa-i Hukuk şubelerine yazısı: "...Milletimizin fedekârlığı sayesinde varlığını ve bağımsızlığını kurtarmayı hedef edinen, savaş alanlarında bile kadınları erkekleriyle yarışan milletimizin millî gayede başarıya ulaşacağı hakkındaki ölmez inancımız bu fedakârlık örneğiyle de takviye edilmektedir."


1919 - Hükümet feshedilmiş olan İttihat ve Terakki'nin bütün mallarına elkoydu.


1915 - Atatürk'ün, Tekirdağ'a gelişi ve 19. Tümen'i kurma çalışmalarına başlaması.

25 Şubat 1915'te Tümen'in kuruluşunu tamamlayarak Maydos'a gelmiştir.


1915 - Dardanelles: Ataturk is appointed to reorganize and command Nineteenth Division in Thrace.

Mustafa Kemal is appointed Commander of the 19th division at Maydos (Eceabat).


1915 - The Ottoman Suez Expeditionary Force arrives at Suez Canal on February 2, 1915.

The Turkish attack failed to achieve surprise as the British were aware of the Ottoman army's approach. In fighting that lasted for two days the Ottomans lost about 2000 men, while British losses were minimal.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com