28 ŞUBAT  -   FEBRUARY 28

Tarihte Bugn  -  Today in History

1921 Sevr Antlaşmasına Gre Osmanlı İmparatorluğunun Paralanması


1938 - Atatrk'n, Balkan Antantı ile ilgili olarak Yunan gazetecilerine demeci: "Uzun barış devreleri tarihte nadirdir. İinde bulunduğumuz devreyi mmkn olduğu kadar uzatmak iin elden gelen gayreti ve iyi niyeti sarf etmeliyiz. Milletleri idare edenler iin ilk ve en mşkl vazife, şahs gurura kapılmaktan kendilerini korumaktır. Herkesi memnun edecek bir adalete varmak gtr. Mutlak mnada bir hakkaniyet belki hibir zaman dnya yznde kurulamayacaktır. Bununla beraber btn kuvvetlerimizi bu yksek ideale doğru evirmeli ve buna yaklaşmak iin elden neler gelirse hepsini yapmalıyız."

Atatrk'n, Başbakan Cell Bayar'ı kabul ve yabancı hekim getirilme isteğine karşı syledikleri: "Ortada Hatay meselesi var; hastalığım dışarıda duyulursa fena olur. Dr. Neşet mer'le konuş: bizim doktorlar bir muayene ve konsltasyon yapsınlar..."  [Kocatrk]

Atatrk'n, ankaya'da İsmet İnn'y kabul.


1937 - Atatrk'n, ğleden sonra Heybeli vapuruyla Yalova'ya kadar bir gezinti yapması, gece Dolmabahe Sarayı'na dnş.


1935 - Atatrk'n, trenle İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.


1933 - Atatrk'n, Roosevelt'e yapılan suikast nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hoover'e telgrafı: "Pek muhterem Roosevelt aleyhine yapılan alaka suikast girişimi, zntme sebep oldu. Bu vesile ile dostane sevgilerimin ve asil Amerikan milleti hakkında Trk halkının hislerini tazeleme teminatının kabuln sizden rica ederim."


1931 - Atatrk'n, Konya'da Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi ve Trkocağı'nı ziyareti ve konuşmaları: "...Partimizin yksek lksn ve programının esaslarını btn vatandaşlara anlatmalıdır."


1929 - Atatrk'n, Trk alfabesinin sadeleştirilmesi nedeniyle tebrik telgrafı gnderen "İngiliz Heceyi Sadeleştirme Cemiyeti"ne cevabı: "...İnsanlar arasında kolay ve hevesli okumak vasıtasının temin edilmesi, hem mill gelişmeye hem de milletler arasında anlaşmaya ok hizmet eder."


1925 - Atatrk'n, Genelkurmay Başkanı Fevzi (akmak) Paşa'yı makamında ziyareti ve grşmesi.


1923 - Atatrk'e, İstanbul Belediyesi tarafından "İstanbul hemşehriliği" unvanı verilmesi kararı.


1921  (21 Şubat - 2 Mart) - Londra Konferansı devam ediyor (Sevr Antlaşmasından bazı tavizler verip, antlaşmayı onaylatmak amacıyla dzenlenmiş).


1921  (21 February - 2 March) - London conference on revision of treaty of Svres.


1920 - Yunan 1. Kolordusu Başkomutanlık Kararghı, Selanik'ten İzmir'e taşındı.


1920 (27-28) - Atatrk'n, Maraş Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyeti'ne telgrafı: "Maraşlı kahraman kardeşlerimizin her eşit isteklerinin sratle yerine getirilmesi, gerekenlere ve Maraş Kuva-yi Milliye Komutanlığı'na yazılmıştır."


1919 - Atatrk ve bazı kişilerin, İstanbul'dan uzaklaştırılması gerektiği hakkında İngiliz haber alma subayı Yzbaşı Hoyland'ın, İstanbul İngiliz istihbarat Merkezi'ne raporu (Raporda geen diğer isimler: Fevzi (akmak) Paşa, Kzım Karabekir, Halil (Kut) Paşa, İsmet (İnn) Bey vb. İ.B.A.İ., s.3-4; M.S., s.60-61). (Bu liste, gereği iin Londra'ya gnderilmiştir. M.S., s.60-61). [Kocatrk]


1917 - Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın Şam'a gelişi, burada Cemal Paşa ve Atatrk ile grşmesi.


Ataturk Gunlugu.com | Ataturk Today.com