26 ŞUBAT  -   FEBRUARY 26

Tarihte Bugn  -  Today in History

1921 Sevr Antlaşmasına Gre Osmanlı İmparatorluğunun Paralanması


1934 - Atatrk'n, ankaya'da Romanya Elisi Edmond Ciuntu ve Afgan Elisi Sultan Ahmet Han'ın gven mektubunu kabul.


1933 - Atatrk'n, akşam trenle İstanbul'dan Ankara'ya hareketi.


1930 - Atatrk'n,   akşam   Ankara'dan   İzmir'e   hareketi.


1925 - Şeyh Sait kuvvetleri Haniyi işgal etti.


1923 - Atatrk'n, Amerikan milletine hitaben yayımladığı bildirgenin Amerika Senatosu'nda okunarak tutanaklara geirilmesi "...Yalanlara ve iftiralara inanmayınız. Hrriyet ve bağımsızlık uğrunda harp eden ve tıpkı sizler gibi dnyada ilerleme ve adalet etkeni olmak iin samim bir surette mcadelede bulunan Trk halkına kalbinizi aık bulundurunuz."


1921 (21 Şubat - 2 Mart) - Londra Konferansı devam ediyor (Sevr Antlaşmasından bazı tavizler verip, antlaşmayı onaylatmak amacıyla dzenlenmiş).

Atatrk'n, Philadelphia'da yayımlanan "Public Ledger" gazetesi muhabiri Clarence K. Streit'in sorularına cevabı: "Biz milletlerin kendi mukadderatlarını bizzat tayin etmeleri ilkesinin Mslmanlar dahil btn milletlere samim bir şekilde tatbik edilmesi halinde, insanlığı harbin felketlerinden kurtarabileceğine inanıyoruz. Trkiye'nin bugnk ve gelecekteki rejimi "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" esasına dayalıdır ve dayalı olacaktır.")

Bekir Sami (Kunduh) Bey'in, Londra'dan -Konferans grşmeleri hakkında- Atatrk'e telgrafı: "...Tevfik Paşa, kısa birka szden sonra szn milleti temsil eden heyete ait olduğunu ifade etti."

Atatrk'n, Bekir Sami Bey'den gelen Londra Konferansı'yla ilgili telgraf hakkında Trkiye Byk Millet Meclisi'ne bilgi sunması.


1921 (21 February - 2 March) - London conference on revision of treaty of Svres.


1919 - Paris Barış Konferansı'nda, Aharonyan ile Nubar Paşa'nın Ermeni isteklerini aıklamaları.


1917 - Atatrk'n, Halep'ten trenle Şam'a gelişi, istasyonda Şam Valisi Tahsin (zer) Bey ve 4. Ordu kararghına mensup yksek  rtbeli  subaylar tarafından  karşılanışı (Atatrk, Şam'a gelişini takiben blgedeki incelemeleri sonucu, stratejik aıdan Hicaz'ın savunulması değil, boşaltılması gerektiği grşne vardı ve bu grşn Cemal Paşa'ya bildirdi. Atatrk'e gre Hicaz blgesi boşaltılmalı, buradaki kuvvetlerle Suriye cephesi desteklenmeliydi. Enver Paşa da blgede gelip yaptığı inceleme sonucu aynı karara vardı. Bunun zerine Atatrk'e verilen Hicaz Kuvve-i  Seferiye  Komutanlığı  grevi  kaldırıldı. [Kocatrk]


1915 - İngiliz ve Fransız harp gemilerinden oluşan Birleşik Filo'nun, sabah, anakkale Boğazı giriş tabyalarını topa tutması, Seddlbahir ve Kumkale'ye ıkarma yapma amacıyla torpidoların Seddlbahir-Kumkale izgisine ulaşmaları, ğleden sonra bir mfrezenin Kumkale'ye, diğer bir mfrezenin Seddlbahir'e ıkarılması (Gerek Kumkale'ye gerekse Seddlbahir'e ıkan dşman mfrezeleri, bazı tabyaların toplarını tahrip etmişlerse de Trk kuvvetlerinin ateşi ve direnişi karşısında ilerleyememiş ve akşam, ıkış yaptıkları gemilere alınmışlardır. Bugnk harekt esnasında 19. Tmen Komutanı Atatrk, Sağ ve Sol Yan Mfreze Komutanlıklarına verdiği emirlerde Hisarlık, Seddlbahir ve Zığındere ağzının nemini belirtmiş, ayrıca anakkale Mstahkem Mevki Komutanlığı'na yaptığı bazı neriler, komutanlıka dikkate alınmıştır. [Kocatrk]


1909 - Osmanlı Devleti'nin, Avusturya ile antlaşma imzalaması.
(Bu antlaşma ile Bosna-Hersek, Avusturya'ya bırakılmıştır.)
[Kocatrk]


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com