24 ŞUBAT  -   FEBRUARY 24
Tarihte Bugün  -  Today in History

1921 Sevr Antlaşmasına Göre Osmanlı İmparatorluğunun Parçalanması


1955 - Bağdat’ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı işbirliği antlaşması (CENTO) imzalandı.


1938 - Atatürk'ün, İsmet İnönü ile beraber akşam trenle İstanbul'dan Ankara'ya hareketi.


1935 - Atatürk'ün, Ege vapuru ile Marmaris'ten İstanbul'a hareketi.


1933 - Atatürk'ün, Ankara Halkevi'ndeki söylevini radyodan dinledikten sonra Başbakan İsmet Paşa'ya telgrafı: "Halkevi'nde yaptığınız konuşmayı zevkle dinledim. Tebrik ve teşekkür ederim. Necip Ali Bey'in demeç ve açıklamasından da çok memnun oldum. Kendisini tarafımdan takdir ve taltif buyurmanızı rica ederim."


1927 - Atatürk'ün, Ankara Palasla "Çocuk Esirgeme Kurumu" balosunu şereflendirmesi.


1926 - Atatürk'ün, Çankaya'da Afganistan Elçisi Gulam Ceylâni Han'ın güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.


1925 - Şeyh Sait’e bağlı kuvvetler Elazığ’ı ele geçirdi.
Şeyh Sait'in adamları Genç, Maden, Siverek, Ergani ve Varto'dan sonra Elazığ'ı da ele geçirdi.

Atatürk'ün, yeni kurulan Türk Tayyare Cemiyeti'ne tebrik ve başarı telgrafı: "...Cemiyetinize hayırlı çalışmalarında yardım, benim için haz ve övünç sebebidir. Kurucularını tebrik eder, cemiyetin hedefine doğru sürat ve başarı ile ilerlemesini temenni ederim." [Kocatürk]


1922 - Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı "Satveti Milliye" adlı gazete çıkmaya başladı.


1921  (21 Şubat - 2 Mart) - Londra Konferansı devam ediyor (Sevr Antlaşmasından bazı tavizler verip, antlaşmayı onaylatmak amacıyla düzenlenmiş).


1921 (21 February - 2 March) - London conference on revision of treaty of Sèvres.


1920 - Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne, kuruluşun önemi ve gereği üzerinde köylülerin uyarılmasını isteyen genelgesi.


1919 - Harbiye Nazırı Ömer Yaver Paşa'nın, Atatürk'e, hazerî kadroda ordu komutanı olması sebebiyle yaverlerinin alındığını bildiren yazısı.


1918 - Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.


1917 - Atatürk'ün Diyarbakır'dan Halep'e gelişi, Baron Oteli'ne inişi.


1910 - Sanayii Nefise Mektebi'nin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com