20 ŞUBAT  -   FEBRUARY 20
Tarihte Bugn  -  Today in History
 

YeniTurkLirasi.jpg (22024 bytes)


1939 - Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı İlkğretim dergisinin ilk sayısı ıktı.


1936 - Atatrk'n, akşam İsmet İnn ve Tevfik Rşt Aras'la beraber Pera Palas'a gidişi.


1935 - Atatrk'n, Ege vapuru ile Taşucu'na gelişi, buradan Silifke'ye gidişi ve tekrar Taşucu'na dnş.


1932 - Atatrk'n,  akşamst  motorla Boğazii'nde bir gezinti yapması.


1931 - Atatrk'n, Konya'da incelemeler yapması ve Başbakan İsmet Paşa'ya mzeler, eski sanat ve uygarlık eserlerinin korunması hakkında telgrafı: "...Memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan eski uygarlık eserlerinin ilerde tarafımızdan meydana ıkarılarak bilimsel bir şekilde korunma ve tasnifleri ve geen devirlerin srekli ihmali yznden pek harap bir hale gelmiş olan bidelerin korunmaları iin mze mdrlklerinde ve kazı işlerinde kullanılmak zere arkeoloji uzmanlarına kesin lzum vardır. Bunun iin Mill Eğitim Bakanlığı'nca dışarıya ğretime gnderilecek ğrenciden bir kısmının bu şubeye ayrılması uygun olacağı fikrindeyim."


1930 - Trk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu TBMMde kabul edildi. 


1928 - Atatrk'n, gece, Dışişleri Bakanı Tevfik Rşt (Araş) ve eşinin verdiği resepsiyonu şereflendirmesi.


1923 - Atatrk'n, Ltife Hanım ve İsmet Paşa'yla beraber Ankara'ya gelişi.

Atatrk'n, ğleden sonra, Vekiller Heyeti toplantısına başkanlık edişi.


1920 - Atatrk'n, Talt Paşa'nın Berlin'den gnderdiği 22 Aralık 1919 tarihli mektubuna cevabı.

Atatrk'n Harbiye Nazırı Fevzi (akmak) Paşa'nın 19.2. 1920 tarihli telgrafına cevabı: "...Mill mevcudiyetimizin korunması ve hayat ve bağımsızlığımızın kurtarılması zaruretlerinden doğan Kilikya, İzmir mill cephelerinde milletimizin şimdiye kadar dktğ kan, yaşamak hususundaki tarih kararının byklk derecesini ispata kfi olduğundan mill emellere uygun bir barışa kuvuşacağımızı mit ettirmektedir. Memlekette tabi huzurun meydana gelişi, ancak byle bir barışa kavuşmakla mmkn olacaktır." [Kocatrk]


1919 - 20. Kolordu Komutanlığı'na atanan Ali Fuat Paşa'nın, -Anadolu'ya hareketinden nce- Atatrk' Şişli'deki evinde ziyareti (Kaynaklarda bu ziyaretin tarihi belirtilmemiştir. 20 Şubat 1919 tarihi, olayların seyrine uygun dşmektedir). [Kocatrk]


1917 - Atatrk'n, akşam, davet zerine Avusturyalı subayların dzenlediği yemekte bulunması.


1914 - İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.


1913 - Mahmut Şevket Paşa'nın, Ahmet İzzet Paşa'nın yazısı zerine durumu yerinde incelemek ve komuta zincirindeki anlaşmazlığı gidermek amacıyla, İstanbul'dan Gelibolu'ya gelişi, burada Hurşit Paşa ve Enver Bey ile, daha sonra Bolayır'a geerek Fahri Paşa, Fethi Bey ve Atatrk'le grşmesi. [Kocatrk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com